FinExpert.e15.cz

Tip: Zbavte se „výhodně“ koupených věcí během zájezdu

Překvapili Vás příbuzní opravdu skvělou a výjimečnou koupí spotřebního zboží za několik desítek tisíc korun během reklamního zájezdu? Poradíme Vám, jak se tohoto zboží co nejlépe a bez rizika zbavit a na co je třeba si dát pozor.
Tip: Zbavte se „výhodně“ koupených věcí během zájezdu

Každý z nás o tom už určitě slyšel. Na začátku celého příběhu byla do poštovní schránky doručená nabídka reklamního zájezdu do bližšího nebo vzdálenějšího města spojená s předváděcí akcí, a to za pouhých 109 Kč, na jejím konci bylo nutné zaplatit desítky tisíc korun za zboží, které mělo hodnotu v nejlepším případě desetinovou.

Fenomén reklamních zájezdů a předváděcích akcí se v devadesátých let rozmohl natolik, že byla v roce 2000 přijata novela Občanského zákoníku (OZ), která zásadním způsobem posílila možnosti spotřebitelů vyvázat se z takto uzavřených a nevýhodných smluv. S platností od 1. ledna 2001 platí, že byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření. V případě, že dosud nedošlo k plnění podle smlouvy, tato lhůta se prodlužuje na 1 měsíc.

Na co se dané ustanovení vztahuje

Podstatou spotřebitelských smluv je jakýkoliv závazkověprávní vztah podle části osmé OZ, kdy na jedné straně smlouvy stojí dodavatel v pozici podnikatele a na straně druhé je spotřebitel, který toto zboží kupuje pro svou osobní potřebu, nikoliv pro účely podnikání. Takovou smlouvou může být prakticky jakákoliv smlouva, i když je v ní obyčejná koupě „zamaskována“ například pronájmem věci s následnou koupí či jiným způsobem. Takové praktiky jsou používány k tomu, aby co nejlépe zamaskovaly konečnou cenu (např. cena 25 000 Kč se rozloží na několik splátek s patřičně vysokým úrokem zamaskovaným do smluvních podmínek, a tak je třeba nakonec zaplatit mnohem více peněz).

Spotřebitelskou smlouvou je tedy i nákup cigaret v trafice či televizoru v hypermarketu. Zde se jedná o stálé provozovny a tak od smlouvy nelze odstoupit tak, jak bylo uvedeno výše (samozřejmě v případě, že obchodník tuto možnost nenabízí v rámci služeb péče o zákazníky). Pokud k uzavření smlouvy dojde mimo stálou provozovnu  dodavatele (např. během zájezdu, na předváděcí akci v restauraci nebo na „party“ u některého z přátel), je možné bez jakýchkoliv problémů do sedmi dnů od této smlouvy odstoupit. Pokud by však zboží takto zakoupil pořadatel „party“, pak od smlouvy odstoupit nemůže, neboť se na něj vztahuje výjimka, která hovoří o nepoužitelnosti takových ustanovení v případě, že si „spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky“.

Odstoupení musí obchodník obdržet do 7 dnů

Z právního hlediska je uvedená sedmidenní lhůta hmotněprávní lhůtou, a nikoliv procesní. Proto je třeba, aby odstoupení od smlouvy došlo dodavateli nejpozději do sedmi dnů, nestačí tedy odstoupení od smlouvy odeslat do sedmi dnů.

Příklad: V pondělí 10. října byla uzavřena smlouva, v úterý 11. října začíná běžet sedmidenní lhůta, během níž je možné od smlouvy odstoupit a tato lhůta končí v pondělí 17. října. Nejpozději 17. října tak musí být odstoupení od smlouvy doručeno dodavateli. Pokud by poslední den lhůty připadl na víkend nebo státní svátek, tato lhůta se posunuje na první následující pracovní den.

Na možnost odstoupit od smlouvy do sedmi dnů musí být spotřebitel písemně upozorněn. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím obchodních podmínek psaných drobným písmem na druhé straně formuláře.


Pokud by spotřebitel nebyl upozorněn na možnost odstoupení od mlouvy, tak je možné od takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě jednoho roku.

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy

  • Nejlepší způsob, jak se vyvarovat podobných problémů, je neúčastnit se takových zájezdů, kdy člověk podlehne psychologickému masírování a podepíše smlouvu, kterou by za normálních podmínek nepodepsal
  • Pokud je již taková smlouva podepsána, je třeba si ji důkladně pročíst, a to včetně pasáží psaných velmi drobným písmem
  • V části, která je věnována odstoupení od smlouvy, je třeba nalézt všechny podmínky, které je třeba splnit pro platné odstoupení od smlouvy (kam odstoupení odeslat, jakým způsobem, zda je třeba spolu s odstoupením odeslat i zboží atd.)
  • Pečlivě si spočítat, do kdy je třeba doručit toto odstoupení
  • Vyhotovit text odstoupení od smlouvy a podepsat jej
  • Je-li spolu s odstoupením nutné odeslat i zboží, pak tento papír pevně připojit ke krabici se zbožím. V případě několika krabic raději papír připojit ke každé z nich
  • V dostatečné lhůtě odeslat odstoupení nebo zboží dodavateli na adresu, kterou uvedl v textu smlouvy týkajícím se odstoupení od smlouvy. V případě, že si nejsme jistí tím, že bude odstoupení doručeno dodavateli včas, je vhodné využít některou z expresních dodávkových služeb (např. Obchodní balík České pošty, PPL, DPD, Ravi expres, DHL a další). Je vhodné odeslat odstoupení od smlouvy nebo i zboží spolu s odstoupením doporučeně a s dodejkou. Za několik desítek korun navíc tak získáme doklad o tom, kdy bylo zboží odesláno a kdy bylo doručeno, popřípadě kdy byl dodavatel k převzetí zásilky vyzván (vyzvání je pro tyto účely chápáno jako doručení)
  • Pečlivě schovat všechny doklady týkající se této smlouvy pro případné spory. V žádném případě po Vás nemůže dodavatel požadovat zaslání originálu kupní smlouvy. Bude-li mít takový požadavek, zašlete mu maximálně okopírovanou smlouvu, originál si za všech okolností ponechte


Tip: Vzor, jak napsat odstoupení od smlouvy najdete zde.

Co dělat v případě zmeškání lhůty

Prodloužení lhůty

Pokud již uplynula lhůty zákonem stanovená pro možnost odstoupit od smlouvy, je sice málo pravděpodobné, ale možné, že dodavatel sám z vlastní vůle tuto lhůtu ve smlouvě prodloužil. Opak ale bude v drtivé většině pravdou.

Smlouva uzavřená v tísni

Další možností je, že spotřebitel prohlásí, že smlouvu uzavřel v tísni za nápadně nevýhodných podmínek nebo při nesvobodné vůli. To, že se tak nestalo, je téměř vždy obsahem smluvních podmínek Takto uzavřené smlouvy jsou neplatné a lze se této neplatnosti kdykoliv dovolat, musíme ale své tvrzení případně i před soudem prokázat (což je téměř nemožné).

Hodnota zboží neodpovídá ceně

Další možností je tvrzení spotřebitele, že hodnota odebraného zboží je v příkrém rozporu se zaplacenou cenou (zboží má mnohem menší hodnotu než cena, kterou jsme zaplatili), tudíž nedošlo k uzavření smlouvy v souladu s dobrými mravy. I zde je možné se dovolat neplatnosti z tohoto důvodu v jakékoliv době, je však třeba počítat se soudním sporem, a to je běh na dlouhou trať. Zda-li skutečně hodnota zboží a přiměřený zisk dodavatele neodpovídají zaplacené ceně, by musel rozhodnout soud na základě posudku soudního znalce.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená