FinExpert.e15.cz

Typové domy a vše o nich (2. část)

Stavba typového domu může vyřešit vaši potřebu bydlení. Jaké jsou výhody, kolik dům stojí a jak ho financovat?
Typové domy a vše o nich (2. část)

Výběr nového domu

Zavedené stavební firmy pravidelně vydávají katalogy, ve kterých prezentují aktuální nabídku typových domů. Typový dům vám stavební firmy postaví jednak na vašem pozemku, ale v nabídce najdete i domy postavené na pozemcích v mnoha atraktivních lokalitách po celém území naší země.  Je tedy jen na vás, kde se rozhodnete svůj dům postavit.
 
Budoucí klienti se v katalogu dozví bližší informace o konkrétním produktu, možnostech jeho financování, cenách, typech uzavíraných smluv i o stavu prodejů a rezervací v jednotlivých lokalitách. Dále může následovat osobní schůzka s obchodním zástupcem firmy, kdy zájemce konkretizuje svoje požadavky a obdrží nejpodstatnější informace o daném produktu, o celkové ceně a smluvních ujednání.

V případě, že váš zájem o produkt potrvá i po schůzce a osobní prohlídce domu, můžete si dohodnout termín podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (u připravované výstavby nebo u staveb ve stádiu rozestavěnosti) či přímo kupní smlouvu (u dokončených domů).

Rozhoduje dobrá komunikace

Stavební firmy mají své pracovníky, kteří po celou dobu výstavby až do předání stavby komunikují s objednavatelem.  Již před zahájením výstavby domu se projednává spousta detailů – obklady, dlažba, podlahové krytiny. Během výstavby se pak společně s pracovníkem provádějícím stavební dozor řeší případné další připomínky a podněty klienta (umístění vypínačů a zásuvek, rozvody topení a vody, změny příček apod.). Dbejte na to, aby každá změna oproti standardnímu provedení byla řešena uzavřením dodatku ke smlouvě.

Předání dokončené stavby

Jakmile je stavba dokončena, podávává se u příslušného stavebního úřadu návrh na kolaudaci dokončené stavby. Následně probíhá na stavbě protokolární předání dokončené stavby klientovi. Klient obdrží doklady k dokončené stavbě – certifikáty jakosti, záruční listy a návody, prohlášení o shodě, výkresová dokumentace skutečného provedení stavby a další související dokumenty). Na novostavbu se obvykle poskytuje standardní záruční dobu 3 roky.

Co je v ceně zahrnuto?

Při výstavbě typových domů na klíč se vždy zajímejte o to, co kompletní dodávka obsahuje. Domy ve standardním provedení obsahují vše, co je k jejich užívání potřeba, tedy včetně koberců, obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů. Zejména překontrolujte, zda jsou v ceně kalkulovány náklady na zpracování projektové dokumentace, geometrické zaměření stavby, přípojky inženýrských sítí, úprava přístupové komunikace apod.

Výhody pevných cen a termínů

Hlavní výhodou tohoto druhu výstavby je fakt, že solidní stavební společnosti vždy garantují pevné a neměnné ceny s přesným termínem dokončení stavby. Nezáleží přitom, zda dojde během výstavby k nárůstu cen stavebního materiálu, nebo cen stavebních prací na trhu. Na navýšení ceny nemusíte přistoupit ani, když se v průběhu výstavby objeví neočekávané překážky – například stížené geologické podmínky.

V případě vašeho zájmu je možné již uzavřenou smlouvu na stavbu na klíč dodatkem ke smlouvě omezit – např. na stavbu bez dokončovacích prací. Stavba bez dokončovacích prací neobsahuje ve srovnání se stavbou na klíč podlahové krytiny, obklady, dlažby, zařizovací sanitární předměty, malby, nátěry a vnitřní dveře. Při této variantě je dům z vnějšku zcela hotov a uvnitř je možné provádět následné dokončovací práce svépomocí.

Významné stavební firmy díky velkému finančnímu objemu odebíraného stavebního materiálu a práce jsou schopny od dodavatelských firem vyjednat co nejnižší nákupní ceny. Úspory dosahují i několik desítek procent oproti běžným cenám účtovaných, a proto dokáží stavební firmy nabídnout klientům příznivé prodejní ceny.

Jak financovat stavbu

Obecně platí, že ceny typových domů s pozemky se liší a hlavní roli sehrává hned několik faktorů. K nim zejména patří výběr lokality, velikost pozemku, typ a stav rozestavěnosti konkrétního domu.  Samotné financování stavby může probíhat několika způsoby s využitím finančních úvěrových produktů (hypotéka, stavební spoření). Koupit si můžete i dům na splátky. Stačí například složit pouze 10 % z ceny a zbývající část je možno financovat z úvěru. Klienti rovněž mohou využít odkladu platby, kdy při podpisu smlouvy zaplatí jen 10% z ceny a zbytek mohou uhradit kdykoliv podle své volby, a to až do 12 měsíců po dokončení a předání stavby.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená