FinExpert.e15.cz

Uplatnění školkovného v praktických příkladech

Za rok 2016 je možné uplatnit daňovou slevu až 9 900 Kč na každé dítě.
Uplatnění školkovného v praktických příkladech

Jak postupuje zaměstnanec a jak OSVČ? Kdy se nevyužije sleva v plném rozsahu? Proč si zvolit, kdo z rodičů školkovné uplatní. Podívejme se na praktické příklady.

Za každé vyživované dítě lze uplatnit školkovné maximálně do výše minimální mzdy, za rok 2016 tedy do částky 9 900 Kč. Slevu přitom může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Podmínkou pro uplatnění je, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Školkovné snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, což je rozdíl oproti nezdanitelným položkám (např. odpočet životního pojištění, odpočet darů), které snižují pouze daňový základ.

Sleva se uplatňuje jednou za rok

Školkovné je možné uplatnit pouze za celý kalendářní rok 2016. Zaměstnanci ho uplatní v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, přičemž do 15. února doručí své mzdové účetní potvrzení od školky za rok 2016. OSVČ v daňovém přiznání, kde daňovou přílohou je opět potvrzení od školky. V daňovém přiznání uplatní školkovné i zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání (např. z důvodu současné práce pro více zaměstnavatelů, kdy jim byla z obou příjmu odvedena zálohová daň z příjmu).

1) Manželé a dvě děti ve školce

Manželé Novotní mají dvě děti, které byly v roce 2015 ve školce. Roční výdaje na každé dítě činily 12 000 Kč. Pan Novotný zaplatil během roku na  zálohách na dani z příjmu přes 22 tisíc Kč, proto uplatní školkovné v ročním zúčtování daně pan Novotný na obě děti v celkové výši 19 800 Kč, tedy maximálně 9 900 Kč na každé dítě.

Z důvodu uplatnění školkovného vznikne panu Novotnému po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku minimálně ve výši 19 800 Kč. O tuto částku by měl pan Novotný vyšší čistou mzdu po provedeném ročním zúčtování.

2) Živnostník s paušálem

Živnostník Kučera uplatňuje výdaje v daňovém přiznání výdajovým paušálem. V daňovém přiznání nemůže tedy živnostník Kučera uplatnit daňové zvýhodnění na svoji jedinou dceru Janu, může však uplatnit školkovné ve výši 8 000 Kč. Pro školkovné není stanoveno žádné omezení jako u daňového zvýhodnění. Živnostník stanovující výdaje paušálem nemůže uplatnit ani daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč.

3) Pouze část roku

Syn Tomáš paní Koukalové chodil do školky do června, neboť od září nastoupil syn Tomáš do první třídy. Paní Koukalová může v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem může uplatnit školkovné za měsíce leden až červen v souhrnné výši 6 000 Kč. Legislativou není stanoveno, že dítě muselo školku navštěvovat po celý kalendářní rok.

4) Školkovné a daňový bonus

Živnostnice paní Skálová měla za rok 2016 daňový základ (příjem - výdaj) ve výši 165 600 Kč. Paní Skálová uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru Simonu. Školkovné u dcery Simony činilo 12 000 Kč. Po podání daňového přiznání vznikne paní Skálové nárok na daňový bonus ve výši 13 404 Kč bez ohledu na uplatněné školkovné.

Jestli paní Skálová uplatní školkovné či nikoliv, tak obdrží daňový bonus ve výši 13 404 Kč. Daňová povinnost je nulová z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňový bonus je ve výši daňového zvýhodnění na jedno dítě. Z důvodu školkovného nárok na daňový bonus nevzniká, a proto nemůže být daňový bonus z důvodu uplatnění školkovného v případě paní Skálové vyšší.

Alimenty: vše, co potřebujete vědět

Alimenty: vše, co potřebujete vědět

Výši výživného ovlivňuje několik faktorů. Například schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče a také potřeby dítěte.

5) Samoživitelé

Samoživitelka paní Kratochvílová odvedla během roku na zálohách na dani z příjmu fyzických osob částku 5 316 Kč, její hrubá měsíční mzda byla 18 000 Kč a uplatňovala daňové zvýhodnění na jedno dítě. Na školkovném zaplatila 12 000 Kč. Finančně ji hodně pomáhají její rodiče. Přestože to na první pohled vypadá, že může paní Kratochvílová po provedení ročního zúčtování obdržet daňovou vratku maximálně ve výši 5 316 Kč, není tomu tak.

Po provedení ročního zúčtování daně obdrží paní Kratochvílová z důvodu uplatnění školkovného daňovou vratku ve výši 10 050 Kč. Paní Kratochvílová zaplatila během roku 2016 na daňových zálohách 5 316 Kč, po provedeném ročním zúčtování, kde je uplatněno školkovné, vznikne paní Kratochvílové nárok na daňový bonus ve výši 4 734 Kč a protože byla během roku zaplacena záloha ve výši 5 316 Kč, tak celková vratka daně činí 10 050 Kč. Celková vratka daně je vyšší než školkovné ve výši 9 900 Kč z toho důvodu, že během roku se zaokrouhluje základ daně na sta nahoru a za celý rok na sta dolů. 

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Vědět tohle, že čím blbější, tím síi víc vydělám. To...
Pro
6. 12. 2016, 10:38
to bych chtěl vědět, kdo vypočítal 2 x 9.900,- Kč ja...
Pavel
6. 12. 2016, 08:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená