FinExpert.e15.cz

Tip: Lze si přivydělat na mateřské dovolené?

Může být matka během mateřské dovolené zaměstnaná? Lze zároveň i podnikat? V době finanční tísně o těchto možnostech uvažuje mnoho rodin a my jsme pro vás připravili radu odborníka, co na to říká naše legislativa, abyste se nedostali do potíží.
Tip: Lze si přivydělat na mateřské dovolené?

Potřebujeme peníze

V dnešní době již není výjimkou, že se rodiny narozením dítěte dostanou do velké finanční tísně. První myšlenka je většinou na "vedlejšák" u nějakého zaměstnavatele, resp. brigáda. Přestože to není zrovna čisté jednání, může maminka obdržet i nabídku na práci, která je podmíněna vyřízením živnostenského listu. Zaměstnavatel tak ušetří za povinné odvody a matka má pocit z vyšších peněz.

Mateřská není rodičovská

Mateřskou dovolenenou, tak jak je obecně chápána, je třeba rozdělit období na dobu, kdy matka pobírá

  1. Peněžitou pomoc v mateřství (tj. peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem)
  2. Dobu, kdy pobírá rodičovský příspěvek

Na mateřské pracovat nemůžete

„Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.“ (§ 7 odst. 1  věta první zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění v platném znění).

Podmínkou toho, aby mohla maminka pobírat peněžitou pomoc v mateřství (lidově označovanou „mateřskou“) je, že nesmí mít příjem, tedy nemůžete pracovat v rámci pracovně právního vztahu a rovněž nesmíte podnikat na základě živnostenského oprávnění.

„Peněžitá pomoc v mateřství nenáleží za období, za které náleží zaměstnankyni započitatelný příjem.“  (§ 7 odst. 1  věta druhá zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění v platném znění).


V době, kdy matka pobírá peněžitou pomoc mateřství nemůže pracovat jako zaměstnanec a nemůže ani podnikat, neboť by nesplňovala zákonné podmínky na poskytnutí peněžité pomoci v mateřství.

Rodičovská umožňuje přivýdělek

Rodičovský příspěvek je poskytován na základě zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění), kdy se nezkoumá příjem osoby pobírající rodičovský příspěvek, tzn. může mít jak pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem a rovněž tak může podnikat na základě živnostenského oprávnění (OSVČ).

Nicméně matka musí splnit další podmínky stanovené zákonem a to zejména musí zajistit, že v době, kdy bude pracovat (ať už jako zaměstnanec či jako OSVČ) bude o její dítě řádně, celodenně a osobně pečováno, neboť ze zákona má povinnost poskytnout dítěti celodenní řádnou péči, kterou však nemusí vykonávat sama (§ 31 odst. 2  zákona o státní sociální podpoře v platném znění). Např. může využít ochoty své matky či tchýně, které jsou na penzi; může si zajistit na dobu, kdy bude pracovat paní na hlídání apod. Osoba, které svěří péči o své dítě však musí být zletilá.


Pokud matka pobírá rodičovský příspěvek, může si přivydělat jako osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a rovněž také jako zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru. Musí však zajistit, aby v době, kdy budete vykonávat výdělečnou činnost, bylo o její dítě celodenně a řádně pečováno jinou zletilou osobou.

Školka ano, ale opatrně

Pokud by matka chtěla využít služby poskytované mateřskou školou na dobu, kdy bude pracovat, v zásadě je to možné, ale dítě nesmí být v mateřské škole více jak 5 kalendářních dnů v měsíci (a je irelevantní, zda-li je dítě v mateřské škole či obdobném zařízení 1 hodinu za den či 8 hodin za den; § 30 odst. 3 písm. a) zákona o státní sociální podpoře v platném znění). 

Na „zaměstnání na živnosťák“ buďte opatrní

Na nabídku pracovního místa, které je podmíněné vyřízením živnostenského listu buďte maximálně opatrní. „Zaměstnavatelé“, kteří podmiňují „pracovněprávní vztah“ vyřízením živnostenského listu nevzbuzují důvěru, neboť přesouvají riziko svého podnikaní na „zaměstnance“ (jedná se o tzv. schwarzsystém). Mezi vámi a tzv. zaměstnavatelem totiž nevzniká pracovněprávní vztah, tudíž nejste zaměstnancem a není Vám zákonem poskytována žádná ochrana jako zaměstnanci (např. dle zákoníku práce a také případně vzhledem k dlužné „mzdě“ apod.). V právních vztazích vystupujete mezi sebou (i vůči třetím osobám) jako dva podnikatelské subjekty, tudíž jste podnikatelem a tedy podnikáte na své riziko a ručíte za případné dluhy celým svým majetkem.
 
Markéta Selucká, Právnická fakulta MU v Brně

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Chcete si přivydělat? Stačí se zaregistrovat (za reg...
Jana
19. 10. 2012, 18:12
Sim
Renata
19. 11. 2008, 11:27
Re:Dítě ve školce
Leoness
6. 6. 2006, 12:17
Dítě ve školce
Hulis
28. 9. 2005, 10:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená