FinExpert.e15.cz

Tipy a triky jak na spotřebitelský úvěr

Než se rozhodnete podepsat úvěrovou smlouvu, přečtěte si dobře několik rad, tipů a triků.
Tipy a triky jak na spotřebitelský úvěr

Co je to spotřebitelský úvěr a kdo ho může poskytovat

Spotřebitelský úvěr mohou poskytovat banky, ale také nebankovní instituce. Banky jej poskytují účelově (pouze na uvedený účel) i neúčelově. U bank bývá levnější účelový úvěr, tzn. na nákup konkrétního zboží nebo služby. V případě splátkových společností je možné si zpravidla odnést zboží ihned, ale náklady takového úvěru bývají mnohdy vyšší.

Jaké jsou výhody a nevýhody úvěrů

Výhodou úvěru je, že dokáže poměrně rychle uspokojit vaše současné potřeby a tolik nezatíží momentální rozpočet, protože rozděluje jednorázovou platbu na několik menších. Nevýhodou všech úvěrů je, že zaplatíte více, než si půjčíte. Čím déle splácíte, tím vyšší částku budete muset zaplatit navíc.

Co nesmí chybět ve smlouvě a co je RPSN

Ve smlouvě, která musí být písemná, by rozhodně neměla chybět tzv. RPSN – roční procentní sazba nákladů, která obsahuje nejen platby splátek, ale všechny další platby nákladů na spotřebitelský úvěr a to se děje procentním vyjádřením těchto nákladů za jeden rok. Je tedy dobré si uvědomit, že každý rok úvěru je zatížen touto sazbou, že RPSN nevyjadřuje jen úrok z celé úvěrové částky. Pokud nejde RPSN stanovit, musí věřitel uvést maximální výši úvěru, výši plateb, které souvisí s úvěrem a podmínky, za kterých je možné tyto platby měnit. Podmínky úpravy RPSN v průběhu splácení musí stanovit smlouva a nesmí být závislé na vůli věřitele. Výpočet RPSN je možné si zkontrolovat na stránkách České obchodní inspekce, která dozoruje dodržování podmínek dle zákona o spotřebitelském úvěru.

Ve smlouvě musí být rovněž stanovena  maximální výše úvěru (to ale není celková výše veškerých nákladů na úvěr, tzn. co celkem nakonec spotřebitel zaplatí), stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozložení, dále stanovení jednotlivých plateb včetně plateb, které nejsou spotřebitelským úvěrem, ale souvisí s ním (různé poplatky, pokuty, pojištění atd.) a budou se spotřebitelským úvěrem placeny. Pokud tyto platby nejsou přesně určeny, musí být stanoven způsob jejich výpočtu.

Věřitel je povinen informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách RPSN. Dále musí smlouva obsahovat ustanovení o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru včetně podmínek, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah. Pokud tyto výše uvedené podmínky obsahu smlouvy nejsou transparentní nebo nejsou dokonce splněny, má spotřebitel právo na sankční postup proti věřiteli (poskytovateli úvěru) v podobě úročení celého úvěru ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy. Ostatní platby pak v takovém případě se stávají neplatnými a to ode dne, kdy spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele.


Smlouva musí být vždy písemná, přičemž jedno vyhotovení musí dostat spotřebitel.


Možnost předčasného splacení úvěru

Na předčasné splacení úvěru má spotřebitel právo, a tak je důležité se na tuto možnost před podpisem smlouvy zeptat. V případě předčasného splacení máte právo na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby žádný z účastníků smlouvy nezískal nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. S tímto předčasným splacením nesmí být spojeny jakékoli sankce za předčasné ukončení, jelikož je to spotřebitelovo právo, nikoli porušení smluvních podmínek.

Jak je to s úvěry na zboží nabízené na zájezdech nebo prezentačních akcích

Od smlouvy uzavřené na zájezdu či prezentační akci, tedy mimo prostory podnikání, můžete odstoupit do 14 dnů od uzavření. Na toto právo musíte být písemně upozorněni nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně adresy. Pokud vás prodávající neupozorní na možnost odstoupení, prodlužuje se lhůta na odstoupení až na jeden rok. Tyto lhůty však neplatí, pokud si spotřebitel sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.

Co je to leasing

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu věci s následným převodem vlastnictví na nájemce. Nebezpečí škody i náklady spojené s provozem, údržbou a opravami přecházejí na nájemce již v okamžiku prvního předání dané věci. Vlastníkem do zaplacení zůstává leasingová společnost (věc může být z mnoha důvodů nájemci odňata).
V případě, že se smlouva řídí zákonem o spotřebitelském úvěru, měla by obsahovat všechny jeho náležitosti. Každá leasingová smlouva by měla upravovat nakládání s předmětem leasingovou firmou včetně zástavy a prodeje. Záruční a servisní podmínky i vyřizování škod jsou předmětem smluvního vztahu.


Leasing se řadí mezi spotřebitelské úvěry.


Druhy úvěrů a proč se zadlužovat

Spotřebitelský úvěr slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých služeb (školné, dovolená apod.), ale může sloužit také k financování nákupu či rekonstrukci nebo výstavbě nemovitosti. Týká se spotřebitele, nikoli podnikatele.
Hypoteční úvěr je vhodný zejména na investici do nemovitosti, ať už na její nákup, výstavbu nebo rekonstrukci. Americká hypotéka umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta. Věřitel se jistí zástavním právem.

Kam se obrátit, když nastane problém mezi spotřebitelem a bankou

Pokud nastane problém mezi klientem a bankou, je možné se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo na finančního arbitra, který řeší spory mezi klientem a bankou u tuzemských plateb (např. pozdní nebo neúspěšné převody, ale také spory v oblasti používání platebních karet a přímého bankovnictví, tedy telefon a internet). Samozřejmě první krok by měl spočívat v jednání s bankou o vzniklém problému.

Na co si dát pozor při koupi vozu na leasing

Rizikem pro spotřebitele může být skutečnost, že předmět leasingu zůstává až do zaplacení v majetku leasingové společnosti. Proto je nezbytné smluvně zajistit omezení dispozice předmětu leasingu leasingovou společností (zamezit zřízení zástavního práva i zakázat společnosti prodej věci třetí osobě). Více zde.

Jak reklamovat věc zakoupenou na leasing

Nejlepší možností je, podmínky reklamace zanést do smlouvy již při uzavírání, aby se spotřebitel vyhnul případným problémům. Spotřebitel reklamuje u prodejce, ale musí o tom vyrozumět leasingovou společnost, protože ona je majitelem předmětu leasingu.
Více zde.

Další doporučení

  • Dejte si čas na důkladné přečtení smlouvy. Věnujte se všem pasážím, především těm, které jsou psané drobným písmem.
  • Zajímejte se o podmínky předčasného splacení úvěru.
  • Dobře si promyslete, zda je opravdu nutné brát si úvěr, největším rizikem domácího rozpočtu je velké zadlužení.
  • Věnujte čas porovnání více nabídek úvěrů u různých bank nebo splátkových společností.
  • Zajímejte se o všechny poplatky spojené s úvěrem.
  • Vyberte si banku, která dodržuje Etický kodex a službu, u které víte, kam se obrátit v případě dotazu či problému.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená