FinExpert.e15.cz

Trestné body na silnicích

Dostali jste už za přestupek trestné body? A víte, za co se vůbec udělují? Bodový systém je už dlouho funkční, málokdo si z něj ale dělá těžkou hlavu.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Trestné body na silnicích

Z celosvětových statistik vyplývá, že každé desáté úmrtí je způsobeno v důsledku dopravní nehody. S tím souvisí stálé zdokonalování dopravních předpisů, silničních zákonů a zejména jejich dodržování. Jednou z vrcholných fází těchto snah je zavádění nových systémů penalizujících řidiče za prohřešky proti zákonu. Nazýváme ho bodový systém a dorazil již i k nám.

Bodový systém vstoupil v platnost 1. července 2006 jako součást nového zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tento zákon měl a má za úkol snížit počet dopravních nehod, počet mrtvých na českých silnicích a systémem udělování trestných bodů jakýmsi způsobem vychovávat a umravňovat řidiče. Jednou z největších udávaných devíz bodového systému by tak měla být prevence. Potrestáním řidiče udělením trestných bodů, zaplacením pokut, jejichž maximální možné hodnoty se novým zákonem ještě zvýšily (viz tabulka), a především vědomím, že bude-li neukázněný řidič ve svém počínání pokračovat, přijde o řidičský průkaz. Našim zákonodárcům byly vzorem zákony s podobnými systémy v zemích EU, kde skutečně tento systém působí preventivně. Průzkumy ukazují, že například v Irsku většina řidičů po obdržení 2 trestných bodů začala ve větší míře dodržovat pravidla silničního provozu ze strachu, že přijdou o řidičský průkaz nebo třeba v Itálii klesl po zavedení bodového systému počet mrtvých na silnici o 18 % za 6 měsíců.


V současnosti platí systém udělování trestných bodů v těchto zemích:

 • Spolková republika Německo
 • Francie
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Polsko
 • Maďarsko
 • Španělsko
 • Itálie
 • Rakousko
 • Řecko
 • Finsko
 • Portugalsko

Takže řidiči pozor, pokud v některých z uvedených zemí pojedete autem a spácháte dopravní přestupek, zaplatíte pokutu, která zvláště na západ od našich hranic bude nepoměrně vyšší, než jakou byste dostali u nás za stejný prohřešek.

S trestnými body přišly i další novinky

Společně se zavedením bodového systému vstoupily v platnost také další novinky, uvádíme ty nejdůležitější:

 • Povinnost přepravované osoby být za jízdy připoután bezpečnostními pásy
 • Denní svícení motorových vozidel
 • Na dálnici řidič nákladního vozidla nad 3,5 t a jízdní soupravy delší než 7 metrů nesmí předjíždět, pokud nemá dostatečnou rychlost, takže by ostatní omezil v jízdě svojí výrazně nižší rychlostí
 • Cyklista mladší 18 let je povinen použít ochrannou přilbu
 • Pravomoc policie zabránit řidiči v další jízdě a zadržet řidičský průkaz
 • Zákaz držení telefonu za jízdy
 • Policie může požadovat zaplacení blokové pokuty na místě až do výše 3 000 Kč. Ve správním řízení může úřad uložit pokutu až 50 000 Kč a uložit zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let
 • Při závažných porušeních se jedná o trestní čin, věc řeší soud, přičemž lze uložit i trest odnětí svobody
 • Policie může zadržet řidičský průkaz (například řidiči, který řídí pod vlivem alkoholu)
 • Policie může vybrat kauci ve výši od 5 000 do 50 000 Kč (kauce je řidiči v plné výši vrácena v případě, že v dalším řízení není shledán vinným ze spáchání přestupku)
 • Policie může přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla

Kolik zaplatíte a kolik si připíšete bodů?

Z tabulky zjistíte, jaké pokuty a kolik bodů Vám hrozí za nejčastější prohřešky proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky a body

Přestupek / trestný čin podle ustanoveníPočet bodůPokuta ve správním řízeníZákaz činnostiBloková pokuta
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění725 000-50 000 Odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trestZákaz činnosti 1 rok-10 let---
Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky725 000-50 000 Odnětí svobody až do tří let1 - 2 roky---
Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví7Odnětí svobody až 10 letOdnětí svobody až 10 let---
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno65000 - 100006 měsíců-1 rok---
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno62500-50001 měsíc-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)2500
Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz65000-100006 měsíců-1 rok---
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu55000-100006 měsíců-1 rok---
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec55000-100006 měsíců-1 rok---
Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky42500 - 50001 měsíc-6 měsíců2500
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě42500 - 50001 měsíc-6 měsíců2500
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku)
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla  31500-2500---1000
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec32500-50001 měsíc-6 měsíců2500
(spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku )
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu21500 - 2500---2000
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 621500 - 2500---2000
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec21500 - 2500---1000
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky11500 - 2500---2000

Tento nový zákon z července 2006 prošel novelizací v srpnu 2007 a změnilo se zejména:

 • Za jízdu se zakrytou, nečitelnou nebo odstraněnou SPZ hrozí pokuta až 10 tis. Kč a 1 rok zákazu činnosti
 • Odstraňuje se „kauza cyklista,“ tj. nebude již trestaná osoba, která ublíží sama sobě, stejně tak při dopravní nehodě, při níž byla zraněna osoba blízká, bude viník vyšetřován a trestán pouze na popud zraněné blízké osoby
 • Odstraňuje se sankce zákazu činnosti za zastavení nebo stání na místě vyhrazeném pro invalidy
 • Zrušuje se tzv. poštovní výjimka, tzn. výjimka pro řidiče poskytující poštovní služby, pokud jde o zákaz zastavení a stání

Jak funguje přidělování bodů?

Jaká je procedura přidělování bodů a znáte vůbec možnosti a svoje práva při projednávání dopravního přestupku? Vezmeme v potaz hypotetickou situaci, že jsme se jakýmkoliv způsobem provinili proti pravidlům silničního provozu (např. porušení zákazu vjezdu, špatné parkování, rychlost změřená radarem apod.) a tento náš prohřešek zaznamenal policista. V tuto chvíli máme dvě možnosti.

Pokračování článku v druhé kapitole.

Další kapitola
 

Související články


celkem 14 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Kecy
hmm
5. 9. 2008, 08:10
bude nepoměrně vyšší, než jakou byste dostali u ná
kobol
4. 9. 2008, 23:22
Re: :)
John
4. 9. 2008, 22:57
autoři bodového zmetku si zaplatili PR článek?
MedaBeda
4. 9. 2008, 15:01
Re: oprava!
x12345678
4. 9. 2008, 14:56

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená