FinExpert.e15.cz

Téma: vyplatí se platit za rady?

V srpnovém vydání měsíčníku Osobní finance jsme se věnovali finančnímu poradenství u nás. Součástí hodnocení byly také dva modelové příklady. Zde publikujeme plné znění odpovědí, které nám poskytly poradenské společnosti FinanceEU, Sophia Finance, Slon a TriMan.

Kapitoly článku

Situace mladé rodiny
Zabezpečení pro období penze

Téma: vyplatí se platit za rady?

Rady pro mladou rodinu

1. zadání pro poradenské firmy:

Situace: Třicetiletý bezdětný pár. Čistý měsíční příjem muže 14 000 Kč, ženy 14 000 Kč. Nutné měsíční výdaje domácnosti 14 000 Kč. Úspory na bankovních účtech 25 000 Kč dohromady. Úspory na dvou účtech stavebního spoření 220 000 Kč dohromady. Obě stavebka už běží čtvrtým rokem.

Cíl této rodiny: V horizontu několika málo let pořídit vlastní bydlení a hned potom první dítě.

 

Ing. Miroslav Skopalik - Finance.EU, a.s., člen AWD Holding

Vzhledem k tomu, že zadání bylo formulováno velmi obecně, lze vytvořit pouze rámcové nastínění řešení situace, které odpovídá podle zkušenosti nejčastějším požadavkům a potřebám našich klientů. Pokud by měla být řešena skutečná situace konkrétní rodiny, je úkolem finančního poradce zjistit klientovy potřeby co nejpodrobněji a navrhnout řešení, které bude těmto potřebám přesně odpovídat.

S odpovědí bych začal od konce. Takovému klientovi doporučuji řešit bydlení ihned a to z toho důvodu, že na našem trhu jsou příznivé úrokové sazby a rodina v současné době disponuje dostatečnými příjmy. Předpokládám, že si chtějí pořídit byt/RD v osobním vlastnictví.
Jako základ financování bytu doporučuji vzít hypoteční úvěr ve výši 400 000 Kč, který je doplněn úvěry z obou stavebních spoření, které v současné době mají. Ty by byly ve výši 2x 315 000 Kč a celková výše peněz, kterou bude mít rodina na řešení bydlení, by dosáhla 1 015 000 Kč. Finanční zatížení bude v prvních 2 letech (do 7/2006) ve výši cca 10 005 Kč/měs. Z této částky se na daňových odpočtech rodině vrátí asi 700 Kč/měs. Od 7/2006 bude rodina splácet jen cca 6 327 Kč/měs. Z této částky opět asi 500 Kč/měs. bude rodině vráceno na daňových úlevách. Zatížení rodiny bude tedy reálně činit asi 5 800 Kč/měs. Pokud vezmeme v úvahu příjmy rodiny poté, co si pořídí potomka, (příjmy 14 000 Kč + 2 500 MD) a následně bude ještě sníženo zatížení rodinného rozpočtu o nájemné za současné bydlení, je pro tuto rodinu tento úvěr reálný.
Čerpání peněz by samozřejmě bylo v opačném pořadí. Úvěr bude zajištěn kupovanou nemovitostí
Částku 25 000 Kč na bankovních účtech doporučuji použít na zaplacení potřebných poplatků nebo uložit do rezerv.

Miriam Hanáková - Slon, společnost pro finanční plánování

Cíle tohoto páru jsou relativně krátkodobé – horizont několika málo let lze vyjádřit ve 2-3 letech a v těchto letech by si chtěli  pořídit bydlení a hned potom první dítě.
Ze zadání příkladu není patrné, jak dnes pár bydlí a kolik pravidelně platí nájemné. Také chybí údaj, kolik je bude bydlení stát, takže lze pouze vycházet z předpokladů. Bydlení by bylo prakticky možné řešit ihned - ušetřilo by se na platbě nájemného a přestože by  pravděpodobně splátka hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření byla o něco vyšší než současný nájem, radikálně by to rovnováhu příjmů oproti odkladu řešení o 2-3 roky nezměnilo.
Při řešení bydlení  by bylo rozumné využít stavebního spoření – pravděpodobně již bude možné žádat o úvěr, chybějící částku případně doplnit hypotékou, nebo naopak - podle konkrétních podmínek stavební spořitelny resp. hypotéční banky.

V současnosti má pár k dispozici asi 14000 Kč, z nichž odčerpá splátka hypotéky určitou část. Zbytek peněz by však měli intenzivně  spořit, aby si vytvořili finanční rezervu na období, kdy žena bude na mateřské dovolené. Optimální výše spoření by však neměla snížit stávající životní úroveň natolik, aby byla fakticky pod  životní úrovní v době  mateřské dovolené ženy, je tedy třeba hledat kompromis.

Oba manželé mají vzájemně vyrovnané příjmy, takže chybějící příjem kteréhokoli z nich by způsobil ohrožení splnění cílů. Manželé by měli mít zajištěné riziko trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a po narození dítěte i riziko smrti.
Mají-li manželé domácnost, a budou-li mít nemovitost  (byt apod.), je namístě pojištění majetku.
Vhodné by bylo také doplnit rezervu, která by optimálně měla krýt zhruba 6-ti násobek měsíčních výdajů, minimálně však trojnásobek – tedy alespoň 42000 Kč. Tyto peníze by měly být snadno dostupné kterémukoli z partnerů (na základě dispozičního práva, plné moci atd.) a neměly by být termínově ani jinak blokovány.

Závěrem nelze nezmínit neopomenutelné riziko ztráty příjmů při odchodu do důchodu – a přestože manželé teprve řeší bydlení a děti, je žádoucí věnovat aktuálně na tyto účely určité prostředky, nebo přizpůsobit tvorbu svých důchodových fondů stavu finančních prostředků po návratu ženy z mateřské dovolené.

 

Martin Novotný, Sophia Finance, s.r.o.

Pro pořízení vlastního bydlení bude třeba vytvořit si co nejvyšší vlastní zdroje. Doporučuji pokračovat v obou stavebních spořeních (2*1 500 měsíčně), pravděpodobně bude potřeba zvýšit cílovou částku, aby do doby pořízení vlastního bydlení nedošlo k přespoření (nutno provést ještě letos pro zachování státní podpory ve výši 4 500 Kč ročně). S další úpravou cílových částek bych doporučoval počkat po upřesnění doby realizace a hodnoty záměru. Pravděpodobně bude výhodné využít řádného úvěru ze stavebního spoření.
Podle současné výše příjmů a výdajů by rodina mohla dosáhnout na hypotéku kolem 2 miliónů korun (při splatnosti 20 let). Narození dítěte ale bude znamenat pravděpodobně zvýšení výdajů a pokles příjmů (alespoň dočasný), tj. sníží se zdroje pro splácení hypotéky. Proto bude muset být výše zadlužení (a hodnota pořizovaného bydlení) výrazně nižší.
Úspory je vhodné převést z banky do otevřeného podílového fondu peněžního trhu, kam by měly plynout i přebytky rodinného rozpočtu (při předpokladu pořízení nemovitosti do dvou let).

Luděk Maar - TriMan, rodinné finanční poradenství

Na úvod je třeba říci, že pro řešení skutečně „ušité na míru“ bychom potřebovali ještě upřesnit velkou řadu informací. Vycházíme ale z toho, že se jedná o modelový příklad, proto některá doporučení nebudou zcela konkretizována. V praxi by byly potřebné informace s klientem upřesněny.

V návrhu Finančního plánu bychom se věnovali nejprve rizikům, která by mohla zásadním způsobem ohrozit majetek a příjem rodiny. Cílem bude zajistit ji pro případ takových rizik, ale zároveň vyčerpat na oblast stabilizace co nejméně finančních prostředků. Zdaleka ne proti všem rizikům je nutné se pojišťovat (i když pojišťovny tvrdí opak).

V oblasti majetku by nás zajímalo, co se stane v případě škody na domě, jeho vybavení, autě atd. Pokud se jedná o nezbytný majetek, bylo by vhodné jej pojistit (např. chata není zbytným majetkem, nedoporučujeme ji tedy pojišťovat). Fin. plán by obsahoval konkrétní kritéria – na jakou částku, na jaká rizika, zda na časovou nebo novou hodnotu atd atd. Výběr konkrétní pojišťovny už není až tak důležitý. Dále bychom se zajímali o to, jakým způsobem má rodina řešenu odpovědnost za způsobené škody někomu jinému. To je oblast často opomíjená.

Příjmy rodiny mohou být ohroženy mnoha riziky (smrt, úraz, nemoc...).
Tato rodina je ukázkovým příkladem klienta, který rozhodně nepotřebuje životní pojištění, přestože většina pojišťovacích agentů bude tvrdit opak. Oba manželé mají stejně vysoké příjmy a i v případě úmrtí jednoho z nich by ten druhý finančně vyšel. Jiná situace nastane, bude-li rodina zadlužena nebo až bude mít děti. Teprve pak bude třeba Finanční plán aktualizovat.  Stejně tak by bylo zbytečné pojištění pro případ běžných úrazů bez trvalých následků. To by bylo jen odevzdávání peněz pojišťovně. Jediným skutečně závažným rizikem je nevratné poškození zdraví, pro tento případ by bylo vhodné se pojistit.

Samostatnou kapitolou je oblast akumulace prostředků na budoucí cíle. V tomto případě by to asi bylo financování bydlení, dětí a zajištění peněz na důchod, případně další, klientem definované cíle. Některé z nich se zdají být ještě příliš vzdálené, ale vzhledem k jejich finanční náročnosti je třeba na ně myslet s předstihem.

Největší prioritu by zřejmě dostalo financování bydlení, proto bychom se jím zabývali zcela samostatně. I v této oblasti je na dnešním finančním trhu obrovská nabídka, ale i zde je třeba dát si pozor na některé nereálné sliby a marketingové triky, jako například u hypoték úrokové sazby fixované na rok, nebo hypotéky kombinované s kapitálovým životním pojištěním apod. Na základě podrobné analýzy situace (bude klient stavět nebo kupovat? byt nebo dům? os. vlastnictví nebo družstevní? za kolik? kolik může splácet? jak dlouho? sežene ručitele? má nějakou vlastní představu? ...) bychom pravděpodobně navrhli několik způsobů řešení (např. s co nejnižší měsíční splátkou, s nejnižšími celkově zaplacenými náklady, s možností mimořádných splátek, bez nutnosti ručitelů, bez požadavku na životní pojištění, ...), v nichž by pravděpodobně byly použity stávající smlouvy o stavebním spoření. V konečné fázi by záleželo na klientovi, které hledisko upřednostní.

Co se týče dalších cílů, bude záležet na objemu prostředků potřebných na bydlení, zda rodina tento cíl po nějakou dobu zcela upřednostní, nebo bude schopna spořit i na jiné cíle (např. na stáří formou penzijního připojištění – v jejich situaci rozhodně lepší, než životní pojištění !). Nesmíme zapomenout na finanční rezervu pro případ nenadálých výdajů. Tu je ale zbytečné mít na běžném účtu, část by bylo vhodné uložit do některého z otevřených podílových fondů peněžního trhu. Navržené řešení lze plně realizovat produkty běžně dostupnými na finančním trhu. Volba jejich dodavatelů ale není příliš podstatná (proto zde ani žádné z nich neuvádíme), důležité je dodržení navržené struktury.

Řešení odpovídá současné situaci, je ale třeba jej v průběhu času aktualizovat. Např. po narození dítěte bude nutné znovu přehodnotit oblast čerpání sociálních podpor, hrozících rizik (např. úmrtí živitele, neboť manželce se patrně sníží příjmy) i oblast spoření (možnost čerpání dalších státních příspěvků na dítě).

Další kapitola
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená