FinExpert.e15.cz

Turbo certifikáty: „hračka“ pro milovníky adrenalinu

Dalším pákovým produktem, který vám podrobně představujeme, jsou turbo certifkáty.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Turbo certifikáty: „hračka“ pro milovníky adrenalinu

Pákové investiční certifikáty jsou označovány také jako tzv. turbo certifikáty (popř. knock-out certifikáty či minifutures) a jsou svoji konstrukcí velice podobné futures kontraktům či obchodům na úvěr (maržové obchody). Turbo certifikáty a jsou řazeny mezi a jsou určeny především pro drobné klienty, kteří chtějí využívat pákového efektu a jsou ochotni podstoupit nemalé riziko, které je s působením tohoto efektu vždy spojeno. Produkt tak přináší možnost vysokého výnosu, ovšem za cenu vysokého rizika. Turbo certifikáty jsou mnohem rizikovější než investice do akcií a samozřejmě do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu.

Princip fungování turbo certifikátů

Turbo certifikáty fungují na principu, že prostřednictvím jejich nákupu si investor může koupit celé podkladové aktivum, ale platit bude pouze část hodnoty tohoto aktiva. Zbytek zaplatí (za úrok) emitent turbo certifikátu. Investor ovšem bude poté participovat na změně celé hodnoty podkladového aktiva. Tento princip obchodování poté generuje zmíněný pákový efekt. Turbo certifikáty tedy fungují na principu maržového obchodu, popř. futures kontraktu bez povinnosti dodatečného krytí. Absence povinnosti dodatečného krytí je u turbo certifikátů zapříčiněna existencí tzv. knock-out hranice. Pokud kurz podkladového aktiva dosáhne této hranice končí životnost turbo certifikátu a investorovi je vyplacena jeho zbytková hodnota, pokud není nulová.

Druhy turbo certifikátů

Prostřednictvím turbo certifikátu lze spekulovat jak na růst kurzu podkladového aktiva, tak na jeho pokles. V případě spekulace na růst kurzu podkladového aktiva se jedná o tzv. long turbo certifikát (popř. call turbo certifikát). V případě spekulace na pokles kurzu podkladového aktiva se jedná o tzv. short turbo certifikát (popř. put turbo certifikát).

Cena turbo certifikátu

Cena turbo certifikátu je závislá na následujících faktorech:

  • Aktuální kurz podkladového aktiva – čím vyšší je hodnota kurzu podkladového aktiva, tím vyšší je hodnota long turbo certifikátu a nižší hodnota short turbo certifikátu a naopak. Pokud kurz podkladového aktiva dosáhne knock-out hranice (shora v případě long turbo certifikátu a zdola v případě short turbo certifikátu) je ukončeno jeho obchodování.
  • Strike – hodnota strike se v případě long turbo certifikátu nachází pod úrovní kurzu podkladového aktiva a v případě short turbo certifikátu nad jeho úrovní. Hodnotě strike může odpovídat v některých případech také knock-out hranice.
  • Poměr odběru – poměr odběru tak umožňuje dále snížit hodnotu počáteční investice oproti ceně podkladového aktiva.
  • Náklady financování – představují úrok, který investor platí emitentovi za poskytnutí kapitálu.

Cena long turbo certifikátu se vypočte dle následujícího vztahu:

(kurz podkladového aktiva - strike) * poměr odběru + náklady financování

Cena short turbo certifikátu se vypočte dle následujícího vztahu:

(strike - kurz podkladového aktiva) * poměr odběru + náklady financování

Náklady financování, které představují úrok z hodnoty úvěru poskytnutého emitentem turbo certifikátu, nemají obecně na hodnotu ceny turbo certifikátu významný vliv. V případě intradenních obchodů, kdy v jednom dni dochází k otevření i uzavření pozice (nákup i prodej turbo certifikátů) nebývají úroky obvykle účtovány.

Cena turbo certfikátu na příkladě

Výpočet ceny turbo certifikátu je prezentován na následujícím příkladě, který se týká long turbo certifikátu:

  • hodnota podkladového aktiva = 45 EUR
  • strike = 25 EUR
  • poměr odběru = 1:10 

Cena long turbo certifikátu činí dle výše uvedeného vztahu 2 EUR a emitent poskytne investorovi úvěr na zbylou část aktuální hodnoty podkladového aktiva (po zohlednění poměru odběru se jedná o hodnotu 4,5 EUR), to znamená úvěr ve výši 2,5 EUR.

Páka u turbo certifikátů

Páka udává, kolikrát bude změna ceny turbo certifikátu vyšší oproti změně kurzu podkladového aktiva, v případě short turbo certifikátu opačným směrem. Jak již bylo uvedeno, páka u turbo certifikátu je založena na stejném principu jako u maržového obchodování, to znamená, že investor platí pouze část hodnoty podkladového aktiva a na zbytek hodnoty je mu emitentem certifikátu poskytnut úvěr (vše upravené o poměr odběru). Hodnota páky se u turbo certifikátů obecně pohybuje v intervalu od 1 do 20. V případě, že by páka byla rovna 1, jedná se o prostý nákup podkladového aktiva bez působení pákového efektu. Na druhou stranu, hodnota páky 20 patří mezi velice vysoké a investice do turbo certifikátu s takovou pákou je již velice riziková. Turbo certifikáty s pákou 15 až 20 či dokonce až 30 jsou již určeny pro investory, kteří si přímo libují v riziku. Páku lze kvantifikovat následujícím způsobem:

(kurz podkladového aktiva * poměr odběru) / cena turbo certifikátu.

Z uvedeného vztahu vyplývá, že čím menší je podíl investora na financování podkladového aktiva prostřednictvím nákupu turbo certifikátu oproti podílu emitenta, tím větší je páka a tím rizikovější je turbo certifikát a naopak. Velikost páky tedy ovlivňuje kurz podkladového aktiva a hodnota strike (minimálně i náklady financování).

V další kapitole jsou prezentovány turbo certifikáty na praktickém příkladě. Dále se tato kapitola zabývá, jak a kde lze turbo certifikáty zakoupit.

Další kapitola
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená