FinExpert.e15.cz

Tipy a triky: jak zdanit pronájem garáže, daň z půjčky

Jakou daň zaplatit z půjčky; jak zdanit pronájem garáže, když má pronajímatel jen starobní důchod; jak pracovat s odčitatelnými položkami, když pracujete jen část roku; jak se v letošním roce změnily odpočty na děti.
Tipy a triky: jak zdanit pronájem garáže, daň z půjčky

Tip: Další (nejen daňové) tipy najdete v naší databázi znalostí.

Daň z půjčky

Jsem v zaměstnaneckém poměru a nepodnikám. Jediné příjmy mám ze zaměstnání, ale minulý rok jsem známému, který má malou dílnu, půjčil na 10% úrok 50 000 Kč. Musím z těch 5 000 Kč, které jsem od něj už minulý dostal, platit daň?

Pro zodpovězení vašeho dotazu je potřeba ujasnit několik zákonných podmínek. Jako zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti jste v tomto případě povinen jednat podle § 38g odst. 2 zákona o dani z příjmu, ze kterého vyplývá, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který:

  1. má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců,
  2. neuplatňoval odečet úroků (§ 15 odst. 10 a 11) z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem,
  3. podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybíraná daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

Částka přijatá jako úrok ve vašem případě činí 5 000 Kč (není vyšší než 6 000 Kč) a jestliže jste v roce 2004 již žádné další příjmy neměl, pak jednáte následovně. Neuplatňujete odečet úroků podle bodu 2. a podepíšete prohlášení podle bodu 3. Nejste tak povinen podat daňové přiznání za rok 2004 a platit z přijatých úroků daň z příjmů. Navíc můžete, i v tomto případě bez daňových dopadů na vaší straně, známému podnikateli potvrdit na jeho výdajovém pokladním dokladu přijaté částky, které si tento může uplatnit jako daňový výdaj.

Miloš Hovorka, daňový poradce

Jak zdanit pronájem garáže

Maminka ovdověla, a protože jejím jediným příjmem zůstal starobní důchod, chtěla by pronajímat garáž. Můžete mi prosím říci, zda z příjmu z pronájmu bude muset platit daň, případně jak se taková daň stanoví?

Paragraf  38g odst. 1 zákona o daních z příjmů (ZDP) říká, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Předpokládám, že starobní důchod Vaší maminky nepřekročí v roce 2005 částku 162 000 Kč za rok, a proto je od daně z příjmů osvobozen a ani se nezahrnuje do výše uvedeného limitu 15 000 Kč. Pokud by příjem z pronájmu garáže nepřekročil v roce 2005 částku 15 000 Kč (což odpovídá měsíčnímu příjmu z pronájmu ve výši 1 250 Kč) a Vaše maminka by neměla v tomto roce jiné příjmy, které by se do výše uvedeného limitu zahrnovaly, nebyla by povinna daňové přiznání podat a daň z příjmů za pronájem garáže platit.

Jestliže by ale maminka obdržela za pronájem garáže v roce 2005 více než 15 000 Kč (například proto, že obdrží v roce 2005 i nájemné dopředu za rok 2006 nebo jeho část), pak by byla povinna daňové přiznání podat a musel by se zjistit základ daně, ze kterého by musela zaplatit daň. Jak by v tom případě postupovala?

  • Nejméně komplikované by bylo vypočítat základ daně u příjmů z pronájmu tak, že od příjmů odečte výdaje bez prokazování ve výši 20 % z příjmů.
  • Pokud by příjmy činily například 20 000 Kč, pak by se od nich odečetly 4 000 Kč paušálních výdajů a základ daně by činil 16 000 Kč.
  • Jako starobní důchodce s ročním důchodem větším než 38 040 Kč si Vaše maminka nebude moci uplatnit odečitatelnou položku na poplatníka a zřejmě další odpočitatelné položky podle § 15 zákona o daních z příjmů u ní vzhledem k jejímu věku dispozici nebudou.

Potom by se ze základu daně vypočetla daň s použitím 15 % sazby daně, která by činila 16 000 Kč×0,15 = 2 400 Kč.

Vaše maminka může pro zjištění základu daně použít také ten způsob, kdy budou příjmy z pronájmu garáže sníženy o výdaje, které na ně byly prokazatelně vynaloženy. Ty by se ovšem musely poměrně komplikovaně zjišťovat a vzhledem k popsané situaci mi paušální výdaje ve výši 20 % připadají jako nejen jednodušší varianta. Měly by být zároveň dostatečné pro krytí skutečných výdajů spojených s pronájmem garáže.

Miloš Hovorka, daňový poradce

Snížení daňového základu 

Mám živnostenský list a začala jsem podnikat. První dva měsíce roku 2004 jsem pečovala o dítě a pobírala rodičovský příspěvek. Mohu při výpočtu daně uplatnit základní odpočitatelnou položku a odpočitatelnou položku na dítě za celých 12 měsíců, nebo pouze za dobu, po kterou jsem podnikala, tj. 10 měsíců?

Základ daně za rok 2004 si můžete snížit o celou částku 38 040 Kč na poplatníka, protože o tuto částku se snižuje základ daně poplatníka ročně a nekrátí se (výjimky jsou pouze u starobních důchodců). Dále si můžete snížit základ daně o částku ve výši jedné dvanáctiny z 25 560 Kč za každý kalendářní měsíc, kdy jste dítě vyživovala v domácnosti. Ve Vašem případě si tak můžete snížit základ daně o celou částku připadající na rok, tj. oněch 25 560 Kč. Pokud však vyživujete dítě v domácnosti například s manželem, pak si můžete snížit základ daně o tuto částku pouze v případě, že ji za rok 2004 nebude uplatňovat manžel.

Miloš Hovorka, daňový poradce

Víc peněz díky změně zdanění

Již na lednové výplatní pásce jsem si všiml, že čistá mzda se mi zvýšila o cca 400 Kč a v únoru se to opakovalo. Přitom hrubá mzda 10 000 Kč je stejně vysoká jako dřív. Tušíte, kde se vzal ten rozdíl?

Jestliže máte děti, pak je rozdíl velmi pravděpodobně dán novým systémem daňového zvýhodnění. Ještě v roce 2004 si za každé dítě mohl jeden z rodičů odečíst od základu daně 2 130 Kč měsíčně. Ze vzniklého základu daně pak byla vypočtena konečná daň. Podle nového zákona byla tato odečitatelná položka sice zrušena, ale zároveň byla nahrazena tzv. daňovým zvýhodněním, které činí 500 Kč měsíčně na jedno dítě. Tato částka se ale neodpočítává ze základu pro výpočet daně, ale přímo z konečné daňové částky. Pokud máte dvě děti, pak je rozdíl 400 Kč oproti původnímu stavu určitě způsoben touto daňovou změnou. 

Marek Telička

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená