FinExpert.e15.cz

Test bank: Kliente, poraď si sám

Test kvality investičního poradenství na pobočkách bank dopadl ve většině peněžních ústavů špatně. S pomocí při sestavování vhodného portfolia otevřených podílových fondů se nepočítá, není vůle. Prioritu mají jiné produkty.
Test bank: Kliente, poraď si sám

"Dobrý den, plánuji investici do otevřených podílových fondů v objemu dvě stě tisíc korun. Jaké fondy nabízíte a jak mám sumu rozložit?" S touto otázkou obcházel autor článku pobočky českých retailových bank.

Česká spořitelna

Praha, Jugoslávská

"Velmi žádané jsou zajištěné fondy. Teď je v nabídce Espa 8 a Espa 9," reagovala pracovnice v pobočce České spořitelny. K doporučení stačilo ujištění, že peníze neplánuji vybrat dříve než za pět let. "Raději bych klasické otevřené podílové fondy," nenechávám se odradit. Podává letáky všech fondů ISČS. Mám si je pročíst a vybrat ty, které se mi budou líbit. Trvám na radě. Jak sumu připravenou k investování rozložit mezi několik fondů? To záleží na vás, opakuje pracovnice, můžete to namixovat, jak chcete.

"Slyšel jsem, že děláte nějaký dotazník, podle, kterého se určuje, do jakých fondů bych měl investovat," naznačuji. "To se zadává do počítače a dlouho to trvá," odmítá pomoc techniky. Pokládá druhou otázku - zda by mi nevadilo, kdyby hodnota portfolia během doby investování kolísala. Odpověď zněla - nevadilo. "Tak to budete Vyvážený profil," řekla a ukázala v letáku na koláč složený ze čtyř fondů: Sporoinvest 20 %, Sporobond 40 %, Trendbond 10 %, Global Stocks FF 30 %.

"Takže bych měl investovat podle tohoto obrázku. Pročtu to a rozmyslím se," chystám se k odchodu. "Ale raději bych doporučila zajištěný fond," nevzdává se. Jako důkaz kvality fondu uvádí fakt, že minulá tranše Espa 7 byla rychle vyprodaná: "Nebo aspoň polovinu do zajištěného fondu a polovinu do Vyváženého profilu."

HODNOCENÍ: Běžný klient by neměl šanci odejít s něčím jiným, než je zajištěný fond. Chce-li klient investovat do klasických fondů, musí si o to výslovně říct a potom tvrdě stát za svým. S kvalifikovanou radou nelze počítat. K dispozici jsou čtyři standardní profily. U této konkrétní pracovnice je navíc zajímavý "kovbojský" způsob určování investičního profilu klienta pomocí dvou otázek.

Brno, Panská

Ve druhé pobočce ČS (Brno, Panská) zaměstnankyně ihned po vyslechnutí požadavku poradila investovat celou částku do zajištěného fondu Espa 9. Znovu jsem požádal o sestavení portfolia z klasických otevřených podílových fondů. Otevřela v počítači investiční dotazník a z nějakého důvodu požadovala předložení identifikačního průkazu s fotografií a nadiktování rodného čísla. Dotazník obsahuje pět základních otázek - zkušenost s investováním, jaký díl osobního majetku představuje zamýšlená investice, vliv vývoje hodnoty investice na celkové majetkové poměry, reakce na pokles hodnoty investice, očekávaný výnos.

Výsledek dotazníku doporučil Konzervativní profil - Sporoinvest 50 %, Espa Český korporátní fond peněžního trhu 20 %, Sporobond 20 %, Global Stocks FF 10 %.

HODNOCENÍ: Pracovnice nepůsobila dojmem, že by měla o kapitálových trzích velké znalosti. Ovšem dokázala obsloužit jednoduchý software a zprostředkovat klientovi návrh portfolia. Navržené portfolio je velmi konzervativní (70 % peněžního trhu).

ČSOB

Praha, Bělehradská

V ČSOB jsem byl po vyřčení požadavku kandidátem na sestavení Klíčového plánu. Vzešlá rada byla neuspokojující - založte si stavební spoření, životní pojištění a penzijní připojištění.

Podruhé jsem zopakoval zadání. Pracovnice vytiskla letáky dvou zajištěných fondů - Světového růstu+4 a světový Click+20. Navrhla uložit celou sumu do těchto dvou produktů. Po odmítnutí vytiskla leták fondu ČSOB Středoevropský a ČSOB Bohatství. Navrhla diverzifikovat investici do tří fondů, a to sto tisíc korun do zajištěného Světového růstu+4, padesát do ČSOB Středoevropského a padesát do ČSOB Bohatství. Opět jsem zopakoval, že o zajištěný fond nemám zájem. Vytiskla další leták - dluhopisový fond KBC Renta Czechrenta a doporučila jako náhradu za dvakrát odmítnutý zajištěný fond.

HODNOCENÍ: Vypadá to, že také v ČSOB mají seznam preferovaných produktů. Nicméně i s bankou nepreferovaným požadavkem si pracovnice poradila a portfolio fondů po opakovaném naléhání sestavila. Dotazník se nevyplňoval. Ptala se ústně. Sestavené portfolio je dosti konzervativní, přes 75 % dluhopisů.

Brno, Milady Horákové

Ve druhé testované pobočce ČSOB (Brno, Milady Horákové) to probíhalo o poznání rychleji. Po vyřčení požadavku se pracovnice zeptala, zda bych si představoval spíše zajištěné fondy, nebo klasické. Odpověď vzala na vědomí napoprvé. Přistoupila k vyplňování investičního dotazníku.

Otázky byly podobné jako v jiných bankách - doba plánované investice, o jak velkou část osobního majetku se jedná, jak moc by vadilo, kdyby hodnota investice byla po pěti letech nižší než na začátku, co bych dělal, kdyby hodnota investice během krátké doby výrazně klesla a podobně. Výsledkem bylo určení rizikového profilu. Vytiskla pět factsheetů fondů. Jedná se o KBC Renta Czechrenta, ČSOB Konzervativní, ČSOB Dynamický, ČSOB Středoevropský, ČSOB Akciový mix.

"Do těchto pěti fondů můžete investovat. Ty jsou pro vás vhodné," prohlásila. "A jak investici mezi ně rozdělit?" požaduji radu. "To si musíte rozmyslet sám." "Tak já náhodně vyberu tři z nich a investici rozdělím na třetiny. Nebude to špatně?" "Ne. Tak to můžete udělat," ukončila poradenství.

HODNOCENÍ: Plusem je fakt, že nevnucovala jiný produkt. Minusem je, že poskytla pouze množinu fondů k výběru. Konkrétní doporučení asi nedává, rozhodnutí nechává na klientovi. Z navržených pěti fondů by šlo sestavit portfolio konzervativní i rizikové.

Komerční banka

Praha, Na Florenci

Na pobočce Komerční banky ihned udělali investiční dotazník. Z něj ale nevyplynulo žádné konkrétní složení portfolia. Pracovnice zavolala vedoucí pobočky a společně přemýšlely nad požadavkem klienta. Nakonec vedoucí říká, že navrhuje dát polovinu do méně rizikového fondu a polovinu do více rizikového fondu. Chci slyšet, které to jsou. Podle vedoucí IKS Dluhopisový a IKS Plus Bondový. Po námitce, že by neškodilo mít v portfoliu nějaké akcie, připouští výměnu fondu IKS Plus Bondový za IKS Balancovaný. Za sestavené portfolio děkuji.

Odejít je však obtížné. Z dotazníku vyplynulo, že nemám žádné stavební spoření, penzijní připojištění ani životní pojištění. Začíná nátlaková akce školeného prodejce těchto produktů - přehlídka výhod, státních podpor a daňových odpočtů na jedné straně a líčení velmi nešťastné budoucnosti pro všechny, kdo tyto produkty nemají, na straně druhé.

HODNOCENÍ: Investování není jejich šálek čaje. Navrhnout na základě daného zadání čistě dluhopisové portfolio je spíše chyba. Sestavování portfolií z otevřených podílových fondů evidentně není prioritou banky. Klade důraz na prodej jiných produktů.

Brno, Kobližná

Na další pobočce KB mi pracovnice po vyslechnutí zadání sdělila, ať si vyberu kterýkoli z nabízených fondů IKS. Volba je prý jen na mě. "U fondů neradíme kam přesně investovat, jen dáváme na výběr." Když radu požaduji, jde pro kolegu. Ten navrhuje rozdělit investici do tří fondů - Fénix smíšený, IKS Balancovaný, IKS Dluhopisový. Když zkušenější kolega odešel, obrátila se na mě pracovnice s nabídkou životního pojištění Vital. To už jsem ale na nic nečekal.

HODNOCENÍ: Navržené portfolio není sestaveno špatně. Opět se potvrzuje, že bankovní poradci sestavují portfolia spíše konzervativněji.

Raiffeisenbank

Praha, Bělehradská

Mladý pracovník pobočky ihned navrhl udělat investiční dotazník. Po zodpovězení deseti otázek program zobrazil návrh struktury portfolia složeného z fondů Raiffeisen - Český dluhopisový (55 %), Dluhopisový fond konvergence (25 %), Evropský akciový (10 %), Východoevropský akciový (10 %). Přiznal, že víc mi neporadí, protože je začátečník, a navrhl schůzku se zkušenějším kolegou na některý z následujících dnů.

HODNOCENÍ: Bylo to rychlé a efektivní. Během čtvrt hodiny získá klient návrh slušného portfolia bez vnucování jiných produktů. Podle tradice bankovních poradců se jedná o portfolio spíše konzervativní (80 % dluhopisů, 20 % akcií). Původně jsem myslel, že v dotazníku odpovídám jako dynamický klient.

Brno, Jánská

Na další pobočce jsem skončil s poněkud odlišným portfoliem. Mladá slečna sdělila, že momentálně jí v počítači nefunguje dotazník. Ptala se ústně na otázky z dotazníku. Odpovídal jsem stejně jako v předchozí pobočce. Navrhla portfolio složené z 30 % z fondu Raiffeisen Český dluhopisový a ze 70 % z fondů akciových, z nichž dala na výběr zhruba pět.

HODNOCENÍ: Působila důvěryhodně. Nevnucovala vysokomaržové produkty. Na dotazy odpověděla, včetně vysvětlení měnového rizika. Potvrdila se domněnka, že bankou používaný software navrhuje klientům konzervativnější portfolia než je jejich skutečný profil. Osobně sestavené portfolio je mnohem rizikovější než portfolio sestavené počítačem.

Živnostenská banka

Praha, Jugoslávská

První reakcí pracovnice byla nabídka investičního životního pojištění Perspektiva. Po razantním odmítnutí přinesla letáky pěti korunových fondů skupiny Pioneer a řekla ať si vyberu, který chci, že to se mnou sepíše. Požaduji radu, jak sumu mezi fondy rozdělit. Přiznala, že nemá tušení jak na to, a poradila, ať zatelefonuji do investiční společnosti Pioneer.

HODNOCENÍ: Tomu se říká férové jednání. Nepředstírá, že ví, když neví. Klient si nedělá marné naděje na profesionální poradenství.

Brno, Divadelní

V další testované pobočce byla první reakcí mladého bankéře po vyslechnutí zadání nabídka zajištěného produktu Eurotop. Po dvojím ujišťování se, že o zajištěný produkt skutečně nemá klient zájem, otevírá v počítači program a ptá se na základní otázky ohledně rizikového profilu, například maximální snesitelný propad hodnoty během doby trvání investice a podobně. Výsledkem je návrh rozložení 60 % sumy do konzervativní složky a 40 % sumy do dynamické. Po žádosti, ať přiřadí konkrétní fondy, tak učiní - Pioneer Obligační (60 %), Pioneer Dynamický (20 %), Pioneer Růstový (20 %). Při předávání návrhu na složení portfolia se ještě jednou vrátil k nabídce produktu Eurotop. Polovina sumy uložená v zajištěném produktu a druhá polovina v klasických fondech by prý bylo lepší řešení.

HODNOCENÍ: Prodejní priority banky jsou jasné a zaměstnanec je respektuje. Prokázal ale, že dokáže poradit i při sestavování portfolia klasických otevřených podílových fondů. Předložený návrh je relativně dobrý. Problém je v tom, že laik se k němu nedostane. Skončí se zajištěným produktem.

HVB Bank

Praha, Vinohradská

Pracovnice vyslechla zadání pozorně a rovnou prohlásila, že vzhledem k referenční měně bude obtížně nalézt řešení. K dispozici má pouze fond peněžního trhu v CZK, jednotlivé dluhopisy v CZK a podílové fondy v cizí měně. Do konzervativní složky portfolia doporučila fond peněžního trhu. V nabídce je ještě korunový dluhopis s dobou do splatnosti 5 let a výnosem do splatnosti 2,4 % p.a. Tam jsou ale starosti se zdaněním dividend a reinvesticí. Proto se raději přiklání k fondu peněžního trhu, který navíc reaguje na změny úrokových sazeb. Do dynamické složky doporučila některý z akciových fondů Capital Invest nebo Activest. Konkrétní rozdělení sumy se zdráhala říci.

Na řadu přišly i zajištěné produkty - chystaná emise strukturovaného dluhopisu emitovaného v CZK, jehož výnos bude navázán na cenu ropy a Guarantee Basket 2010, který je emitován v EUR a klient u něj nese měnové riziko.

HODNOCENÍ: V HVB Bank jsou zájemci o investování odkazováni na pracovníky speciálně v tomto oboru školené. Úroveň znalostí této paní byla výrazně vyšší než úroveň znalostí poradců v ostatních bankách (se kterými přišel autor minitestu do styku). Co se složení navrhovaného portfolia týká, poradkyně dělala, co mohla. Přiznala, že jí chybí v nabídce banky fond českých dluhopisů.

Brno, Kobližná

Při návštěvě druhé pobočky pracovnice investičního poradenství opět překvapila dobrými znalostmi. Vyjmenovala produkty, které má klient k dispozici a po krátkém rozhovoru doporučila za polovinu sumy koupit pětiletý korunový dluhopis a za druhou polovinu akciový fond. U fondů dala na výběr zhruba z desítky a upozornila na měnové riziko. Samozřejmě došlo i na Guarantee Basket, ale spíše informativně, pro úplnost nabídky.

HODNOCENÍ: Celkový dojem byl dobrý. V odpovědích na otázky prokázala poradkyně znalosti kapitálového trhu. Případ se snažila vyřešit, ne automaticky nabídnout investiční produkt, na který momentálně běží marketingová kampaň.

Závěry testu kvality investičního poradenství v retailových bankách

Prioritu má sjednávání penzijního připojištění, životního pojištění a investic do zajištěných fondů. Sestavení portfolia klasických otevřených podílových fondů je na posledním místě, aktivně se nenabízí. Běžný bankovní klient se k fondům nedostane. Musel by produkt sám vyžadovat.

Úroveň znalostí kapitálových trhů je u průměrného pracovníka pobočky špatná. Nedokáže poradit.

Relativně dobrým řešením "vědomostního deficitu" personálu je krátký dotazník a automatické sestavení klientova portfolia programem na základě vyhodnocení odpovědí z dotazníku. Bohužel zhruba v polovině případů nedokázali ani to.

Test byl prováděn u šesti bank, vždy na jedné pobočce v Praze a jedné v Brně. Jedinou výjimkou z nepříznivého stavu investičního poradenství na bankovních pobočkách se ukázala HVB Bank, jejíž poradci prokázali rozumnou úroveň znalostí.

Redakce časopisu FOND SHOP upozorňuje, že se nejedná o reprezentativní výzkum, ale o ad hoc zprávu o úrovni investičního poradenství ve 12 bankovních pobočkách ve dvou městech. Závěr nechť si každý udělá sám.

Roman Stuchlík, časopis FOND SHOP
 

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: je to tak
electronic1@atlas.cz
24. 12. 2005, 04:55
Re: je to tak
Husák
24. 12. 2005, 04:52
je to tak
pavel g.
23. 12. 2005, 09:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená