FinExpert.e15.cz

USF ČR: Valná hromada potvrdila kontinuitu nastoupené cesty

Valná hromada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) dne 27.3.2008 zvolila členy představenstva a kontrolní komise pro další funkční období a rovněž schválila změny stanov odpovídající koncepci dlouhodobě připravované organizační změny.

Volba členů představenstva zcela potvrdila správnost aktuálního směřování Unie a celkové strategie realizované v uplynulých dvou letech k dosažení stanovených cílů – všichni dosavadní členové představenstva byli ve své funkci jednomyslně potvrzeni a budou pokračovat v jejím výkonu i v následujících dvou letech.

Jmenovitě se jedná o tyto zástupce členských společností:

  • Ing. Igor Bielik (MONECO, spol. s.r.o.)
  • Ing. Michal Pyšík (AWD Česká republika, s.r.o.)
  • Mgr. Bohdan Žáček
  • Ing. Michal Bauer (F E D S s.r.o.)
  • Zdeněk Čihák (1. Vzájemná poradenská, a.s.)

Představenstvo bylo dále rozšířeno o dva nové členy:

  • Ing. Marka Janštu (KZ FINANCE, spol. s.r.o.)
  • Ing. Jiřího Šindeláře

Ing. Marek Janšta, ředitel a jednatel společnosti KZ FINANCE, spol. s.r.o., své zvolení do představenstva USF komentuje následovně: „ Zvolení do představenstva chápu jako ocenění mé dosavadní práce v Radě i pracovních komisích Unie i jako závazek pro pokračování svých aktivit na půdě Unie. I v představenstvu bych rád působil především v oblasti legislativy investic a investičního zprostředkování, protože je to oblast, která mě dlouhodobě zajímá.“

Ing. Jiří Šindelář, dosavadní sekretář USF, dodává: „Členství v představenstvu pro příští funkční období je pro mne osobně velkou ctí a výrazným oceněním mé dosavadní práce pro USF. Ve své nové funkci bude mou přirozenou doménou oblast interní organizace USF, komunikace s partnery a rovněž koncepce a koordinace propagačních aktivit v souladu s vedením komise pro média a marketing Unie.“

Obsazení kontrolní komise, tedy dozorčího orgánu Unie, charakterizuje rovněž výrazná kontinuita s dosavadní činností. Jejími členy budou: Milan Růžička (INTERLIFE s.r.o.), Ing. Pavel Matoušek (Broker Consulting, a.s.), Ing. Oldřich Chmelík (AWD Česká republika, s.r.o.) a nově též Miroslav Nevěděl (M.S.QUATRO, s.r.o.) a Václav Pipek (Olymp 2002, a.s.).

Cílem organizačních změn je především další zefektivnění komunikačních a rozhodovacích procesů směřující k podstatnému zvýšení akceschopnosti Unie. Ing. Igor Bielik za představenstvo USF pak shrnuje její podstatu takto: „Schválená změna je součástí širší transformace USF a zahrnuje komplex dílčích změn jak v organizační, tak v normativní oblasti, včetně posílení kontrolní funkce – tedy zvýšení počtu členů představenstva a zejména kontrolní komise. Jejich zásadním kritériem přitom je zachování základních principů a hodnot USF: demokratičnosti rozhodování a komunikační otevřenosti. Oba tyto principy jsou navrženými změnami dále posíleny o čemž svědčí i hlasování, které jednomyslně podpořilo předložené návrhy.“

Valná hromada dále schválila nové priority pro činnost USF v následujícím roce spočívající zejména ve výrazné extenzi mediálních, odborných a připomínkových aktivit směrem k tržnímu prostředí i regulatorním orgánům finančního trhu. Rozvoj v těchto oblastech reflektují i schválené rozpočtové priority Unie pro rok 2008 a navržený způsob užití kumulovaného přebytku hospodaření. Závěrem je možno konstatovat, že všichni účastníci VH USF jednoznačně deklarovali výraznou spokojenost s dosavadním fungováním Unie a zejména s výsledky, kterých se podařilo ve druhém roce její existence dosáhnout.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená