FinExpert.e15.cz

Teplo za hřejivou cenu

Řešíte otázku vytápění bytu nebo domku? Energetický poradce Ing. Roman Šubrt připravil několik základních rad, jak se správně rozhodovat při výběru vytápění. Přehledná tabulka ročních cen tepla pro vzorový rodinný domek vám usnadní rozhodování.
Teplo za hřejivou cenu

Pro vytápění přichází v úvahu mnoho různých druhů paliv a způsobů vytápění. Při rozhodování o vytápění je nutné si uvědomit:

  • Čím je nižší potřeba tepla, tím může být palivo dražší a tedy i zdroj méně náročný na obsluhu.
  • Každý dům či byt je individuální – leží jinde, jsou jiné možnosti i zdroje paliva a pochopitelně jej obývají jiní lidé. Neexistuje proto univerzální řešení, podle kterého by šlo říci, které palivo je ideální.
  • Každé palivo má určité výhody, ale i nevýhody.
  • Do ceny paliva je nutné započítat i pořizovací cenu zdroje (kotle).
  • Ceny paliv se budou neustále měnit a není možné dopředu říci, které palivo bude za 10 či 20 let nejlevnější.
  • Čím je větší kotel (a pochopitelně i odběr tepla), tím na větší množství energie se rozpočítávají investiční (pořizovací) náklady na kotel.

Pokud si každý, kdo se zajímá o změnu vytápění toto uvědomí, zjistí, že otázka čím topit je velmi jednoduchá, ale odpovědět na ni dokáže správně snad jen Sibyla. Při rozhodování je tedy dobré se řídit zkušenostmi ze zemí, kde je trh s energiemi volný již delší dobu a dále předpokládaným vývojem, i když nevíme, jak rychlý u nás bude. Pochopitelně je také nutné vzít v úvahu místní podmínky a možnosti uživatele vytápění.

Z historie

Dříve se u nás topilo dřevem a další „biomasou“. Tento způsob vytápění byl dokonce tak rozšířený, že v 18. století v Maďarsku začalo být nedostatek paliva, neboť většina půdy byla přeměněna na pole. Zde pak vzniklo první nařízení o pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely. Císařovna Marie Terezie vydala dekret, kterým nařizovala okolo vodních toků v Uhrách sázet vrbičky. Nás v budoucnu možná čeká podobný způsob vytápění.

Spalováním uhlí a ropy vniká do ovzduší uhlík, který byl po miliony let vázaný v zemi. Pokud by tento trend pokračovat z minulého století pokračoval do našich dní, dočkali bychom se téměř nedýchatelného ovzduší, vysokých teplot a vlhkosti vzduchu. Dnes mámem ožnost topit také elektřinou, plynem, příp. používat kotle s vysoce účinným spalováním. Přesto budou mít v příštích desetiletích stále větší význam obnovitelné zdroje energie.

Cena paliva

V zásadě platí, že čím je méně kvalitní palivo, tím je jeho cena nižší. Pokud bychom topili např. senem, dostaneme v současné době při ceně 100 Kč/250 kg cenu energie asi 20 haléřů za 1 kWh. Pokud cenu zvýšíme o účinnost kotle, pak je cena využitelné 1 kWh okolo 0,24 Kč/kWh. Senem pochopitelně nemůžeme topit v rodinném domě, protože to bychom pouze seděli u kotle a přikládali. Je však možné vytápět tímto palivem více domků, kdy se cena obsluhy rozpočítá do paliva pro každou domácnost. Ekonomicky možné je použít toto palivo přibližně od výkonu 1000 kWh, tedy asi 100 rodinných domů.

Naopak u elektřiny, kterou bychom vytápěli přímotopným způsobem se dostaneme na cenu 1 kWh okolo 1,12 Kč/kWh. Jde tedy o vytápění výrazně dražší. Pokud však budeme mít rodinný dům či byt výborně zaizolovaný, spotřeba energie se sníží.

Ceny jednotlivých paliv jsou uvedené v tabulce. Tabulka vychází z cen platných v Jihočeském kraji, při započítání účinnosti zdroje. V ceně práce je zahrnutá obsluha v ceně 50 Kč/hodinu.

Tabulka roční ceny tepla pro vzorový rodinný domek při současných cenách energie (duben 2004)

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: archív autora

Z uvedené tabulky je patrná disproporce mezi cenami u nás a v Rakousku. Je to dáno pochopitelně i kupní sílou obyvatel, ale je jisté, že se tyto ceny budou postupně přibližovat a za deset až dvacet let budou ceny energií na obou stranách hranice stejné.

Jednotlivé možnosti získávání tepelné energie

Centrální zásobování teplem

Předností je, že se obyvatel nemusí starat o teplo, které mu do bytu dodává dodavatel. Tento způsob vytápění je vhodný pro hustě osídlené aglomerace, protože se může teplo vyrábět z paliv o nižší kvalitě a u větších zdrojů se částečně může vyrábět i elektřina, jejíž odprodej zlevní cenu provozu teplárny. Problém nastává, pokud je jako palivo používán například zemní plyn. Zde se nedosahuje vyšší účinnosti a proto bývá často toto teplo velmi drahé.

Elektřina

Je nutné počítat se zvyšováním cen elektřiny a proto pravděpodobně se jedná o palivo v budoucnu použitelné pouze u domů s velmi malou tepelnou ztrátou. V úvahu přichází jak vytápění přímotopné, kdy se elektřinou vytápí přímo, pouze v době špiček se vytápění omezí. Akumulační elektrické vytápění je výhodnější – využívá levné elektřiny v energetických propadech a částečně dodavatelům elektřiny pomáhá vyrovnávat rovnoměrnost odběrů elektřiny.

Tepelné čerpadlo

Jde v podstatě pouze o variantu klasického vytápění elektřinou. Je pravda, že jeho průměrná účinnost je 300 %, ale pokud vyrábíme elektřinu v tepelných elektrárnách s účinností vč. přenosu elektřiny cca 30 %, tak nám tepelné čerpadlo pouze vrátí energii vydanou uhlím. Na pořízení tepelného čerpadla je možné získat státní dotaci od SFŽP (Státní fond životního prostředí), pokud je dům nadstandardně tepelně izolovaný.

Zemní plyn

Toto palivo, je i při stále se zvyšujících cenách přijatelné a proto i výhodné. Vyžaduje minimální obsluhu i místo pro svojí instalaci.

Uhlí

Doposud se jedná o nejlevnější palivo. Jeho nevýhodou je špína, potřeba větších ploch pro skladování paliva a je náročné na obsluhu, i když to se dodavatelé uhlí snaží řešit vývojem automatických kotlů, které díky násypce a automatickému podavači vyžadují méně častou obsluhu. Také vzrůstá účinnost kotle.

Dřevo

Pokud má majitel domku možnost si dřevo sám nařezat, pak se jedná o nejlevnější palivo, do kterého je ovšem nutné vložit nejvíce vlastní práce. Na pořízení kotle na dřevo je možné získat státní dotaci od SFŽP.

Štěpky

Toto palivo je velmi vhodné pro centrální kotelny na vesnicích a menších městech, popřípadě pro vytápění větších objektů. Pro rodinné domky se jedná o nevhodné palivo, neboť vyžaduje častější obsluhu a kotle se vyrábějí od výkonu 50 kW. Na pořízení kotle na štěpky je možné získat státní dotaci od SFŽP.

Pelety

Pelety je možné považovat za palivo budoucnosti, protože jde o palivo vyrobené z biomasy a zároveň při použití šnekové dopravy ze zásobníku vyžaduje minimální obsluhu. Na pořízení kotle na pelety je možné získat státní dotaci od SFŽP.

Propan

Toto palivo má výhody zemního plynu – tedy nízké nároky na prostor a minimální obsluha. Je však nutné počítat s nádrží postavenou v exteriéru a dále pak s vyšší cenou paliva. Domnívám se proto, že jde o palivo vhodné pouze tam, kde se uvažuje v blízké době se zavedením zemního plynu.

Extra lehký topný olej

Toto palivo vyžaduje umístění nádrží na topný olej v domě, zabírá tedy místo. Mimo to se jedná o poměrně drahé palivo pro soukromé osoby.

Tip na závěr

U dobře tepelně izolovaných staveb je spotřeba tepla na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla minimální. Vzrůstá však spotřeba tepla na větrání. Proto je vhodné uvažovat o rekuperaci tepla, tedy o předehřívání čerstvého vzduchu přiváděného do místnosti vzduchem odváděným. Pokud tento systém vytápění ještě zkombinujete se zemním kolektorem (příchozí vzduch bude přiváděn trubkami položenými v zemi) získáte tak nejen předehřívání vzduchu v zimě, ale naopak jeho ochlazování v parném létě. A to jistě stojí za úvahu.

Jiné srovnání jednotlivých druhů paliv najdete v článku Lubomíra Hladiše Čím topit?Autor textu, ing. Roman Šubrt, je členem sdružení Energy Consulting, zdroj: www.CESKESTAVBY.cz 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená