FinExpert.e15.cz

Uplatnění výdajů si musí OSVČ dobře promyslet

Jak stanovit výdaje? Co se mění pro rok 2015?
Uplatnění výdajů si musí OSVČ dobře promyslet

Pro výpočet povinných daňových odvodů OSVČ je základním vstupním údajem daňový základ. Jak stanovit výdaje? Vést daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem? Co se mění pro rok 2015? 

Pro vyčíslení daňového základu mají OSVČ tři možnosti. Mohou vést účetnictví, daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. V některých případech je vedení účetnictví povinné. Např. pro fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku. Ve většině případů však mají OSVČ možnost volby. Vedení účetnictví je administrativně nejnáročnější. Zpravidla se tak v praxi OSVČ rozhodují mezi vedením daňové evidence a stanovením výdajů paušálem. 

Paušál je nejjednodušší

Stanovení výdajů paušálem je jednoduché, administrativně nejméně náročné. Mnohdy veškerou povinnou daňovou agendu zvládne OSVČ sama. Při stanovení výdajů paušálem stačí sečíst všechny příjmy během roku z bankovního účtu nebo v hotovosti. Výdaje se následně určí procentem. Výše paušálu se pro jednotlivé činnosti liší. 

  • 80% výdajový paušál mohou uplatnit např. při zemědělské výrobě nebo řemeslných živnostech
  • 60% výdajový paušál uplatní všichni živnostníci mimo řemeslnou živnost
  • 40% výdajový paušál se uplatní z jiných příjmů ze samostatné činnosti (např. nezávislé povolání)
  • 30% výdajový paušál je u pronájmu

V případě, že jsou skutečné výdaje nižší než paušál, tak přináší paušál i významnou daňovou úsporu. V takovém případě zaplatí díky paušálu OSVČ méně nejenom na dani z příjmu fyzických osob, ale i na sociálním a zdravotním pojištění. 

Omezení výdajových paušálů za rok 2014

OSVČ, které stanovují výdaje paušálem, musí počítat s tím, že za rok 2014 nebudou moci uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč (24 840 Kč za rok) a daňové zvýhodnění na děti (13 404 Kč na jedno dítě za celý rok). Současně je možné 40% výdajový paušál uplatnit maximálně ve výši 800 000 Kč a 30% výdajový paušál maximálně ve výši 600 000 Kč. Tato opatření se uplatnilo již za rok 2013. 

Praktický příklad 1)

OSVČ pan Černý dosáhne za rok 2014 příjmů 1 143 500 Kč. Výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Manželka pana Černého je na rodičovské dovolené (nemá vlastní příjem, neboť rodičovský příspěvek se nezohledňuje). Pan Černý má jedno dítě. Stejný příjem měl pan Černý i v roce 2012. Jak se liší daňová povinnost na dani z příjmu fyzických osob pana Černého za rok 2012 a za rok 2014? 

Výpočetrok 2012rok 2014
Příjem1143 500 Kč1143 500 Kč
Výdaje (60% paušál)686 100 Kč686 100 Kč
Daňový základ457 400 Kč457 400 Kč
Daň z příjmu před slevami68 610 Kč68 610 Kč
Sleva na poplatníka24 840 Kč24 840 Kč
Sleva na manželku24 840 Kč0 Kč
Daňové zvýhodnění13 404 Kč0 Kč
Daň z příjmu po slevách5 526 Kč43 770 Kč

Za rok 2014 zaplatí pan Černý na dani z příjmu fyzických osob 43 770 Kč, což je o 38 244 Kč více než za rok 2012. Pro pana Černého bylo vhodné provést důkladný propočet, zdali není pro něj výhodnější přejít na daňovou evidenci. Při vedení daňové evidence by měl pan Černý nárok na slevu na manželku i daňové zvýhodnění na dítě. Při důkladném propočtu je nutné zohlednit i odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Veškeré propočty by se odvíjely od výše skutečných výdajů. 

Podnikání na rodičovské dovolené

Podnikání na rodičovské dovolené

Samostatná výdělečná činnost je výhodná, neboť maminka si sama řídí pracovní čas, je sama sobě šéfem.

Praktický příklad 2)

Paní Svobodová má za rok 2014 příjem z pronájmu ve výši 2 500 000 Kč. Paní Svobodová má výdaje nízké, proto uplatňuje výdaje paušálem. Přestože je 30 % z 2 500 000 Kč částka 750 000 Kč, tak může paní Svobodová uplatnit výdaje pouze ve výši 600 000 Kč. Pro 30% výdajový paušál je stanoven strop ve výši 600 000 Kč. 

Stropy budou i pro ostatní činnosti

Zatímco pro rok 2014 je strop zaveden pouze u 30% a 40% výdajového paušálu, tak pro rok 2015 se počítá s maximální výši výdajů i pro 80% a 60% výdajový paušál. Všechny stropy dle návrhu novely zákona o dani z příjmu budou stanoveny pro roční příjem 2 mil. Kč. Pro 80% výdajový paušál by činila maximální výše výdajů částku 1 600 000 Kč a pro 60% výdajový paušál potom 1 200 000 Kč. Rovněž OSVČ s nadstandardními příjmy by měly provést důkladnou analýzu, zdali nebude výhodnější přejít na daňovou evidenci. 

Pravidla pro daňovou evidenci nejsou stanovena

Na rozdíl od účetnictví není pro daňovou evidenci stanovena závazná forma. Legislativou je upraven obsah daňové evidence, nikoliv její přesná podoba. Daňovou evidenci je možné vést v excelu. Daňová evidence je upravena zákonem o dani z příjmu a dle § 7b musí daňová evidence obsahovat údaje o příjmech a výdajích v členění pro zjištění základu daně a majetku a závazcích. Všechny zaznamenané údaje v daňové evidenci je nutné doložit.

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

plati zruseni odpoctu na manzelku a deti pri pausalu...
karel
18. 9. 2014, 14:18
Jak se přechází z daňové evidence na paušál a naopak...
Step
18. 9. 2014, 13:23
1. případ bych upravil. Manželce na rodičovské dovol...
carlos
18. 9. 2014, 11:25
1. případ bych opravil. Manželce na rodičovské dovol...
carlos
18. 9. 2014, 11:20

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená