FinExpert.e15.cz

Téma: Pojištění zneužití karty

Vybíleného bankovního účtu se bát nemusíte, proti zneužití karty se lze pojistit, ale vše má svoje pravidla hry.

Kapitoly článku


Téma: Pojištění zneužití karty

BAWAG Bank

Držitelé platebních karet BAWAG Bank se bát nemusejí. Kromě elektronické karty Maestro, která má v ceně pouze pojištění odcizení hotovosti v hodnotě max. 5 000 Kč, držitelé ostatních karet mají současně v ceně karty i pojistění zneužití karty. Zlaté karty mají horní limit plnění 100 000 Kč, standardní embosované karty mají limit 30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že pojištění je automatickou součístní karty i s ohledem na jeho parametry, patří k jedněm z nejlepších na trhu. Toto pojištění se týká jen debetních karet BAWAG Bank, u její kreditní karty obsaženo není a není ho možné dokoupit.

Cetelem

Pojištění zneužití karty nelze koupit zvlášť, nýbrž je součástí dvou balíčků, které lze ke kartě dokoupit. První především kryje pracovní nechopnost a stojí 2,99 % z vaší stanovené měsíční splátky Aura karty, Druhý je zaměřen i na ztrátu zaměstnání a vyjde na 6,99 % z měsíční splátky. Pojištění zneužití karty je pak zmiňovanou součástí. Pokud by se vám podařilo Cetelem přesvědčit, že chcete jen pojištění zneužití karty, podle pojistých podmínek stojí 1 % z měsíční úvěrové splátky, ale oficiálně to Cetelem takto nenabízí.

Citibank

Pojištění zneužití karty lze dokoupit ke všem kreditním kartám, které Citibank vydává. Je-li pojištěna hlavní, základní karta, jsou automaticky pojištěny i karty dodatkové dalších držitelů. K debetním kartám Citibank pojištění proti zneužití nenabízí. Pojištěny jsou i doklady a klíče, pokud k jejich ztrátě nebo krádeži došlo současně s platební kartou.


Pozor! Co se rozumí odcizením hotovosti:
K odcizení musí prokazatelně dojít při násilném přepadení nebo v důsledku nuceného
výběru učiněného pod hrozbou fyzického násilí. Pokud se vám to prokázat nepodaří, máte smůlu, ikdyby se to skutečně stalo.

Česká spořitelna

Zlaté platební karty České spořitelny mají pojištění zneužití karty již v ceně, horní hranice krytí je 50 000 Kč. U ostatních karet je možné si pojištění dokoupit, tato možnost platí pro všechny karty vydávané ČS. Přesto u ČS naleznete jednu vychytávku:

Od 1. ledna 2007 Česká spořitelna automaticky přebrala odpovědnost za neoprávněné transakce provedené ztracenou nebo zcizenou kartou. Odpovědnost se vztahuje na transakce až do 48 hodin před nahlášením ztráty karty. Jedinou podmínkou je spoluúčast držitele karty, ta je 4 500 Kč. To znamená, že pokud dojde ke ztrátě či zneužití vaší karty, po nahlášení její blokace odpovídáte za transakce do částky 4 500 Kč, nad to přebírá riziko ČS. Omezení dva dny zpětně má zmenšit riziko podvodného a účelného nahlášení blokace karty. Tato služba je zdarma a platí pro všechny karty vydané Českou spořitelnou.

Banka se však zříká odpovědnosti u PINových transakcí, tzn. všech transakcí, kde je zadaný PIN. Tyto transakce je možné krýt dokoupitelným pojištěním. Rovněž ČS nepřevezme odpovědnost u transakcí, kde stopy vedou k možnému zneužití samotným držitelem karty nebo jeho rodinnými příslušníky. Pro omezení těchto podvodů ČS disponuje výkonným monitoringem transakcí a banka uvádí, že je schopna tyto snahy o podvod odhalit.

Jestliže se nechcete spolehnout na automatickou ochranu ze strany banky, od ledna ČS rozšířila i parametry dobrovolného pojištění proti zneužití karty. To banka poskytuje ve spolupráci s pojišťovnou AIG. V tomto pojištění jsou automaticky pojištěny i transakce, při kterých byl zadaný PIN a pojišťovna kryje riziko až 96 hodin před nahlášením blokace karty.

Pojištění kryje všechny transakce ztracenou nebo odcizenou kartou až 96 hodin zpětně od nahlášení ztráty karty, a to včetně PINových transakcí, není žádná spoluúčast držitele karty. Pojišťovna uhradí vše, pojištění se vztahuje na ztrátu nebo odcizení dokladů a klíčů do výše 8 000 Kč, pojištěno je odcizení hotovosti vybírané z bankomatu nebo na pokladně banky do 2 hodin od výběru – limit 10 000 Kč, součástí je i úhrada poplatku za blokaci nebo stoplistaci platební karty. Pojistku je však nutné sjednat a zaplatit ke každé kartě zvlášť.

Československá obchodní banka

Pojištění lze dokoupit k jakékoliv platební kartě vydané ČSOB. Podle roční ceny jsou i varianty pojistného krytí, pojištění je však nutné koupit i ke zlatým platebním kartám, není jejich součástí. ČSOB pro pojištění využila vlastní pojišťovnu stejné finanční skupiny, ale pojištění patří k těm slabším.

Protože ČSOB vydává platební karty i pro další banky, lze toto pojištění samozřejmě dokoupit i pro platební karty těchto finančních institucí:

  • Fio družstevní záložna
  • IC Banka
  • Oberbank
  • Poštovní spořitelna
  • Raiffeisenbank im Stiftland
  • Volksbank
  • Waldviertler Sparkasse von 1842

eBanka

Pojištění lze sjednat pouze k embosovaným kartám eBanky. V ceně je i uhrazení poplatku za trvalou blokaci platební karty, ale s nezvyklou spoluúčastí 950 Kč. Blokace embosované karty u eBanky přijde na 1 900 Kč, takže budete muset vždy uhradit polovičních 950 Kč. Pěkná je doba, kterou jsou zpětně kryty neoprávněné transakce, plných 5 dnů před provedením blokace karty.

GE Money

Společnost GE Money Multiservis i GE Money Bank umožňují volitelně dokoupit pojištění pro všechny karty, které vydávají. Elektronické karty mají limit plnění nižší, a tím i cenu. Embosované základní karty jsou pojištěny do max. 20 000 Kč s vyšší cenou. Zlaté karty pak mají limit nejvyšší limit 100 000 Kč, ale cena je nejdražší. Zatímco u elektronických karet je v ceně pojištění poplatek za blokaci (100 Kč), u embosovaných karet se jedná jen o částečnou úhradu poplatku za blokaci. Ten je standardně 2 000 Kč, pojišťovna hradí polovinu, takže blokace embosované karty vás vyjde min. na 1 000 Kč. Zajímavostí je úrazové pojištění, které automaticky vstoupí v platnost po nahlášení blokace platební karty. Když platební kartu GE Money zablokujete, následující měsíc prvního dne jste pojištěni pro případ smrti úrazem na částku 20 000 Kč. Toto pojištění pak trvá max. 6 měsíců, anebo do posledního dne předposledního měsíce, kdy vám skončí platnost obnovené platební karty (podle toho, co nastane dříve). Složité, ale je to v ceně.

HVB Bank

K debetním a kreditním kartám si můžete standardně dokoupit pojištění ve dvou variantách, ty se liší jen pojistnou částkou a cenou. Jste pojištěni u pojišťovny Generali a nejsou jsou kryty PINové transakce a platby na dálku a na internetu. Doplňkové pojištění kryje rizika ztráty osobních dokladů, poplatek za blokaci karty, ztracené klíče a loupež hotovosti vybrané kartou. U kreditních cobrandovaných karet Škoda Auto je cena pojištění u první varianty nižší a stojí 200 Kč ročně. Pouze u této karty jste pak pojištěni u pojišťovny CARDIF PRO VITA.

Komerční banka

Pojištění zneužití karty nazvané Merlin lze doporučit každému držiteli karty vydané KB. Za 276 Kč ročně máte pojištěny všechny platební karty, které jsou vydané na vaše jméno (máte-li jich více). Vzhledem k vysokému poplatku za blokaci u embosovaných karet (2 000 Kč) by toto pojištění mělo být pro držitele embosovaných karet KB samozřejmostí, protože kryje i poplatek za blokaci (kromě karet American Express, ty mají blokaci zdarma). Hlavní výhodou Merlinu je to, že pro čerpání pojistného plnění není rozhodující, kdy ke zneužití došlo a kdy ztrátu karty bance nahlásíte. Jste tak chráněni před situací, kdy vám je odcizena platební karta a vy to zjistíte až po delší době. Krádež hotovosti je pojištěna až do 48 hodin po výběr z bankomatu nebo na pobočce jakékoliv banky. Merlin je velmi dobré pojištění.

Poštovní spořitelna

Všechny platební karty Poštovní spořitelny lze pojistit dokoupitelným pojištěním, parametry jsou totožné s ČSOB.

Výjimkou však je Maxkarta. Její automatickou součástí je pojištění proti zneužití karty od ČSOB Pojišťovny. To se vztahuje na transakce uskutečněné max. 24 hodin před nahlášením ztráty Maxkarty a trvá až do půlnoci dne nahlášení. Maximální limit plnění je dvojnásobek týdenního limitu, který je k Maxkartě přidělen (max. 30 000 Kč). Pojištění kryje i poplatek za blokaci a vydání nové Maxkarty. Bonbónkem je pak úrazové pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu nebo pro případ smrti následkem úrazu. Pojistné plnění je stanoveno na 100 000 Kč. Není to mnoho, ale když uvážíme, že je to zadarmo… Vzhledem k počtu držitelů Maxkaret lze označit přístup Poštovní spořitelny v této oblasti za velmi přátelský a jeden z nejlepších. Tato služba běží od 1. října 2004, nejde tedy o žádnou novinku. Jinými slovy, když ztratíte Maxkartu, nemusíte se bát. Poštovní spořitelna je tak jedinou bankou, která má svoji základní kartu pro masovou klientelu automaticky pojištěnou proti zneužití, bez jakékoliv spoluúčasti.

Raiffeisenbank

Pojišťovna hradí zpětně vzniklé finanční ztráty, a to zpětně 48 hod. od telefonického nahlášení odcizení nebo ztráty karty typu Gold anebo Business. Ostatní typy karet jsou kryty od začátku dne, kdy jsou odcizení nebo ztráta karty telefonicky nahlášeny. Pojištěny jsou však pouze embosované karty Raiffeisenbank. Limit plnění u základních karet je 10 000 Kč za jednu kartu, max. 30 000 Kč u všech ztracených karet, máte-li jich více. Zlaté a business karty mají limit 100 000 Kč na kartu. Nabízené pojištění je velmi jednoduché, ale má obrovskou výhodu – je v ceně karty, takže za ně neplatíte.

Volksbank

Volksbank má platební karty vydané prostřednictvím ČSOB, takže je možné koupit i pojištění zneužití od ČSOB. U karet Volksbanky vám pojištění rozhodně doporučuji. Volksbank si ráda nechá zaplatit blokaci platební karty, jenom ztráta elektronické karty vás vyjde na 500 Kč. U Volksbank proto raději jen s pojištěním. Za min. 150 Kč si získáte klid.

Živnostenská banka

K debetním i kreditním kartám lze dokoupit pojištění nazvané DAY TO DAY. Jsou dvě varianty pojištění, ty se liší pojistnou částkou a cenou.

Obecná odpovědnost bank

Když ztratíte kartu, setkáte se běžně s postojem, že po vašem telefonickém hlášení je karta okamžitě zablokovaná a banka od té chvílě přebírá riziko zneužití. To je sice pravda, ale týká se to jen online transakcí. U ostatních transakcí musíte čekat do půlnoci toho dne, kdy jste nahlásili ztrátu, a teprve poté přejímá odpovědnost plně banka. Tento časový rozdíl může vyplnit pojištění, za které zaplatíte (kromě vybraných karet Raiffeisenbank, BAWAG Bank a Poštovní spořitelny). Anebo ušetříte a budete doufat, že se nic nestane.

Předchozí kapitola Další kapitola
 

celkem 35 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Bleskové vyřízení reklamací v USA funguje a pěk
pete
8. 1. 2007, 11:28
Re:diky
Dalibor Z. Chvátal
8. 1. 2007, 08:55
diky
ja
8. 1. 2007, 08:42
Re:Bleskové vyřízení reklamací v USA funguje a pěk
powalec
8. 1. 2007, 06:46
Re:Bleskové vyřízení reklamací v USA funguje a pěk
pete
7. 1. 2007, 21:33

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená