FinExpert.e15.cz

Studenti a platba pojistného

Ukončili jste studium na vysoké škole a chcete si prodloužit prázdniny? Nezapomeňte na úhradu zdravotního pojištění.
Studenti a platba pojistného

Pro většinu studentů představují letní prázdniny příjemnou pauzu mezi jednotlivými stupni vzdělání. Čerstvé absolventy středních, vyšších odborných škol či vysokých škol však čekají i první povinnosti vůči úřadům. V některých případech musí studenti po ukončení školy platit pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (zdravotní a sociální pojištění). Kterých absolventů se tato povinnost týká?

Pojištění v době studia

Zdravotní a sociální pojištění platí ze svých příjmů ekonomicky aktivní lidé. Studenti patří do skupiny obyvatel, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Student (do 26 let) je podle zákona považován za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání. V případě sociálního pojištění je doba studia považována za náhradní dobu pojištění. Po tuto dobu student sociální pojištění neplatí. Náhradní doba pojištění trvá jen dokud doba studia po dosažení 18 let nedosáhne šesti let. I když student neodvádí za tuto dobu pojistné, započítává se doba studia do potřebných let pojištění pro důchod. Pokud někdo studuje déle než uvedených šest let, může se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění (1 649 Kč měsíčně). V případě, že se student nepřihlásil k dobrovolnému důchodovému pojištění, není již delší doba studia započítána do potřebných let pojištění pro důchod.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Po řádném ukončení školy se může student rozhodnout pro pokračování ve studiu, nástup do zaměstnání či hledání vhodného zaměstnání.

Pokračování ve studiu

Většina absolventů středních škol se rozhodne pokračovat ve studiu na některé z domácích vysokých škol. Méně absolventů volí zahraniční vysokou školu či domácí vyšší odbornou školu. Mezi ukončením střední školy a nástupem na další typ školy uplynou zpravidla minimálně tři měsíce. Za dobu od skončení studia na střední škole do dne zápisu na vysokou školu student neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Z pohledu zdravotního pojištění se považuje student stále za nezaopatřené dítě soustavně se připravující na budoucí povolání. Z pohledu důchodového pojištění je uvedené mezidobí považováno za náhradní dobu pojištění.

V případě řádného studia na zahraniční vysoké škole je plátcem zdravotního pojištění stát a student nic neplatí. Je však třeba doložit zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že studium na dané vysoké škole v zahraničí je srovnatelné s vysokoškolským studiem v ČR. Stejná podmínka platí i v případě sociálního pojištění.

Nástup do zaměstnání

Absolvent střední školy, vyšší odborné či vysoké školy může nastoupit ihned po ukončení studia do zaměstnání. Od okamžiku nástupu do zaměstnání odvádí pojistné na zdravotní pojištění jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Stejné je to i v případě sociálního pojištění. Od nástupu do zaměstnání hradí pojistné zaměstnavatel. Firma platí pojistné za sebe a rovněž ho strhává z platu zaměstnance.

Hledání vhodného zaměstnání

Většině absolventů středních škol, vyšších odborných či vysokých škol se nepodaří ihned najít uplatnění na trhu práce. V takovém případě se může absolvent rozhodnout pro evidenci na úřadu práce či hledat zaměstnání na vlastní pěst bez nahlášení na pracovním úřadě. Pokud se čerstvý absolvent zaeviduje na pracovním úřadě jako uchazeč o zaměstnání, neplatí po dobu hledání zaměstnání zdravotní ani sociální pojištění.

V případě, že se absolvent střední školy nezaeviduje na úřadu práce, platí za něj zdravotní pojištění stát do konce posledních prázdnin, tedy do 31. srpna. U absolventů vysokých škol platí zdravotní pojištění stát maximálně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo řádně ukončeno studium. Po uplynutí uvedených lhůt si absolvent hradí zdravotní pojištění sám jako tzv. osoba bez vlastních příjmů. Platba pojistného na sociální zabezpečení není u absolventů povinná (v případě, že nenastoupí do zaměstnání ani se nezaregistrují na úřadu práce). Je však třeba počítat s tím, že již nejsou účastni důchodového pojištění.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená