FinExpert.e15.cz

Studium jazyků v zahraničí

Studium v zahraničí je sice časově i finančně náročnější než návštěva večerního kurzu v ČR, ale zase se za měsíc můžete naučit tolik, co doma za celý rok.
Studium jazyků v zahraničí

Znalost alespoň jednoho světového jazyka patří v dnešní době mezi základní předpoklady k získání dobře placeného zaměstnání. Nejpoužívanějším světovým jazykem, zejména v oblasti obchodu, je bezesporu angličtina. Podíváte-li se do nabídek personálních agentur, najdete mezi požadavky angličtinu ve více než 80 %. Vzhledem k poloze České republiky není na škodu ani němčina, francouzština či dříve zatracovaná ruština.

Pokud jste již opustili školní lavice, můžete si jazykové znalosti rozšířit na večerních kurzech domácích jazykových škol či využít mnohem intenzivnější studijní pobyt v zahraničí. Studijní pobyt v zahraničí můžete pojmout i jako netradiční dovolenou. Dopoledne se budete věnovat studiu, odpoledne si odpočinete na pláži a večer můžete procvičovat konverzaci s přáteli.

Kde hledat jazykové pobyty

Zahraniční studijní pobyty najdete v nabídce cestovních kanceláří, zprostředkovatelských agentur a některých jazykových škol. Nemáte-li ve svém okolí cestovní kancelář, která se specializuje na studijní pobyty v zahraničí či jazykovou školu, kde byste se mohli o nabízených kurzech dozvědět více, využijte internet. K získání základního přehledu o nabídce na trhu a k předběžnému výběru nejvhodnějšího jazykového kurzu doporučujeme využít některý z vyhledávačů. Například po zadání klíčového slova Jazykové pobyty vám Google nabídne více než půl milionu odkazů. Pomůžou i bezplatné databáze firem např. na internetových portálech Seznam, Atlas, Centrum, Tiscali, Volný, Caramba apod. Můžete dát i na osobní doporučení přátel, kteří již v zahraničí studovali. Výhodou je, že vám nejen doporučí vhodnou zahraniční jazykovou školu, ale zjistíte i užitečné informace o místě pobytu, kvalitě výuky, možnosti využití volného času apod.

Vyberte si solidního partnera

Pro zajištění zahraničního studijního pobytu si najděte seriozní agenturu. Poznáte ji tak, že má prokazatelné zkušenosti s organizováním jazykových pobytů, spolupracuje s nejlepšími jazykovými školami, má určitou tradici a může poskytnout věrohodné reference studentů. Neznamená to však, že by menší agentura nemohla poskytnout stejně kvalitní služby jako zavedená společnost s dlouhou historií. Pokud máte známé, kteří již služeb vybrané společnosti v minulosti využili, jsou jejich osobní zkušenosti nejlepší zárukou kvality.

Vždy je vhodnější oslovit agenturu, která se nespecializuje pouze na jednu oblast nebo jazyk, ale nabízí studijní pobyty po celém světě. O kvalitě nabízených služeb vypovídá i způsob jednání zaměstnanců agentury. Ten, kdo vám jazykový pobyt v zahraničí nabízí, by vám měl doporučit vhodný kurz, zemi, školu, popsat průběh zajištění pobytu a odpovědět na všechny dotazy.

Zprostředkovatel by vám neměl pouze zajistit studium na vybrané jazykové škole, ale i poskytnout další doplňkové služby. Mezi ně patří zajištění ubytování, pojištění, doprava, vízový servis, rady na cestu, atd. Pokud chcete vybrat kurz odpovídající vašim požadavkům, nespoléhejte se pouze na telefonní nebo e-mailovou objednávku, ale jednejte se zprostředkovatelem pobytu osobně.

Nejnavštěvovanější místa

Mezi nejžádanější světové jazyky patří angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Podle Ivy Svobodové ze společnosti Student Agency každoročně roste zájem o ruštinu, ale v porovnání s ostatními jazyky je její podíl na celkovém objemu zanedbatelný. Rostoucí zájem o ruštinu potvrzuje i Zbyněk Pokorný ze společnosti Asiana, podle kterého je jedním z hlavních důvodů zvýšené poptávky profesní uplatnění v řadě českých i zahraničních firem, které expandují a hledají nové tržní příležitosti na východě Evropy, ve státech, kde se mluví rusky.

Mezi oblíbené země, kde můžete studovat angličtinu, patří Velká Británie, Spojené státy americké, Austrálie a Irsko. Angličtinu však lze studovat i na Maltě nebo Kypru, a spojit si tak studijní pobyt s dovolenou u moře. Němčinu můžete studovat v sousedním Německu nebo Rakousku, francouzštinu kromě Francie i v Kanadě, španělštinu ve Španělsku, Mexiku nebo Peru.

Otestujte si jazykovou úroveň

Dříve než začnete vybírat zemi, kde chcete studovat cizí jazyk, reálně zhodnoťte své dosavadní jazykové znalosti. Podobně jako při studiu v České republice, tak i v zahraničí, budete zařazeni do skupiny podle úrovně dosavadních jazykových znalostí.

Rozhodněte, zda se budete věnovat obecnému jazyku, přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky či speciálně zaměřenému kurzu (např. na ekonomii, management). Stanovte si i cíl, kterého chcete studiem dosáhnout. Cílem může být například zdokonalení slovního projevu, zlepšení porozumění, upevnění dosavadních znalostí apod. Tyto informace vám pomohou s výběrem odpovídajícího jazykového kurzu.

Do zahraničí minimálně na dva týdny

V nabídce agentur najdete kurzy trvající od jednoho týdne až po několik měsíců. Délku pobytu vybírejte s ohledem na požadovaný pokrok v jazyce. Záleží i na vašich finančních a časových možnostech. Doporučovaná délka pobytu je minimálně dva týdny. Počítejte však s tím, že za velmi krátkou dobu se nikdo jazyk nenaučí ani v zahraničí tak, aby mohl bez problémů komunikovat.

Pro začátečníka bez předchozích zkušeností je ideální délka kurzu okolo čtyř týdnů. Za tuto dobu se s jazykem seznámíte a naučíte se potřebné základy. Čím delší pobyt vyberete, tím většího pokroku dosáhnete. Kratší kurzy lze doporučit těm, kteří si například chtějí své jazykové znalosti jen oprášit, nečekají výraznější pokrok a chtějí se blíže seznámit s kulturou a prostředím dané země. Obecně platí, že pokud jedete do zahraničí, poctivě se na výuku soustředíte a ve volném čase se věnujete dalším doprovodným aktivitám, kde zapojíte cizí jazyk, pak můžete pokročit o jednu úroveň výš během šesti až osmi týdnů. Několikaměsíční pobyty v zahraničí jsou vhodné pro přípravu na některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Z nabídky si vybere každý

Pokud jste se rozhodli pro studijní pobyt v zahraničí, začněte s výběrem kurzu co nejdříve. Jazykové pobyty v Evropě objednávejte alespoň čtyři týdny dopředu. Pro zajištění pobytu v zemích, kde je vyžadováno vstupní vízum (např. USA, Kanada apod.), počítejte minimálně s osmi týdny.

Dobrá agentura spolupracuje v každé zemi s několika akreditovanými jazykovými školami, některé mohou být i součástí univerzit. Ne každá však nabízí právě vámi vybraný kurz.

Jazykové kurzy jsou rozděleny podle svého zaměření. V základní nabídce vždy najdete kurzy specializované a obecného jazyku. Vhodné jsou nejen pro ty, kteří s jazykem teprve začínají, ale i pokročilejší studenty. Cílem těchto kurzů je prohloubení jazykových znalostí a konverzačních schopností. Budete se vyváženě věnovat gramatice, slovní zásobě, poslechu textu i psanému projevu. U krátkodobých pobytů je vhodné vybrat intenzivnější variantu kurzu alespoň s 25 hodinami výuky týdně.

Patříte-li mezi pokročilejší, můžete využít speciální přípravné kurzy. Ty jsou zaměřeny na složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek. Pro méně náročné jsou nabízeny i kurzy, po jejichž absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu. Manažeři mohou využít specializované obchodní kurzy. Cílem těchto programů je dosažení co největšího pokroku během velmi krátké doby (např. během jednoho týdne). Zaměřeny jsou především na komunikaci na pracovišti, vyjednávání a prezentaci na obchodním jednání.

Největšího pokroku v jazyce dosáhnete individuální výukou. Výhodou je, že se lektor věnuje po celou dobu výuky pouze vám, můžete si určit náplň, tempo i intenzitu výuky.

Agentury nabízejí i celou řadu dalších kurzů, které jsou připraveny s ohledem na specifické požadavky skupiny klientů (např. pro děti, seniory). Pokud vám nebude vyhovovat žádný z nabízených kurzů, agentury jsou schopny připravit i program přímo na míru.

Je rozhodnuto!

Máte-li vybranou zemi, jazykovou školu, typ kurzu a termín, předejte požadavek vybrané agentuře. Poptávku můžete předat osobně, telefonicky, zaslat poštou nebo e-mailem. Na základě poptávky vám agentura zdarma připraví kalkulaci. Studijní pobyty v zahraničí jsou hrazeny v cizí měně. Pokud se rozhodnete uhradit cenu kurzu v korunách, počítejte s odchylkou ceníkové a skutečné ceny. Rozdíl je dán pohybem kurzu koruny oproti zahraniční měně v době kalkulace. V kalkulaci by měly být zahrnuty veškeré náklady spojené s pobytem, tedy cena kurzu, doprava, ubytování, pojištění, zajištění víza apod.

Pokud jste s kalkulací spokojeni a zahrnuje všechny požadavky, prostudujte si všeobecné obchodní podmínky agentury a vyplňte závaznou přihlášku. Spolu s podáním přihlášky je obvykle vyžadována úhrada části ceny (zálohy), a to buď v hotovosti, nebo bankovním převodem. Po úhradě zálohy vás agentura přihlásí do vybraného kurzu, rezervuje dopravu na místo pobytu, zajistí pojištění, případně vízum.

V okamžiku, kdy získá agentura potvrzení o přijetí na jazykovou školu, budete vyzváni k úhradě zbývající části ceny kurzu.

Dříve než odjedete

Zpravidla jeden až dva týdny před plánovaným odjezdem získáte od agentury všechny potřebné informace o kurzu a pobytu v zahraničí. Měli byste získat potvrzení o přijetí ke studiu, kontaktní údaje školy a místa ubytování (adresy a telefonní čísla), informace o dopravě tzn. jízdenku popřípadě letenku včetně víza a doklady o pojištění. Standardem jsou i důležitá telefonní čísla pro případ, že se dostanete do nesnází. Dále můžete získat i doplňující informace o místě pobytu, průvodce vybranou oblastí či plánek města. Před odjezdem si zkontrolujte platnost cestovních dokladů, víza, přesné datum, čas a místo odjezdu. Do kufru si přibalte věci, které skutečně využijete. Pokud cestujete letadlem, dávejte pozor na váhové limity zavazadel. Nezapomeňte na základní léky, psací potřeby, blok, případně menší slovník či učebnici gramatiky. Ostatní pomůcky potřebné k výuce získáte ve škole. Vzhledem k délce pobytu byste měli mít i dostatečnou finanční hotovost.

Poprvé v cizí zemi

Po příjezdu nebo příletu do vybrané země povede vaše první cesta z letiště na místo ubytování. Není-li doprava zajištěna přímo školou, můžete využít městskou dopravu. Jste-li v cizím městě poprvé, je vhodnější taxík. Pokud budete bydlet na studentských kolejích, které jsou přímo v areálu školy nebo v těsné blízkosti, stačí se zaregistrovat na recepci a vyhledat místo výuky. Bydlíte-li v hostitelské rodině, nechte si poradit, jak se nejlépe dostanete do školy a kolik času vám cesta zabere. Ubytovat se zpravidla můžete jeden den před nástupem na jazykový kurz, opustit pokoj musíte den po ukončení studia. Na místě se však můžete dohodnout i jinak.

Průběh kurzu

Před zahájením výuky napíšete rozřazovací test a budete zařazeni do skupiny podle jazykové pokročilosti. Některé školy vyžadují zaslání testu ještě před odjezdem. Testování vašich znalostí obvykle nezabere více než dopoledne. Po absolvování testu budete zařazeni do příslušné třídy, dostanete rozvrh na jednotlivé dny a seznámíte se s okolím školy. Podle zvoleného typu kurzu probíhá výuka v dopoledních nebo i odpoledních hodinách od pondělí do pátku. Jazykové školy připravují pro své studenty i celou řadu mimoškolních aktivit. S cizím jazykem se tedy setkáváte na každém kroku ať už při sportovní akci, na výletě či v kině. Jazykové kurzy jsou ukončeny závěrečným testem včetně hodnocení dosažené jazykové úrovně.

Kolik zaplatím

Ceny jazykových pobytů v zahraničí se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Nelze ovšem srovnávat ceny jazykových pobytů v zahraničí a ceny kurzů v ČR. Pokud do kalkulací zahrnete pouze cenu kurzovného a uvážíte vyšší efekt intenzivních jazykových kurzů v zahraničí, pak jsou náklady téměř srovnatelné s kurzy v ČR. Cena vždy závisí na délce pobytu, typu kurzu, zemi, prestiži školy, způsobu dopravy a ubytování. Chcete-li alespoň trochu ušetřit, vyberte si termín mimo období letních prázdnin, kdy jazykové školy poskytují slevy.

Výhody oproti výuce v ČR

Hlavní výhodou zahraničního studijního pobytu je každodenní a nepřetržitý kontakt s jazykem. Konkrétní situace, jakou může být například objednání jídla v restauraci, se vám mnohem více vryje do paměti než sebelepší nacvičování v domácích kurzech. Pokud se rozhodnete pro měsíční intenzivní jazykový pobyt v zahraničí, pravděpodobně se zdokonalíte stejně, jako když chodíte v ČR celý rok na kurz, který má dvě lekce týdně a po ukončení výuky se okamžitě vracíte zpět k rodnému jazyku. Při pobytu v cizí zemi navíc poznáte způsob života místních obyvatel, prostředí a kulturu.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Skvělý článek, když jsem vybíral jazykový pobyt hled...
Michal Král
29. 5. 2014, 22:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená