FinExpert.e15.cz

UNILEASING: Výsledky za rok 2006

Zisk společnosti před zdaněním dosáhl v roce 2006 téměř 90 milionů Kč, objem obchodů meziročně vzrostl o 22 %, pohledávky po splatnosti představují pouze 0,16 % tržeb.

Společnost Unileasing, univerzální leasingová společnost působící v oblasti leasingu movitých věcí, uzavřela v roce 2006 obchody za 1,9 miliardy Kč, což představuje oproti roku 2005 nárůst 22 %. O dynamice růstu nejlépe vypovídá fakt, že v průběhu posledních tří let se objem realizovaných obchodů prakticky zdvojnásobil. Navýšení objemu realizovaných obchodů oproti roku 2003, kdy dosažená hodnota činila 955 milionů Kč, představuje 99 %. Dosaženým výkonem se Unileasing podle objemu nově uzavřených leasingů movitých věcí posunul na 14. místo v pořadí největších leasingových společností a posílil tak svou pozici největší nezávislé leasingové společnosti v České republice.

Zisk společnosti před zdaněním dosáhl 88,6 milionů Kč (88,9 mil. Kč v roce 2005). Pohledávky po splatnosti, které jsou u leasingových a splátkových společností jedním z přísně sledovaných ukazatelů, činily k 31. 12. 2006 pouze 2,2 milionu Kč, což v porovnání s tržbami společnosti (1,353 miliardy Kč) představuje pouze 0,16 %. Svědčí to o tom, že celý proces řízení rizika je nastaven správně a i při vysokých objemech obchodů probíhá úspěšně.

„Představenstvo společnosti Unileasing hodnotí dosažené výsledky roku 2006 jako velice úspěšné pokračování rozvoje společnosti. Zároveň s oceněním všech spolupracovníků v obchodním úseku je nutno vysoce hodnotit i výkon celého zázemí společnosti, neboť s navýšením objemu vzrostl také počet smluv z 1 513 v roce 2005 na 1 911 v roce 2006. Dosažené výsledky jsou dokladem toho, že všichni zvládli své úkoly na výbornou,“ komentuje výsledky Ing. Pavel Ovsík, předseda představenstva Unileasingu.

Rok 2006 a plány do dalšího období

Společnost se v průběhu roku stala členem sdružení Leasing & Loan Credit Bureau (LLCB) a získala tak přístup do Nebankovního registru klientských informací. Závěrem roku 2006 se zapojila do projektu vzájemné výměny informací mezi uživateli bankovního a nebankovního registru klientských informací. Přístup do těchto registrů umožní nejen eliminaci rizika delikvence v uzavíraných obchodech, ale také urychlení a zjednodušení procesu uzavírání obchodů u klientů s dobrou platební morálkou. V roce 2006 také pokračovala optimalizace pobočkové sítě Unileasingu. Nová pobočka v Praze 6, která zahájila svou činnost v závěru roku 2005, byla personálně dobudována a zařadila se mezi nejvýkonnější pobočky společnosti. V polovině roku byla také otevřena pobočka v Ostravě – obsazením severomoravského kraje bylo dokončeno plošné obchodní pokrytí celé ČR 18 pobočkami.

„Snahou společnosti bude zaměřit se na ekonomickou efektivitu obchodních případů a udržení pohledávek po splatnosti na úrovni let předcházejících. Kromě toho chce Unileasing pokračovat v úspěšné spolupráci s bankovními ústavy, dále optimalizovat strukturu a cenu zdrojů refinancování,“ popisuje cíle pro rok 2007 Ing. Pavel Nový, místopředseda představenstva Unileasingu.

Unileasing je univerzální leasingová společnost, která na českém trhu působí již od roku 1991. Vedle klasického finančního leasingu s následnou koupí najaté věci a leasingu operativního nabízí také alternativní formy financování, jako je splátkový prodej, úvěrové financování nákupu movitých a nemovitých věcí, eventuálně též odkup pohledávek dodavatelů movitých a nemovitých věcí. Ve svém portfoliu má zastoupeny všechny druhy vozidel, dopravních a přepravních zařízení a to počínaje osobními a nákladními automobily, autobusy, stavebními a speciálními vozidly přes osobní a nákladní lodě, železniční lokomotivy a vagony až po rolby na úpravu sněhu, lyžařské vleky a lanovky. Mezi další předměty financování patří také široké spektrum strojírenských, energetických, zdravotnických, sportovních, kancelářských a dalších zařízení, včetně technologií
a technologických celků.          

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená