FinExpert.e15.cz

Téma: vyplatí se platit za rady?

V srpnovém vydání měsíčníku Osobní finance jsme se věnovali finančnímu poradenství u nás. Součástí hodnocení byly také dva modelové příklady. Zde publikujeme plné znění odpovědí, které nám poskytly poradenské společnosti FinanceEU, Sophia Finance, Slon a TriMan.

Kapitoly článku

Situace mladé rodiny
Zabezpečení pro období penze

Téma: vyplatí se platit za rady?

Důchod: jak naspořit rezervu

Naše druhé zadání pro poradenské firmy:

Výchozí situace: Šedesátiletý pár s odrostlými dětmi. Čistý měsíční příjem domácnosti 25 000 Kč. Dům v osobním vlastnictví bez dluhů. Měsíční výdaje domácnosti 10 000 Kč. Úspory na bankovních účtech a termínovaných vkladech 200 000 Kč dohromady. Úspory na dvou účtech stavebního spoření 120 000 Kč dohromady. Obě stavebka už běží třetím rokem. Úspory ve dvou penzijních fondech 60 000 Kč dohromady.

Cíl: Ještě tři až pět let pracovat a potom si užívat důchodu.


 

Ing. Miroslav Skopalik - Finance.EU, a.s. člen AWD Holding

Také toto zadání bylo formulováno velmi obecně, opět jsme se zaměřili na rámcové nastínění řešení situace, odpovídající nejčastějším požadavkům a potřebám našich klientů. Při řešení skutečné situace konkrétní rodiny, by měl finanční poradce co nejpřesněji zjistit klientovy potřeby co nejpodrobněji a navrhnout řešení, které bude těmto potřebám přesně odpovídat.

U tohoto manželského páru neznáme jednotlivé měsíční částky spoření na jednotlivé smlouvy. Proto je možné tento případ řešit principielně a bohužel nikoliv detailně na „platby na korunu“ u jednotlivých produktů. Aby si rodina mohla užívat důchodu, předpokládáme, že je nezbytné zabezpečit, aby její příjem neklesl pod současnou úroveň.
Jako první krok doporučuji povýšit měsíční spoření do penzijních fondů na 2 x 1 500 Kč měs. Získáme tím po dobu spoření (3 let) úlevu na dani ve výši 2 x 2 400 Kč/rok (tj. celkem 400 Kč/měs).
V druhém kroku doporučuji využít maximum státní dotace ve stavebním spoření. Tedy spořit maximální možnou dobu částku, která umožňuje čerpat maximální výši státní podpory. Smlouvy jsou ještě uzavřeny se státní dotací 4 500 Kč a bylo by škoda tuto dotaci nevyužít.
Třetí krok i přes vyšší věk a krátkou dobu spoření (5-10 let) doporučuji uzavřít investiční životní pojištění s minimální pojistnou částkou a s pojistným (spoření) 1 000 Kč. Získáme tím po dobu spoření (3 let) úlevu na dani ve výši 2x 2 400 Kč/rok (tj. celkem 400 Kč/měs).
Ve čtvrtém kroku doporučuji převést peníze z termínovaných vkladů do investiční společnosti investující do nemovitostí. Například společnost IMMOFINANZ dosahuje stabilního ročního zhodnocení nad 7 %. Tím z částky 175 000 Kč lze získat 7 a více %. Na běžném účtu doporučuji nechat částku rovnající se 1 měsíčnímu příjmu rodiny – 25 000 Kč.
V tuto chvíli nám zůstává jako pátý krok měsíční spoření zbývajících volných prostředků (příjem rodiny – nutné výdaje – všechna ostatní spoření). S ohledem na skutečnost, že tato modelová rodina využívá všechny produkty s možností státních dotací, doporučuji investovat tuto částku měsíčně do otevřených podílových listů. Doporučuji sestavit s ohledem dobu investice peněz konzervativní portfolio u renomované společnosti.

Závěr: Je možné předpokládat, že oba členové v důchodu budou pobírat penzi a modelová rodina bude mít příjmy ve výši asi 14 700 Kč. K této částce lze připočítávat měsíční částku 2 000 Kč (1 000 Kč penze z penzijního fondu a 1 000 Kč z IMMOFINANZ). Zbývající finanční částku do potřebné sumy (25 000Kč) je možné měsíčně a opakovaně získat pomocí pravidelné částky na odkup z pojištění (IŽP) a z částky uspořené na stavebním spoření. Výhodou tohoto kombinovaného řešení je, že si rodina může stanovit měsíční částku pro navýšení rodinného rozpočtu nebo si prostě vybrat jednorázovou částku na např. dovolenou.


Miriam Hanáková - Slon, společnost pro finanční plánování

Těmto manželům zbývá do odchodu do důchodu jen několik málo let a jejich cílem by tedy mělo být shromáždit dostatek peněz do jejich soukromých důchodových fondů.
Tyto fondy by měly být tak velké, aby mohly generovat rentu po dobu, po kterou ji manželé po odchodu do důchodu budou potřebovat – například 15-20 let. Renta by měla doplnit příjmy po zohlednění starobního důchod do potřebné úrovně. Pokud si tyto fondy nedoplní – protože z velké části již vytvořeny jsou, pravděpodobně se sníží v důchodu jejich životní úroveň.

Příjmy manželů ohrožují některá rizika, nicméně protože děti již odrostly, lze zanedbat ztrátu příjmu živitelů v důsledku smrti. S ohledem na blízkost odchodu do důchodu klesá i význam zajištění ztráty příjmu v důsledku trvalé invalidity případně pracovní neschopnosti. Je však určitě třeba pojistit dům a domácnost, jejichž zničení či poškození by způsobilo neočekávané výdaje.

Každopádně je třeba myslet na to, aby finanční prostředky určené na důchod byly uloženy dostatečně konzervativně, avšak ne na běžném účtu, který poskytuje “nulové“ zhodnocení. Peníze z běžného účtu  kromě pohotovostní rezervy by měly být přesunuty do konzervativního podílového fondu a vhodného spořícího účtu, který poskytuje zhodnocení minimálně nad úroveň inflace.

 

Martin Novotný, Sophia Finance, s.r.o.

Využít maximálně státem dotovaných produktů. Pokračovat ve spoření na současné smlouvy o stavebním spoření dalších 5 až 6 let. Bude pravděpodobně nutné zvýšit cílovou částku, tak aby po tuto dobu nedošlo k přespoření. Pro zachování státní podpory až 4 500 Kč ročně je nutno tuto změnu provést do konce roku 2004.
Peníze z penzijního připojištění po uplynutí 5 let od jejich založení vybrat a obratem založit nová penzijní připojištění. Peníze z banky a přebytky hospodaření vkládat do vhodného portfolia otevřených podílových fondů respektujícího dobu odchodu do důchodu a vnímání investičního rizika klientů.


Luděk Maar, TriMan s.r.o. – rodinné finanční poradenství

Stejně jako v prvním případě bychom s klientem nejprve upřesnili chybějící informace.

Struktura Finančního plánu bude obdobná. I zde se budeme zajímat o zajištění majetku a odpovědnosti za způsobené škody. Vzhledem k finančním rezervám a skutečnosti, že děti jsou již odrostlé, bude hlavním hrozícím rizikem vznik trvalého poškození zdraví. Další pojištění jsou vcelku bezpředmětná.
Opět rodina, pro kterou je naprosto nevhodné kapitálové životní pojištění (opět pojišťovací agent by se jej patrně snažil rodině prodat).

Vzhledem k blížícímu se důchodovému věku doporučujeme maximum prostředků odkládat na zajištění životní úrovně i v tomto období, a to následujícím způsobem:

  • stavební spoření – pokračovat ve spoření 1.500,-Kč/měs., ale neukončovat po uplynutí 5 let. Tak bude možné dále čerpat státní podporu v původní výši (4.500,-Kč) po neomezeně dlouhou dobu. V případě nutnosti pouze zvýšit sílovou částku
  • penzijní připojištění – pokračovat ve spoření, resp. případně zvýšit rovněž na 1.500,-Kč/měs. (využití státního příspěvku a daňových odpočtů). Ukončit po odchodu do důchodu formou jednorázového vyrovnání (nikoliv starobní penze), vybrané prostředky dále zhodnocovat v otevřených podílových fondech (viz. dále)
  • účty a termínované vklady – peníze zde nejsou téměř vůbec zhodnocovány. Doporučujeme (v závislosti na klientovu přístupu k riziku) vytvoření investičního portfolia složeného z otevřených podílových fondů různého zaměření a od různých investičních společností. Strukturu fondů je pak třeba zvolit podle přístupu rodiny k riziku. Do tohoto portfolia by pak měly směřovat i prostředky vybrané z penzijního fondu, případně další peníze, které bude rodina schopna odkládat průběžně.

Z výše popsaných zdrojů pak budou financovány životní potřeby a cíle v důchodu, a to postupným odčerpáváním prostředků.

Předchozí kapitola Další článek
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená