FinExpert.e15.cz

Tipy, rady: Jakou zvolit penzi, kam pro podílové listy

Je vhodné a výhodné uzavřít pro 18letou dceru penzijní připojištění? Je lepší u penzijního připojištění požádat o jednorázové vyrovnání, nebo si nechat vyplácet pravidelnou rentu? Kam investovat peníze při požadovaném úroku alespoň 10 %? Kde lze získat podílové listy?
Tipy, rady: Jakou zvolit penzi, kam pro podílové listy

Penzijní připojištění pro -náctileté?

Je vhodné a výhodné uzavřít pro 18letou dceru penzijní připojištění s uvažovanou výší příspěvků 100 Kč měsíčně (možné zvýšení až sama začne vydělávat) a sjednáním mimo jiné i výsluhové penze (možnost čerpání poloviny naspořené částky po 15 letech).

V tisku se prezentují dva názory: 1. Je dobré přispívat si na soukromé penzijní připojištění co nejdříve i po malých částkách. 2. Penzijní připojištění je výhodné z hlediska výnosů na 10–15 let, tj. od 45–50 let věku. V případě že považujete za reálnější druhý názor, lze doporučit nějaký produkt do kterého lze investovat částky cca 100–1 500Kč měsíčně?

Penzijní připojištění by mělo hrát roli nástroje k dlouhodobému spoření. Stát ale nastavil podmínky tak, že je efektivní zejména na krátkou dobu spoření a pro nízké příspěvky účastníka. Z hlediska výnosu je tak pro mladé klienty vzhledem ke klesající výnosové míře (s rostoucí délkou spoření a rostoucí velikostí příspěvku) ideální průběžně penzijní připojištění zakládat a rušit. V lednu založíte penzijní připojištění s minimální úložkou (100 Kč), v prosinci navýšíte příspěvek na 16 900 Kč (18 000 – 11 × 100 Kč), a pak jej zrušíte. Získáte tak maximální daňový odpočet za daný rok, a to 12 000 Kč.
Nezískáte sice žádné státní příspěvky, ale čím vyšší máte příjmy, tím více ušetříte na dani z příjmu. Například při 20% mezní daňové sazbě z příjmu ušetříte 2 400 Kč, které navíc můžete dále investovat. Jen tato samotná daňová úspora přinese skoro bezrizikové roční zhodnocení ve výši 40,6 %. Jelikož penzijní připojištění musí trvat nejméně jeden rok, můžete ho zrušit a zase znovu založit každý rok. Po každém zrušení si vyberete peníze a můžete je dlouhodobě zainvestovat třeba do akciového podílového fondu. V tom případě totiž výnos u podílového fondu po šesti měsících není zdaněn, kdežto výnos u penzijního fondu je zdaněn 15% srážkovou daní (v případě odbytného dokonce 25%). Proti dlouhodobému spoření prostřednictvím penzijního fondu také stojí jeho povinnost dosahování krátkodobého zisku. Tato skutečnost znemožňuje penzijním fondům investovat do volatilnějších, tedy v delším časovém horizontu výnosnějších aktiv.

Pohlédneme-li na penzijní připojištění z pohledu výnosnosti, rizikovosti a likvidity, existují na trhu efektivnější nástroje k dlouhodobému spoření na penzi. Za zmínku stojí například výše zmiňované podílové fondy či přímé investice do dluhopisů či akcií. Na závěr je ale vhodné zmínit, že penzijní připojištění může být vhodným doplňkem (ne jediným) rodinného investičního portfolia, a to zejména, pokud na penzijní připojištění přispívá účastníkovi jeho zaměstnavatel.

Martin Zemánek, analytik, Fincentrum

Jakou zvolit penzi?

Máme s manželkou již skoro deset let založené penzijní připojištění. Je nám 52 a 53 let a po dožití šedesátky chceme požádat o vyplácení našetřené částky. Je lepší požádat o jednorázové vyrovnání, nebo si nechat vyplácet pravidelnou rentu? Pokud se rozhodneme pro rentu, co se stane s nevyplacenými penězi, pokud by někdo z nás zemřel?

Obecně bývá výhodnější a rozumnější zvolit doživotní  nebo dočasnou rentu (tedy s výplatou po stanovenou dobu), která vám zajistí stálé přilepšení ke státní penzi a dlouhodobě zvýší váš životní standard. Zřejmě jediný důvod, proč si vybrat jednorázovou výplatu, jsou větší plánované výdaje těsně po dovršení důchodového věku. Rozhodně se ale nedá říci, která forma výplaty je obecně lepší.

Pokud si ovšem zvolíte výplatu penze do okamžiku svého úmrtí, riskujete v případě náhlé smrti vysokou finanční ztrátu. Nedotkne se již pochopitelně vás samotných, ale peníze propadnou fondu a vaši pozůstalí nemají nárok na žádné další dávky. Jestliže tedy chcete mít jistotu, že vámi naspořené peníze nespadnou do „kolektivního vlastnictví“ a budou k užitku alespoň blízkým příbuzným, což je zřejmě jádrem vašeho dotazu, je potřeba zjistit si, jaká výplatní schémata v příslušném penzijním plánu váš penzijní fond nabízí. Některé fondy poskytují možnost zvolit si doživotní penzi současně se zárukou pro pozůstalou osobu, tzn. že v případě úmrtí nevyčerpané prostředky dostane určená osoba. Takový důchod bude nižší, ale poskytuje žádanou jistotu. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny ve prospěch pozůstalých i v případě, že zvolíte dočasnou rentu a úmrtí nastane v době, kdy stanovená doba ještě nevypršela. Dávky jsou pak po zbylou dobu vypláceny osobám určeným ve smlouvě až do konce stanoveného období.

Marek Telička, Osobní finance

Co s úsporami

Chtěl bych uložit či nějak investovat cca 50 000 Kč. Představuji si minimální zisk z této částky 10 % ročně, nechci se o investici nějak moc starat, předpokládaná doba uložení (investování) 3 a více let, ale pokud budu potřebovat náhle peníze, tak abych to mohl eventuálně ihned vybrat. Dále bych chtěl, aby se ten zisk za každý rok rozdělil na polovinu, polovina aby se přičetla k investovaným penězům a polovina aby byla odeslána na můj běžný účet.

Protože se člověk o investici většinou nechce moc starat, jednoznačně bych doporučoval investovat uvedenou částku do podílových fondů. Vzhledem k investičnímu horizontu a minimálnímu požadovanému zisku bych doporučoval akciové, popřípadě smíšené fondy. Jelikož likvidita prostředků je ve fondech zajištěna povinností investiční společnosti odkupovat podílové listy od podílníků, splněna by byla i vaše podmínka na rychlost získání finančních prostředků v případě potřeby. S tím pak souvisí i možnost rozdělit polovinu zisku na reinvestici a výplatu zisku. Pro konkrétní výběr fondu by ovšem bylo potřeba znát vaše další požadavky.

Daniel Kuchta, analytik, Fincentrum

Likvidace fondu – akcionářská ruleta?

Jsem akcionářem fondu Brnoinvestments, který je v likvidaci. Požádal jsem likvidátora fondu o sdělení, jak budou akcionáři vypořádáni. Nikdo mi ovšem neodpověděl. Je povinností likvidátora informovat o těchto záležitostech, nebo je to jen jeho dobrá vůle a nebo nemusí sdělovat nic? Pozbyl jsem likvidací veškeré práva manipulace s akciemi tohoto fondu? Jak se mám zachovat, eventuálně na koho se obrátit o radu?

Brnoinvestments je investiční společnost založená v roce 1991 podle starého práva ještě jako a.s. Podílníci (tehdy akcionáři) jsou při likvidaci na stejné úrovni jako běžný majitel obchodní společnosti, tj. přijdou na řadu až nakonec.
Několik likvidací těchto starých investičních společností ještě dobíhá, nikdo jim už ale víceméně nevěnuje pozornost. Současné otevřené podílové fondy fungují v úplně jiném právním režimu (majetek podílníků je oddělen od majetku investiční společnosti).

Roman Stuchlík, odborný redaktor časopisu Fond Shop

Obecně lze říci, že likvidátor se ohledně rozsahu poskytovaných informací řídí stejnými pravidly jako fond samotný. Rozsah informačních povinností je stanoven ve statutu fondu. Likvidátor dle statutu informace na dotaz akcionáře opravdu poskytovat nemusí. Likvidací ovšem není nijak omezena možnost prodeje akcií případnému zájemci. Pokud by akcionář nenalezl zájemce, má možnost počkat na vyplacení likvidačního zůstatku. S obdobnými dotazy se obracejte přímo na Komisi pro cenné papíry, Washingtonova 7, Praha 1, e-mail: podatelna@sec.cz.
 
Ivana Sedláčková, tisková mluvčí Komise pro cenné papíry

Kam pro podílové listy

Kde přesně mohu pořídit podílové listy a jaké jsou obvyklé poplatky spojené s jejich nákupem, popřípadě jaké další náležitosti jsou s nákupem spojené?

Jednou z možností je návštěva pobočky banky; druhá vede přes nezávislého investičního zprostředkovatele. Vyřizování nákupu podílových listů na pobočce banky je vhodné při investici menší částky, například do 100 000 Kč. Druhá metoda se vyplatí při investování vyšších částek.

Vstupní poplatky se pohybují od 0,3 % do 5 % z investované částky. Fondy peněžního trhu mají nižší poplatky, akciové fondy vyšší. Důležitější než vstupní je manažerský (správcovský) poplatek, který platíte po celou dobu investice. Uvádí se v ročním vyjádření jako procento z hodnoty majetku. Pohybuje se od 0,5 % u fondů peněžního trhu do 2 % u akciových fondů. Důležitou vlastností investice do otevřených podílových fondů je likvidita – můžete kdykoli z fondu vystoupit, převést peníze jinam. Konkurence drží správcovské poplatky v porovnání s jinými investičními produkty na relativně nízké úrovni. (Příkladem je investiční životní pojištění a penzijní připojištění, kde jsou klientovi peníze uvězněny na spoustu let a on musí platit jakkoli vysoké poplatky bez možnosti utéct.)

Roman Stuchlík, žurnalista se specializací na kapitálové trhy       

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená