FinExpert.e15.cz

Spočítejte si svoji čistou mzdu pro rok 2012

Jestliže máte děti, může být v letošním roce vaše čistá mzda vyšší než v loňském roce, přestože se vám hrubá mzda nezměnila. Důvodem je zvýšení daňového zvýhodnění na každé dítě žijící s poplatníkem daně v domácnosti z 890 Kč na 967 Kč měsíčně.

Vstupní údaje
Vaše hrubá mzda:
Počet dětí:
Uplatňujete některou z těchto slev?


Výpočet
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem:
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem:
Sociální pojištění placené zaměstnancem:
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem:
Superhrubá mzda:
Daň z příjmu fyzických osob:
Slevy na dani celkem:
Daňové zvýhodnění:
Záloha na daň z příjmu fyzických osob:
Daňový bonus:
Čistá mzda:

Důležité parametry pro výpočet čisté mzdy –zaměstnanci odvedou ze své hrubé mzdy:

  • 4,5 % na zdravotním pojištění (zaměstnavatel 9 %),
  • 6,5 % na sociálním pojištění (zaměstnavatel 25 %),
  • 15 % na záloze k dani z příjmu fyzických osob ze „superhrubé mzdy“ (tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální za zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem).
  • Základní sleva na dani z příjmu fyzických osob na poplatníka činí 1 970 Kč.
  • Je-li daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem.