FinExpert.e15.cz

Ukončili jste školu a chcete podnikat?

Co je nutné splnit a s jakými povinnými platbami musíte počítat.
Ukončili jste školu a chcete podnikat?

Mnozí absolventi středních či vysokých škol si chtějí po maturitě nebo složení státní zkoušky udělat poslední prázdniny. Jak je to tedy s platbou sociálního a zdravotního pojištění za tyto měsíce?

Studium po roce 2010 již není považováno jako náhradní doba pojištění pro výpočet důchodu, jestliže tedy nebude po skončení školy během posledních prázdnin placeno dobrovolné důchodové pojištění, tak tato doba nebude zohledněna při výpočtu důchodu. Zdravotní pojištění však musí být placeno vždy.

  • Po úspěšném absolvování střední školy, jsou však i poslední prázdniny považovány za dobu, kdy je plátcem zdravotního pojištění stát, pokud není vykonávána samostatná výdělečná činnost nebo nenastoupil absolvent do práce. Jestliže tedy absolvent střední školy úspěšně maturoval v květnu a udělá si „poslední prázdniny“, tak až do 31. srpna za něj bude zdravotní pojištění platit stát.
  • Za absolventy vysokoškoláky platí zdravotní pojištění stát za měsíc, kdy byla složena státní zkouška a ještě následující měsíc. Jestliže tedy absolvent vysoké školy úspěšně ukončil studium VŠ v červnu, tak za něj bude zdravotní pojištění platit stát ještě za červenec, pokud nebude vykonávána samostatná výdělečná činnost nebo nenastoupí do práce.

Budete potřebovat živnostenské oprávnění?

V případě, že se absolvent rozhodne podnikat, tak je zapotřebí si vybrat samostatnou výdělečnou činnost a výkon činnosti. Ne vždy je potřeba živnostenské oprávnění. Např. hudebníci, spisovatelé, autoři, herci či sportovci nepotřebují žádné oprávnění. Naproti tomu tlumočníci či advokáti potřebují vlastní speciální oprávnění.

Ať už absolvent bude vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost, tak pro daňové účely a platbu sociálního a zdravotního pojištění bude považován za OSVČ (osobu samostatně výdělečně činnou). V případě, že je oprávnění nutné, tak první kroky budou směřovat na libovolný živnostenský úřad.

Pro některé živnosti musí být splněny potřebné odborné přepoklady, nemůže je tedy provozovat každý. Jedná se o řemeslné, vázané a koncesované živností. Pro volné živnosti, kterých je více než 80, však stačí splnit obecné předpoklady věk 18 let, právní způsobilost a bezúhonnost. Za výpis z živnostenského rejstříku, který nahradil dřívější živnostenské listy, se zaplatí prvotní správní poplatek 1 000 Kč, následně již pouze 500 Kč.

Kde všude se registrovat?

Absolvent se dále musí registrovat na FÚ, OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny dle místa bydliště. Všechny tyto kroky lze splnit vyplněním Jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadu. Za nesplnění registrační povinnosti hrozí vysoké pokuty, např. od zdravotní pojišťovny 10 tisíc, při opakovaném nesplnění až 20 tisíc.

Nemáte příjmy, ale už budete platit

Po provedení potřebných registrací je možné již vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale také je nutné začít plnit své zákonné povinnosti. Všechny OSVČ musí již od zahájení své samostatné výdělečné činnosti platit minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V roce 2011 jsou minimální platby následující:

  • zdravotní pojištění 1 670 Kč

Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8. dne následujícího měsíce, např. za září 2011 do 8. října 2011.

  • sociální pojištění 1 807 Kč

Sociání pojištění je nutné odvést do 20. dne následujícího měsíce, např. za září 2011 do 20. října 2011.

Účetnictví, daňová evidence nebo paušál

Pro správné vyčíslení příjmů a výdajů pro daňové povinnosti je nutné vést účetnictví, daňovou evidenci nebo paušál. V některých případech nebudou mít absolventi na výběr, např. jestliže se stanou členy sdružení, kde alespoň jeden z účastníků vede účetnictví.

Většinou však je v prvním roce možnost volby. Jakmile však obrat za 12 měsíců překročí 25 miliónů nebo nastanou další okolnosti v souladu se zákonem o účetnictví, tak bude zapotřebí vést účetnictví. Kdo musí vést povinně účetnictví je uvedeno v § 1, odstavce 2 zákona o účetnictví, např.: fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, když jejich výše příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun, nebo když fyzická osoba provozuje živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona.

Nejjednodušší je evidence příjmů, tj. stanovení výdajů paušálem. Tuto metodu většina absolventů zvládne sama, bez cizí pomoci. Není totiž zapotřebí schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, zda jsou daňově uznatelné či nikoliv. Z evidence písemné nebo elektronické  je však nutné sečíst všechny příjmy a výdaje následně uplatnit paušálem. Výše paušálu se pohybuje od 30 % do 80 %, záleží na vykonávané činnosti.

Daňovou evidenci povedou absolventi, kteří očekávají, že jejich skutečné výdaje budou vyšší než by byly při uplatnění paušálu. Forma evidence není v zákoně striktně stanovena. Při případné kontrole však je nutné doložit všechny příjmy a výdaje a majetek a závazky. Je nutné archivovat všechny potřebné doklady jako bankovní výpisy, faktury… v souladu se zákonem.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená