FinExpert.e15.cz

Uplatňujete jako OSVČ všechny slevy na dani?

Jak se projevuje uplatnění slev na daňové povinnosti OSVČ?
Uplatňujete jako OSVČ všechny slevy na dani?

Přestože je do konce roku 2010 ještě daleko, je pro všechny OSVČ důležité předběžně vědět, jaká bude jejich daňová povinnost po odevzdání daňového přiznání za rok 2010. OSVČ totiž budou hradit daň z příjmu jednorázově, je proto zapotřebí při plánování svého cash-flow s touto platbou počítat.

Daňová úprava je však pro OSVČ pro rok 2010 poměrně výhodná. U zaměstnanců se výše daně počítá ze superhrubé mzdy, u OSVČ ze zisku. Při stejné hrubé mzdě a zisku odvedou na dani OSVČ méně než zaměstnanci. V dalších letech však dojde pravděpodobně k poklesu slev na dani  - například na poplatníka či daňového zvýhodnění. Pravděpodobné změny se však budou týkat až daňového přiznání za rok 2011. Zaměstnanci chystané změny poprvé pocítí ve své výplatě za leden 2011. 

Do jakého zisku nebudou OSVČ za rok 2010 odvádět na dani nic při uplatnění zákonných slev?

Základní sleva na poplatníka

V daňovém přiznání za rok 2010 může OSVČ uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. V praxi to znamená, že až do zisku 165 600 Kč za rok 2010 nebudou OSVČ odvádět na dani z příjmu nic. Rozdílný způsob výpočtu daně u OSVČ a zaměstnance si zde můžeme lehce porovnat, neboť zaměstnanec neodvede nic na dani z příjmu do měsíčního výdělku 10 290 Kč, OSVČ do měsíčního zisku 13 800 Kč.

Daňové zvýhodnění

OSVČ může na každé dítě žijící s ním v domácnosti uplatnit daňové zvýhodnění. Za vyživovatné dítě se totiž dle zákona považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk či vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je dítě například nezletilé nebo mladší 26 let a ještě studuje.

Daňové zvýhodnění činí pro rok 2010 částku 967 Kč na dítě za měsíc. Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodilo. Jestliže tedy OSVČ uplatní daňové zvýhodnění na své dvě děti například ve věku 8 a 10 let, tak neodvede na dani nic až do zisku 320 320 Kč.

Manželka bez příjmů

Jestliže bude mít manželka za rok 2010 vlatní příjmy nižší než 68 000 Kč, tak může OSVČ v daňovém přiznání za rok 2010 uplatnit slevu na dani na manželku ve výši 24 840 Kč. Když je manželka držitelkou průkazu ZTP/P tak může OSVČ uplatnit slevu na dani ve výši 49 680 Kč.

Skutečnost, že manželka neměla příjmy za rok 2010 vyšší než 68 000 Kč je však v daňovém přiznání potřeba doložit. Přílohu k daňovému přiznání tedy musí tvořit například čestné prohlášení manželky/la s vlastnoručním podpisem, že neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Do vlastního příjmu manželky se nezahrnuje například rodičovský příspěvek, sociální příspěvek či dávky v hmotné nouzi. Uplatnit lze i slevu na manželku, jestliže manželka podniká a její příjem z podnikatelské činnosti, nikoli tedy zisk, je nižší než 68 000 Kč

Jestliže tedy manželka podnikala a její příjem za rok 2010 bude pouze 50 000 Kč, tak manžel OSVČ na dani neodvede nic až do ročního zisku 331 200 Kč. Jestliže manželka neměla vlastní příjmy, protože pobírala celý rok pouze rodičovský příspěvek na dítě ve věku 2 let, tak neodvede OSVČ na dani také nic a to až do zisku 408 560 Kč.

V případě, že manželka neměla vlastní příjmy, protože pobírala celý rok pouze rodičovský příspěvek a OSVČ má dvě děti vě věku 5 a 2 roky, tak neodvede na dani nic až do zisku 485 920 Kč.

Student OSVČ

Pokud je studující zároveň OSVČ, může v daňovém přiznání uplanit slevu na studenta ve výši 4 020 Kč ročně. Na dani z příjmu za rok 2010 tedy neodvede student nic až do zisku 216 160 Kč.

OSVČ mající průkaz ZTP/P může v daňovém přiznání za rok 2010 uplatnit mimo základní slevu na poplatníka slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč. Na dani tedy nic neodvede až do zisku 273 200 Kč.

Podnikající invalidní důchodce

Invalidní důchodce I. a II. stupně může uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani ve výši 2 520 Kč. Na dani z příjmu tak neodvede podnikající invalidní důchodce I. a II. stupně nic do zisku 182 400 Kč. Pokud je současně držitelem průkazu ZTP/P tak až do zisku 290 000 Kč.

Invalidní důchodce III. stupně může uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani ve výši 5 040 Kč. Na dani z příjmu tak neodvede nic podnikající invalidní důchodce III. stupně až do zisku 199 200 Kč. Pokud je současně držitelem průkazu ZTP/P tak až do zisku 306 800 Kč.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

A co obyčejný, tedy starobní důchodce - podnikatel?
Anna
1. 10. 2010, 19:54
A co obyčejný, tedy starobní důchodce - podnikatel?
Anna
1. 10. 2010, 19:54
Dobrý den, do zisku 165 600 Kč byste neplatil da...
Petr Gola
22. 9. 2010, 18:17
Jako novacek v techto vecech se zeptam... až do zisk...
Hmm2
22. 9. 2010, 09:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená