FinExpert.e15.cz

Studie MasterCard: Český Těšín oceněn za komplexní projekty přeshraniční spolupráce

Praha, 15. září 2010

Společnost MasterCard zveřejnila výsledky odborné studie MasterCard česká centra rozvoje, zabývající se mimo jiného také rozvojovými projekty realizovanými v 50 největších českých městech v končícím volebním období 2006 až 2010. Ocenění MasterCard Award of Excellence získala města Most a Český Těšín.

Česká republika již zná výsledky 3. ročníku unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje, který jako každoročně připravili odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, společnost MasterCard a Sdružení CZECH TOP 100. Studie byla v letošním roce realizována pod záštitou bývalého předsedy vlády Jana Fischera a zaměřila se na hodnocení 50 největších českých měst. Součástí studie bylo posouzení rozvojových projektů realizovaných v končícím volebním období 2006 – 2010. Celkem města nominovala 84 projektů. Odborná komise za projekty ocenila dvě města: Most a Český Těšín, která získala cenu MasterCard Award of Excellence.

Sedmičlenná komise byla složena z respektovaných architektů Zdeňka Lukeše a Jana Jehlíka, Josefa Vlka z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupců realizačního týmu VŠE, MasterCard a CZECH TOP 100. Během schůzky komise vzplanula bouřlivá diskuse, během které byly jednotlivé projekty hodnoceny z několika úhlů.

„Z výčtu projektů je zřejmé, čeho si radnice měst za uplynulé 4 roky nejvíc váží a na které výsledky své práce je pyšná. Ve výčtu 84 projektů se často opakovaly rekonstrukce náměstí či jiných částí měst, integrované plány rozvoje, průmyslové zóny apod. Pro mě osobně bylo zajímavé sledovat u projektů jejich rozvojový potenciál, finanční návratnost či schopnost přinést nová pracovní místa,“ uvedl Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.  

„Za pozitivní považuji, že města, která se v žebříčku Kvality života projektu MasterCard česká centra rozvoje neumístila nejlépe, nominovala velmi kvalitní inovativní projekty. Je zde zřejmá snaha o zlepšení situace, která se promítá v konkrétních realizovaných akcích,“ zhodnotil nominované projekty René Wokoun, vedoucí katedry regionálních studií a ředitel Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické, vedoucí metodického týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.

Titulem MasterCard Award of Excellence bylo oceněno město Český Těšín, které nominovalo tři kvalitní projekty podporující česko-polskou spolupráci. Jednalo se o projekty: Revitalpark 2010, Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína a Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín – „Revitalizace významně postižené městské části Svibice“. Porota ocenila především komplexnost projektů Českého Těšína a řešení problematiky, stejně jako jejich sociokulturní přínos. 

„Z pozice architekta věřím, že dobré prostředí ve městě pomáhá k lepšímu životu všech obyvatel. Dobré prostředí ale nevznikne pouhým vydlážděním náměstí. Vítám koncepční přístup, který je zřejmý z několika integrovaných plánů měst, zařazených mezi projekty,“ uvedl Jan Jehlík, vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT.

Město Most si získalo přízeň poroty širokým spektrem projektů přispívajících ke zlepšení kvality života ve městě, za které obdrželo titul MasterCard Award of Excellence. Konkrétně byly pozitivně hodnoceny projekty: Business games – podnikatelské kompetence do škol, Cobra-man a Integrovaný plán rozvoje města Mostu – deprivované mostecké zóny a občanského soužití. Projekty Mostu podporují podnikání a začleňují sociálně slabší skupiny s ohledem na vysokou nezaměstnanost ve městě.

„Obdivuji projekty, které pomohou vyřešit palčivé problémy dané lokality. Příkladem může být snaha o začlenění sociálně slabších či jinak znevýhodněných občanů. Do takových projektů se vstupuje se značně nejistým výsledkem a k jejich spuštění je třeba dávka odvahy,“ komentoval udělení titulu MasterCard Award of Excellence Zdeněk Lukeš, architekt, historik architektury a odborný publicista působící na Pražském hradě.

Do užšího výběru žebříčku MasterCard česká centra rozvoje pro hodnocení komise se dostaly také projekty města Brno. Jednalo se o projekty Univerzitní kampus Brno-Bohunice (třetí zelená etapa), Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno a Systém inkubátorů JIC. „Brno se stává jasnou jedničkou znalostní ekonomiky v České republice. Díky Vysokému učení technickému má silnou pozici v technicky orientovaném vzdělávání a zejména výzkumu. K rozvoji znalostní ekonomiky významnou měrou přispívají také projekty, na kterých významně participuje město,“ doplnil Milan Damborský, odborný asistent Katedry regionálních studií, Vysoká škola ekonomická v Praze.      

„Hodnotit přes 80 projektů z různých oblastí není snadné. Mě zaujal například Českopolský hudební festival města Krnov nebo projekt Českých Budějovic Město a voda, který má zajímavé aspekty pro cestovní ruch,“ uvedl Josef Vlk, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj.

Několik zajímavých projektů přihlásilo také město Ostrava. Porotu zaujaly projekty Floreon a Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová. Pozornost porotců získaly také projekty z oblasti humanizace a zlepšení kvality života na sídlištích: Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov (Litvínov) a Regenerace panelového sídliště Havířov-Šumbark.

„Město Praha hraje mezi ostatními městy výjimečnou roli - je zároveň městem i krajem, nakládá s řádově vyšším rozpočtem a řeší řadu specifických situací. Přestože je projekt Městského okruhu v Praze nesrovnatelný s ostatními, rád bych ho zmínil pro dlouhodobé řešení skutečně palčivého problému,“ podotkl René Wokoun, vedoucí katedry regionálních studií a ředitel Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické.

„Považuji za důležité vyzdvihnout takové projekty, které pomáhají zlepšit nepříznivou situaci v některých lokalitách, popř. týkající se určité minoritní skupiny obyvatel. Proto se plně ztotožňuji se závěry komise,“ doplnil Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Členové poroty:
Ing. arch. Zdeněk Lukeš - architekt, historik architektury a odborný publicista působící na Pražském hradě
doc. Ing. arch. Jan Jehlík - vedoucí ústavu urbanismu Fakulta architektury ČVUT
Ing. Josef Vlk, CSc. – vedoucí oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - vedoucí katedry regionálních studií a ředitel Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické, vedoucí metodického týmu studie MasterCard česká centra rozvoje
Ing. Milan Damborský, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, člen metodického týmy projektu MasterCard česká centra rozvoje
Ing. Pavel Javorský – obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, organizátora projektu MasterCard česká centra rozvoje
Ing. Jan Struž – předseda Sdružení CZECH TOP 100, odborného partnera projektu MasterCard česká centra rozvoje

Přehled nominovaných projektů najdete na www.centrarozvoje.cz
 

Další článekDalší články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená