FinExpert.e15.cz

Tipy a triky: jak podat výpověď, jak se porvat s přesčasy

V časopise Osobní finance se můžete pravidelně setkávat s různými radami, které vám pomohou v zaměstnání nebo usnadní podnikání. Ty nejlepší a stále aktuální zveřejníme na FinExpertu. V tomto článku se např. dozvíte, jak podat výpověď či co má obsahovat zápočtový list.
Tipy a triky: jak podat výpověď, jak se porvat s přesčasy

Tipy pro zaměstnace

Ukončení pracovního poměru

Který zákon stanovuje důvody, kvůli kterým mi může dát zaměstnavatel výpověď? Může sám zaměstnavatel stanovit nějaké další „nadstandardní“ důvody v interních podnikových pravidlech?

Výpovědní důvody jsou stanoveny v zákoníku práce, konkrétně § 46. Jejich okruh je zcela konkrétně vymezen a nelze je žádným způsobem rozšiřovat. Přitom se dá říct, že důvody, které zaměstnavatel může pro výpověď mít, jsou buď organizačního charakteru, nebo mají podklad ve špatné pracovní kázni zaměstnance. 

Z jakých důvodů, vyjma nadbytečnost a zrušení firmy, může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď? 

Důvodem výpovědi může být dlouhodobá pracovní nezpůsobilost zaměstnance, nesplnění předpokladů stanovených pracovními předpisy, závažné porušení pracovní kázně nebo soustavné méně závažné porušování pracovní kázně. V případě, že je zaměstnanec například odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo úmyslně závažně poškozuje zařízení pracoviště, může dostat okamžitou „hodinovou“ výpověď. Takto ovšem nelze zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, kteří trvale pečují o dítě mladší než tři roky.

Mohu dostat výpověď pouze ústně, nebo je stanovena povinná písemná forma?

Ústní výpověď je samozřejmě neplatná. Zaměstnavatel vám musí výpověď podat v písemné formě a takto podanou výpověď může navíc odvolat pouze s vaším souhlasem. Obdobná pravidla pochopitelně platí i pro výpověď ze strany zaměstnance.

Jak dlouhá je výpovědní lhůta?

Výpovědní doba je dva měsíce dlouhá a začíná běžet od prvního dne měsíce, který následuje po podání výpovědi. Jestliže jde o výpověď z organizačních důvodů, je výpovědní lhůta ještě o měsíc delší, tedy tři měsíce.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči pracovníkovi se zdravotním postižením, kterému dává výpověď?

Zaměstnanec se změněnou pracovní schopností má v tomto případě podobná práva jako osaměle žijící pracovník, který trvale pečuje o dítě mladší 15 let. V případě, že nepobírají žádný důchod a dostali výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotní nezpůsobilosti, končí jejich výpovědní lhůta až tehdy, když jim zaměstnavatel zajistí nové zaměstnání. Jestliže ale zaměstnanec odmítne přejít na jinou pro něho vhodnou práci, nebo bez vážného důvodu odmítne nové vhodné zaměstnání, je zaměstnavatel této povinnosti zproštěn.

Nárok na celé odstupné

Na konci května mi skončil pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost. Na základě výpovědi jsem pak poštou obdržela výplatní pásku, kde byla výplata za měsíc květen 2005 plus dvouměsíční odstupné dle zákona. Mzdová účetní však toto odstupné zahrnula do odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Je to v pořádku? Pokud ne, je možné žádat o nápravu? Jakým způsobem?

Jestliže máte pracovní poměr rozvázaný podle § 46 odst. 1) písem c) - čili pro nadbytečnost, jak zní váš dotaz, pak máte nárok na dvouměsíční odstupné, ze kterého se žádné pojistné neodvádí. Pokud by vám firma odstupné vyplatila jinou složkou mzdy jako např. odměny, prémie aj., pak by vám pojistné sraženo bylo. Vy ovšem máte na toto zákonné odstupné nárok bez srážek pojistného, pokud to důvod zrušení PPV umožňuje.

Nejlépe uděláte, když pošlete bývalému zaměstnavateli písemnou žádost s doručenkou o vrácení odvodu na pojistné. Pokud by na to nereagoval, je možné zkusit právníka a případně soud. Nárok na vrácení máte do 3 let.

Tipy pro zaměstnavatele

Jednodušší postup

Jaký rozdíl je mezi běžným a zjednodušeným daňovým dokladem a k jakému účelu se zjednodušený doklad vlastně používá?

Zjednodušený daňový doklad je popsán v § 12 odst. 9 zákona o dani z přidané hodnoty. Používá se v případech, kdy plátce hradí v hotovosti menší částky a bylo by příliš administrativně náročné  vystavovat doklad běžný. Na rozdíl od běžného daňového dokladu na něm nemusí být uvedeny identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím), cenu lze uvést celkem včetně DPH a postačí uvést pouze příslušnou sazbu DPH. Navíc je možné vystavit jej pouze na částky do 10 000 Kč včetně DPH. Navíc zde za správnost vypočtené výše daně pro účely odpočtu daně neodpovídá prodejce, ale plátce (kupující).

Stručně

Našemu zaměstnanci byla při rozvážce ukradena z uzamčeného auta hotovost. Dá se tato krádež účtovat jako daňově účinný náklad?

V případě, že máte protokol o krádeži vystavený policií, mělo by být bez problémů možné zaúčtovat krádež jako daňový náklad. Jestliže jste byli pojištění, nezapomeňte zaúčtovat i vyrovnání s pojišťovnou.

Jaké údaje je potřeba uvádět do zápočtového listu? Pracovní neschopnost, délka pracovního poměru, a co dál?

Nejlépe uděláte, když se si přečtete nařízení vlády č. 108/1994 Sb, § 3, kde jsou všechny podrobnosti. Kromě údajů o zaměstnání, druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci je potřeba uvést například ještě odpracovanou dobu a údaje o výši průměrného výdělku.

Mám doklad za ubytování na Slovensku. Jak mám účtovat, když je na dokladu uvedena i DPH? Mám účtovat celou částku? Projeví se mi DPH v daňovém přiznání?

Účtujte celou částku (například na účet 512). Daň z přidané hodnoty je ovšem slovenská, tudíž nemůžete nárokovat odpočet z ní. Bylo by však možné, pouze za splnění určitých podmínek, zažádat o vrácení na Slovensku. DPH se vám nikde v přiznání neobjeví.

Bývalý zaměstnanec požádal o vystavení potvrzení o příjmu. Zároveň požaduje, abychom mu toto potvrzení doručili poštou - přitom bydlí nedaleko. Musíme mu vyhovět?

Určitě jste povinni vystavit potvrzení, ale o doručení není nikde nic psáno. Vše tedy záleží na osobním posouzení situace, vaší dobré vůli, případně dobré vůli vašeho bývalého zaměstnance.

Naši zaměstnanci mají běžně osmihodinovou pracovní dobu. Mimořádně je ovšem třeba, aby pracovali přesčas, někdy i přes desátou hodinu večerní. Jak v tom případě musí být dlouhá přestávka mezi ukončením jedné a začátkem druhé pracovní doby?

Pracovní doba by neměla překročit 12 hodin. Mezi směnami by měl být odpočinek opět alespoň 12 hodin nepřetržitě (§ 90 Zákoníku práce). Když se jedná o přesčas, může být odpočinek mezi směnami zkrácen až na 8 hodin (o 4 hodiny), ale následující odpočinek musí být o dobu předchozího krácení prodloužen.


Tyto tipy vyšly v časopise Osobní finance 7/05. Časopis si můžete předplatit na rok pouze za 299 Kč.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená