FinExpert.e15.cz

Tipy pro opozdilce: Prodlužte si termín daňového přiznání

Ve středu vyprší lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2009. Víte, jak posunout termín přiznání?
Tipy pro opozdilce: Prodlužte si termín daňového přiznání

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob je upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2009 tedy do středy 31. března. Existuje však možnost si lhůtu prodloužit, jak?

Pomůže zpracování daňovým poradcem

V případě, že si necháte zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob daňovým poradcem, tak je termín pro odevzdání daňového přiznání 30. června 2010. Jaký je správný postup? Prodloužená lhůta pro podání daňového přiznání je možná pouze tehdy, jestliže finanční úřad obdrží vaši plnou moc, kde zplnomocňujete zpracováním daňového přiznání vybraného daňového poradce, do 31. března 2010. Nebo je-li plná moc podána na poštu v tomto termínu. Při opožděném podání plné moci můžete obdržet od finančního úřadu pokutu. Současně je potřeba plnou moc doložit i na vaši zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), aby došlo i k prodloužení lhůty pro podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2009.

Obdrží-li finanční úřad v zákonném termínu plnou moc, tak je automaticky prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání. Je však nutné, aby daňový poradce byl zapsán na seznamu daňových poradců nebo advokátů. Seznam daňových poradců na internetových stránkách Komory daňových poradců České republiky. Výhodou je, že daňový poradce je za svoji práci zodpovědný a ručí za výpočet daně. Proti chybě je ze zákona pojištěn a můžete se v případě chyby ve výpočtu domáhat škody přímo u daňového poradce.

Při včasném podání plné moci znějící na daňového poradce na finanční úřad je vám lhůta ze zákona automaticky prodloužena o tři měsíce. Cena za zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se samozřejmě liší v závislosti na složitosti případu. Zpracování nejjednoduššího daňového přiznání (poplatník má příjmy pouze ze závislé činnosti) stojí v průměru 2 tisíce Kč. Nejjednodušší zpracování daňového přiznání pro OSVČ (tj. daňový poplatník uplatní výdaje paušálem) stojí v průměru 3 tisíce Kč. Nejvíce se vám zpracování daňového přiznání prodraží, jestliže máte příjmy ze zahraničí. Za příjmy z každého státu si daňoví poradci zpravidla účtují navrch 5 až 7 tisíc Kč.

Podejte si žádost o prodloužení lhůty

Podle zákona o správě daní a poplatků § 40, odst. 6, může finanční úřad na základě vaší žádosti (nebo daňového poradce) prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání. Nejdéle však o tři měsíce po uplynutí lhůty pro podání přiznání. Jsou-li v přiznání k dani z příjmu fyzických osob zahrnuty i příjmy ze zahraničí, tak lze lhůtu prodloužit až o deset měsíců. Ze strany finančního úřadu se tedy jedná o individuální prodloužení lhůty. Na toto prodloužení není právní nárok a nemůžete se proti němu odvolat. Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání musí být doručena před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. Nejlépe v písemné žádosti uveďte, o jak dlouho má být lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena a z jakých důvodů. Musí se samozřejmě jednat o závažné důvody - například nemáte k dispozici údaje o zaplacené dani ze zahraničí.

Když závěrku oveřuje auditor

V případě, že máte ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, tak musíte daňové přiznání za rok 2009 podat do 30. června 2010. Musíte mít však účetní závěrku ověřenou ze zákona povinně. Při dobrovolném ověření pro vás platí termín do 31. března 2010. Podle zákona o účetnictví musíte mít účetní závěrku ověřenu auditorem (tj. nezávislou společností, která prověřuje správnost, věrnost a poctivost jednotlivých výkazů a účetnictví společnosti), jestliže splňujete dvě z uvedených tří podmínek:

  • bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč
  • roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená