FinExpert.e15.cz

T-Mobile Česká republika vs. Německo: Kde jsou lepší ceny?

Jakou cenovou politiku volí mobilní operátoři v různých zemích? Platíme za telefonování stejně nebo jinak než v okolních zemích? Správnou odpověď na tyto otázky napoví srovnání tarifů předplacených karet společnosti T-Mobile u nás a v Německu.
T-Mobile Česká republika vs. Německo: Kde jsou lepší ceny?

Německý T-Mobile Deutschland je se svými 27 milióny zákazníky jedničkou na německém trhu, který tvoří čtyři mobilní operátoři. T-Mobile Deutschland spolu s ostatními evropskými T-Mobily, jako jsou například T-Mobile UK, T-Mobile Austria, T-Mobile Netherlands, T-Mobile Slovensko, T-Mobile Czech RepublicT-Mobile Croatia, T-Mobile Magyarország a americkým T-Mobile USA spadají pod německý telekomunikační koncern Deutsche Telekom, který se na nich přímo nebo nepřímo podílí stoprocentním nebo většinovým podílem. T-Mobile Czech Republic tak nepřímo přes konsorcium Cmobil B.V., které vlastní 60,77 % T-Mobile Czech Republic a je ovládané právě Deutsche Telekomem, přináší tomuto koncernu 4,4 milionů českých zákazníků.

Služby jednotlivých T-Mobile operátorů se liší a jsou ovlivněné jak tlakem konkurence v jednotlivých zemích, tak i specifickou poptávkou a možnostmi regionálních zákazníků. Při srovnání předplacených služeb německého a českého T-Mobilu nedochází k příliš velkým odchylkám v oblasti nabízených produktů, nicméně rozdíly jsou patrné například v cenách nebo i ve způsobu dobíjení předplacených karet.

Ceny tarifů u německého T-Mobilu jsou v přepočtu na české koruny (1€ = 30 Kč) v průměru jen dvakrát vyšší než ty české, takže při platech, které jsou v Německu několikrát vyšší než v Čechách, je pro německé zákazníky telefonování z předplacených karet daleko levnější než pro české. Například při standardních tarifech českého Twistu a německého XtraGo stojí telefonování z českého T-Mobilu na český T-Mobile 5,70 Kč a z německého T-Mobilu na německý 14,70 Kč. Zaslání jedné SMS stojí v českém T-Mobilu 3,40 Kč, v německém 5,70 Kč. 1 minuta rozhovoru z českého T-Mobilu v tomto tarifu na pevnou síť stojí již 7,90 Kč, kdežto v Německu platí zákazník stejnou cenu na pevnou síť jako na T-Mobile, tedy 14,70 Kč.

Při telefonování na pevnou síť těží německý zákazník právě z toho, že je německý T-Mobile stoprocentním podílem vlastněný německými telekomunikacemi Deutsche Telekom, provozující pevné linky v zemi. Německý zákazník tak ve všech tarifech předplacených karet (kromě tarifu XtraOne) zaplatí stejnou cenu jako při telefonování na T-Mobil.

Jaké tarify operátoři nabízí?

Český T-Mobile nabízí zákazníkům v oblasti předplacených služeb čtyři základní tarify (Twist Standard, Twist SMS, Twist Extra a Twist Home) plus speciální tarif k přístupu na internet a WAP Twist Data Unlimited. Twist Standard je vhodný pro zákazníky, kteří telefonují převážně na T-Mobile, Twist SMS pro ty, kteří posílají SMS (cena 2 Kč/SMS) a Twist Extra pro ty, kteří často nebo dlouze telefonují, ať už je to na T-Mobile, pevnou síť nebo ostatní mobilní sítě v ČR. U tohoto tarifu platí zákazník měsíční paušál ve výši 69 Kč, ceny za minutu telefonování jsou však daleko výhodnější než u ostatních tarifů Twistu. Twist Home nabízí výhodné tarify do vybraných zemí, převážně pro zákazníky pocházející z těchto zemí, a to na Slovensko, Ukrajinu, do Ruska, Číny nebo Vietnamu. Ostatní ceny za volání na český T-Mobile a ostatní sítě v ČR jsou v tomto tarifu také velmi výhodné (5,50 Kč).

Podobný tarif jako je Twist Home v německé nabídce předplacených služeb chybí. Nicméně, podobnou službu – zvýhodněné volání do vybraných zemí, například do Itálie, Turecka nebo Řecka za 0,29€ (8,70 Kč) za minutu volání – nabízí tarif Auslandsoptionen při podepsání smlouvy s měsíčním paušálem a měsíčním příplatkem za tento tarif ve výši 2,50€ (75 Kč). Německý operator nabízí tři základní tarify předplacených služeb (XtraGO, XtraOne a XtraPlus), plus XtraData k připojení k WAPu nebo internetu.

Výhodný a co se týče nabízených služeb velice zajímavý je tarif XtraOne. Nabízí jednak možnost výběru dvou podtarifů, a to XtraNummerEins nebo XtraSMS Spaß. XtraNummerEins je obdoba českého T-Mobile NEJ, tedy jednoho telefonního čísla v síti T-Mobilu, na které může zákazník levněji telefonovat než na ostatní telefonní čísla ve stejné síti. XtraNummerEins má výhodu v tom, že toto číslo může být vybráno jak ze sítě T-Mobilu, tak i z pevné linky německého Telekomu. XtraSMS Spaß zas tak výhodný jako český Twist SMS není, protože levnější SMS může zákazník XtraSMS posílat až od páté SMS, kterou posílá ve stejný den. Nicméně, velikou předností XtraOne jsou ceny, které nabízí o víkendech, to znamená od pátku od 20. hodiny do neděle do 24. hodiny. V tomto čase může zákazník T-Mobilu telefonovat jednu minutu na pevnou linku nebo na vybrané číslo XtraNummerEins za 2,70 Kč, což je cena jakou ani český T-Mobile nenabízí. Nejlevnější tarif za minutu volání u českého operátora jsou 3,40 Kč u Twistu Standard při volání mimo špičku anebo 3 Kč u Twistu Extra při placení měsíčního paušálu 69 Kč. Třetí tarif XtraPlus je vhodný zejména pro ty, kteří rádi dlouho telefonují. Zákazník platí u tohoto tarifu při volání na T-Mobile nebo na pevnou linku, ať volá ve špičce nebo mimo ni, 14,70 Kč za minutu, od páté minuty 5,70 Kč a od desáte 2,70 Kč. Při volání na ostatní mobilní operátory jsou ceny podstatně vyšší a slevy po páté nebo desáté minutě se neuplatňují.

Kromě těchto základních tarifů nabízí oba mobilní operátoři v rámci předplacených služeb připojení k internetu a WAPu přes GPRS. Zatímco český Twist Data Unlimited je vázán na měsíční paušál 850 Kč a zákazník může stahovat a odesílat neomezené množství dat, německý XtraData počítá množství přenášených dat. Zákazník platí 0,19€ (5,70 Kč) za 10KB datového bloku za jednu hodinu, plus 0,09€ (2,70 Kč) za den.

Kromě základních tarifů nabízí německý T-Mobile v oblasti předplacených služeb také tarif XtraMMS, výhodný při častém zasílání fotek nebo videa. Cena za zaslání Foto MMS nebo Video MMS je 0,39€ (11,70 Kč).

Tarify německé XtraKarte (ceny v eurech, v závorce v Kč)

Volání z XtraKarty XtraGo XtraOne XtraPlus
Během špičky (7-18 hod.)
T-Mobile 0,49 (14,70) 0,39 (11,70) 0,49 (14,70), od 5. minuty 0,19 (5,70), od 10. minuty 0,09 (2,70)
Vodafone 0,79 (23,70) 0,79 (23,70) 0,79 (23,70)
E-Plus a O2 0,79 (23,70) 0,79 (23,70) 0,79 (23,70)
Pevnou síť 0,49 (14,70) 0,79 (23,70) 0,49 (14,70), od 5. minuty 0,19 (5,70), od 10. minuty 0,09 (2,70)
XtraNummerEins n.a. 0,29 (8,70) n.a.
SMS 0,19 (5,70) 0,19 (5,70) 0,19 (5,70)
Mimo špičku (18-7 hod., víkendy, svátky)
T-Mobile 0,29 (8,70) 0,19 (5,70) 0,49 (14,70), od 5. minuty 0,19 (5,70), od 10. minuty 0,09 (2,70)
Vodafone 0,39 (11,70) 0,39 (11,70) 0,39 (11,70)
E-Plus a O2 0,49 (14,70) 0,49 (14,70) 0,49 (14,70)
Pevnou síť 0,29 (8,70) 0,39 (11,70) 0,49 (14,70), od 5. minuty 0,19 (5,70), od 10. minuty 0,09 (2,70)
XtraNummerEins n.a. 0,19 (5,70) n.a.
SMS 0,19 (5,70) 0,19 (5,70) 0,19 (5,70)
Víkendy (od pátku 20 hod. - neděle 24 hod.)
Pevnou síť v BRD n.a. 0,09 (2,70) n.a.
XtraNummerEins n.a. 0,09 (2,70) n.a.
XtraSMSSpass
1.-4. SMS za den n.a. 0,19 (5,70) n.a.
od 5. SMS za den n.a. 0,14 (4,20) n.a.

XtraNummerEins - vybrané číslo v síti německého T-Mobilu nebo pevné linky (obdoba českého NEJ čísla)
Zdroj: aktuální ceník T-Mobile v Německu

Tarify českého Twistu (ceny v Kč)

Volání z Twistu Twist Standard Twist SMS Twist Extra (měsíční paušál 69 Kč) Twist Home
Během špičky (8-19 hod.)
T-Mobile 5,70 Kč 7,50 Kč 4,50 Kč 5,50 Kč
T-Mobile NEJ 3,40 Kč 3,40 Kč 3,40 Kč n.a.
Ostatní sítě v ČR 7,90 Kč 7,50 Kč n.a. 5,50 Kč
Pevnou síť v ČR n.a. n.a. 4,50 Kč n.a.
Ostatní mobilní sítě v ČR n.a. n.a. 6,50 Kč n.a.
SMS 3,40 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 3,40 Kč
Mimo špičku (19-8 hod., víkendy, svátky)
T-Mobile 3,40 Kč 7,50 Kč 3,00 Kč n.a.
T-Mobile NEJ 3,40 Kč 3,40 Kč 3,00 Kč n.a.
Ostatní sítě v ČR 7,90 Kč 7,50 Kč n.a. n.a.
Pevnou síť v ČR n.a. n.a. 3,00 Kč n.a.
Ostatní mobilní sítě v ČR n.a. n.a. 6,50 Kč n.a.
SMS 3,40 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč n.a.
Slovensko
Pevná síť n.a. n.a. n.a. 5,10 Kč
Mobilní sítě n.a. n.a. n.a. 8,00 Kč
Rusko, Ukrajina n.a. n.a. n.a. 8,00 Kč
Čína n.a. n.a. n.a. 10,00 Kč
Vietnam n.a. n.a. n.a. 11,00 Kč

Pozn: Dalším tarifem je Twist Data Unlimited, měsíční paušál 850 Kč za neomezený přístup na internet a WAP přes GPRS v síti T-Mobile. V počátečním tarifu zakoupené SIM karty Twist Data Unlimited je obsazen kredit ve výši 50 Kč pro volání, SMS zprávy, atd., který se řídí tarifem Twist Standard.

Zdroj: T-Mobil

 

Různé způsoby dobíjení předplacených karet


Určité rozdíly ve službách českého a německého operátora T-Mobilu jsou patrné také v oblasti dobíjení předplacených karet. Oba zákazníci, čeští i němečtí, znají tradiční dobíjení karet koupí fyzické karty v novinových stáncích nebo v prodejnách T-Mobilu. V Německu navíc existuje možnost zakoupení karty jakéhokoli ze čtyř mobilních operátorů v pouličních automatech. Dalšími možnostmi používanými jak v Německu, tak i v Čechách je dobíjení karet přes terminály k tomu určené, v Čechách jsou to terminály Sazky nebo CCS, v bankomatech nebo prostřednictvím SMS. Zásadní rozdíl v možnostech nabíjení karet u českého a německého T-Mobilu však spočívá v platbě kreditní kartou přes internet. Na německé webové stránce T-Mobilu existuje terminál "Cash & Go", přes který si zákazníci mohou dobít svůj kredit a zaplatit kreditní kartou přímo z internetu. Pro české zákazníky, pokud jsou zároveň zákazníky určitých vybraných bank, existují pouze možnosti dobíjení přes GSM nebo internetové bankovnictví.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená