FinExpert.e15.cz

Titul za každou cenu

Nepřijali vás již po několikáté? Je na čase něco změnit a zkusit štěstí jinde. Třeba právě tam budete se svým studiem konečně spokojení.
Titul za každou cenu

Akademický rok pro většinu vysokoškoláků již začal a ti, kteří neuspěli to mohou zkusit až za rok. Je všeobecně známou pravdou, že dostat se na technický obor není v některých případech až tak velkým problémem, ovšem dokončit toto vskutku náročné studium je pro některé malý zázrak. Naopak humanitní obory, jakými jsou namátkou právo, psychologie, politologie aj., kladou veliké nároky na potenciální studenty již při přijímacím řízení. Většinou tedy platí, že dokončit vysokou školu, získat vědomosti a samozřejmě i kýžený titul, je nelehký úkol v životě mladých lidí, kteří si tuto cestu zvolili.

Přístup jednotlivých státních vysokých škol k problematice přijímacího řízení je různý. Některé preferují kvantitu přijímaných tak, aby se „pokladna naplnila až po okraj“ a po semestru či dvou velmi radikálně tyto stavy snižují až na hladinu, která je pro bezproblémové fungování školy únosná. Jiné vysokoškolské instituce jdou cestou precizní selekce jedinců, kteří mají být pro daný obor jakoby předurčeni.

Rozšiřte si obzory

 

Ať už jste měli zkušenost s jakýmkoliv druhem státní vysoké školy a nakonec nejste jejími studenty, je potřeba se zamyslet, zda vám toto, několik let se opakující snažení za to stojí. Přitom na trhu s vysokoškolským vzděláním je mnoho jiných příležitostí. Pokud totiž máte našetřen nějaký finanční obnos, nebo se nebojíte peníze vydělat, máte poměrně velikou šanci vámi vysněný titul získat. Zvolíte-li si obor, kterému se chcete věnovat, v lepším případě, aby vás k tomu ještě bavil, nebudete mít nouzi o nabídku studia na jedné z více než čtyř desítek soukromých vysokých škol.

Mnozí jistě namítnou, že kvalita těchto škol není na takové úrovni, jako tomu je u starých kamenných univerzit s tradicí, a že jsou studenti přijímáni jen z finančních důvodů. Nebo také, že studium je podstatně lehčí než na obdobném oboru státní vysoké školy, a v některých případech mají pravdu. Ale kdyby tento typ vzdělání byl pod úroveň běžnou na výše popisované akademické půdě, proč by byla ministerstvem školství poskytována akreditace?

 
Je zřejmé, že systém nastavený na soukromých VŠ funguje na bázi pravidelných plateb školného, které se liší škola od školy, obor od oboru v rozmezí od 15 000–35 000 Kč za semestr. Co se vzdělávání týče, ale funguje naprosto stejným způsobem jako na státních VŠ. I zde jen vžitý kolotoč přednášek a seminářů, zápočtů a zkoušek, testů a seminárních prací. Není tajemstvím, že i profesoři jsou na obou typech škol mnohdy totožní, neboť i oni reagují na finanční nabídku, která je na soukromých institucích přinejmenším zajímavá.

Na co se zaměřit při volbě soukromé VŠ

 
Především na to, jak vysoké budete platit ono zmiňované školné. Zároveň s jeho výší zjistit i poplatky se studiem související, jako je např. poplatek za opakování zkoušek, náklady na skripta a suma za zápisné. Společně s výší školného je nezbytně nutné informovat se o přidělené akreditaci danému oboru, se zaměřením na budoucí období vašeho studia. Pomineme-li shodné prvky s jakoukoliv vysokou školou, což jsou délka a forma studia, zda obor tříletý bakalářský či pětiletý magisterský ať už v prezenční či kombinované formě. Zjistíme, že v tuto chvíli je už jen na vás, jak se svým studiem naložíte a budete-li při tomto snažení úspěšní.

Šance pro absolventy vyšších odborných škol

 

Tento typ vzdělávání není u nás ještě dostatečně známý, tak jak by si absolventi takovéhoto druhu studia zasloužili. Jedná se totiž o pomaturitní studium se zaměřením na zvolený obor a minimálně šesti měsíční praxí, kterou musejí „voškaři“ podstoupit tak, aby byli co možná nejlépe připraveni na budoucí povolání. Z poslední doby je patrno, že mají i větší šanci při uplatnění na trhu práce, než samotní vysokoškoláci, neboť jejich praxe ve firmách je neoddiskutovatelná. Úspěšní absolventi vyšší odborné školy získávají titul diplomovaný specialista (DiS.). I když totiž prošli tříletým studiem, stejně jako bakaláři, jejich titul není institucemi a firmami považován za totožný.

Ale i pro diplomované specialisty mají některé ze soukromých vysokých škol východisko. Nabízejí jim možnost individuálního studijního plánu, což ve finále znamená, že mohou titul bakalář získat již po dvou až třech semestrech. Jakmile získají titul Bc., mohou bez problému aspirovat na jakýkoliv magisterský typ studia, na který by jako diplomovaní specialisté nedosáhli.

Není titul jako titul

 
Objektivně vzato, lidé jsou zvyklí vnímat absolventy vysokých škol podle prestiže té či oné univerzity, jimiž byli studenty. Při prvních pohovorech jistě na renomé VŠ dojde, ale je takřka běžné, že při dalších profesních cestách bude zaměstnavatele zajímat více, zda požadovaný titul máte a hlavně jakou dosavadní praxí jste prošli.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená