FinExpert.e15.cz

Trvání nároku na výplatu sirotčího důchodu musíte prokázat

Trvání nároku na výplatu sirotčího důchodu musíte prokázat

Někteří studenti, kteří pobírají sirotčí důchod, obdrží během letních měsíců od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozhodnutí o jeho odejmutí. Konec školního roku je totiž tradičně obdobím, kdy ČSSZ kontroluje trvání nároku na tuto dávku. V letošním roce ověří nárok u přibližně 16 000 sirotků.

Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním (akademickém) roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, předloží ČSSZ nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Potvrzení může student doložit opožděně, když škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, a proto není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo ČSSZ. Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice. Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, ČSSZ ji prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.

Náleží sirotčí důchod při podnikání?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ani uzavření manželství výplatě sirotčího důchodu nebrání, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Co dělat, když je studium ukončeno dříve?

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je zákonnou povinností to ohlásit písemně do 8 dnů ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má ze zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Zdroj: ČSSZ

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená