FinExpert.e15.cz

Studenti a daňové přiznání a Přehledy za rok 2009

Finanční nároky na studium jsou čím dál vyšší. Mnozí studenti během studia začínají vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. I oni však musí podat daňové přiznání a Přehledy. Jak na to?
Studenti a daňové přiznání a Přehledy za rok 2009

Vlastní příjem je pro mnoho dnešních studentů naprostou nutností. Často si přivydělávají jako OSVČ. Pro vlastní samostatnou výdělečnou činnost mají dobré předpoklady – umí výborně pracovat s výpočetní technikou a dobře ovládají cizí jazyky. Internet je výborným pomocníkem. Mnohé samostatné výdělečné činnosti lze provozovat přímo z vysokoškolských kolejí nebo z domova. Jako samostatná výdělečná činnost se studentům osvědčuje poradenská činnost, zprostředkovatelská činnost, tvorba internetových stránek, internetové obchody, publikační činnost, překladatelská a tlumočnická činnost

Důležité termíny pro studenty-OSVČ

Studenti vykonávající během studia samostatnou výdělečnou činnost musí odevzdat na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (do konce března 2010) a Přehled své zdravotní pojišťovně (do konce dubna 2010) a Přehled na OSSZ (do konce dubna 2010).

Vzorový příklad

V našem vzorovém příkladu zahájil 23letý student vysoké školy pan Novotný samostatnou výdělečnou činnost 1. července 2009 (tj. 6 měsíců v roce 2009). Zdrojem jeho příjmů je překlad odborných textů pro stavební firmy. V tomto případě nemusí mít živnostenské oprávnění. Překladatelství je považováno za jinou samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. dní se však musel pan Novotný registrovat u své zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za překlady si za rok 2009 pan Novotný přivydělal 110 tisíc korun. Kolik zaplatí na dani a pojištění? Jak vyplní přiznání k dani a pojištění?

V našem vzorovém příkladu zahájil 23letý student vysoké školy pan Novotný samostatnou výdělečnou činnost 1. července 2009 (tj. 6 měsíců v roce 2009). Zdrojem jeho příjmů je překlad odborných textů pro stavební firmy. V tomto případě nemusí mít živnostenské oprávnění. Překladatelství je považováno za jinou samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. dní se však musel pan Novotný registrovat u své zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za překlady si za rok 2009 pan Novotný přivydělal 110 tisíc korun. Kolik zaplatí na dani a pojištění? Jak vyplní přiznání k dani a pojištění?
- příjmy pana Novotného jsou 110 tisíc Kč
- výdaje pana Novotného jsou 66 tisíc Kč (110 000 ∙ 60 %)

Pan Novotný neměl žádné další příjmy. Ani ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), ani z kapitálového majetku (dle § 8), z pronájmu (dle § 9) ani z ostatních příjmů (dle § 10). Pan Novotný je svobodný, nemá děti a ani neuplatňuje žádnou nezdanitelnou položku.

1) Výpočet daně za rok 2009
    (daňové přiznání za rok 2009 je podáno např. v březnu 2010

Dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6 (ř. 36 daňového přiznání)0 Kč
 
Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti110 000 Kč
Výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti66 000 Kč
Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7 (ř. 37)44 000 Kč
 
Dílčí základ daně z kapitálového majetku § 8 (ř. 38)0 Kč
Dílčí základ daně z pronájmu § 9 (ř. 39)0 Kč
Dílčí základ daně z ostatních příjmů § 10 (ř. 40)0 Kč
 
Základ daně (ř. 45)44 000 Kč
 
Úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 54)0 Kč
 
Základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů (ř. 56)44 000 Kč
 
Daň (540 240 ∙ 15 %) (ř. 60)6 600 Kč

Slevy na dani

Na poplatníka (ř. 64)24 840 Kč
Studium (ř. 69)4 020 Kč
Úhrn slev na dani (ř. 70)28 860 Kč
 
Daň po uplatnění slev (ř. 71)0 Kč
 
Daň po uplatnění slevy (ř. 74)0 Kč
 
Úhrn sražených záloh na dani z příjmu (ř. 84)0 Kč
 
Zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-) (ř. 91)0 Kč

 

Shrnutí daně z příjmu fyzických osob
 

Součástí daňového přiznání je 1 příloha (výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti). Na dani z příjmu student Novotný neodvede ničeho. Přesto však musí být daňové přiznání v zákonném termínu odevzdáno. Vzhledem k vysokým slevám (na poplatníka a studenta) by student Novotný neodvedl na dani z příjmu ničeho i při podstatně vyšším příjmu.

2) Výpočet zdravotního pojištění za rok 2009

(Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu je podán např. v březnu 2010)

Studenti mají pro účely platby zdravotního pojištění výhodu. V prvním roce samostatné výdělečné činnosti při studiu nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění. V dalším roce samostatné výdělečné činnosti (musí trvat studium) pro ně neplatí povinnost platit minimální zálohy. Záloha na zdravotní pojištění na další období je studentům vypočtena dle skutečného hospodářského výsledku.

 

Příjmy pana Novotného z výdělečné činnosti110 000 Kč
Výdaje pana Novotného z výdělečné činnosti66 000 Kč
Zisk (110 000 Kč – 66 000 Kč)44 000 Kč
Počet měsíců výdělečné činnosti6
Vyměřovací základ (44 000 Kč ∙ 50 %)22 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2009 (22 000 Kč ∙ 13,5 %)2 970 Kč
Záloha na další období (2 970 Kč : 6 měsíců)495 Kč

 

Shrnutí zdravotní pojištění
  Student Novotný doplatí do 8. dní od odevzdání Přehledu své zdravotní pojišťovně částku ve výši 2 970 Kč. Protože student Novotný podal Přehled o příjmech a výdajích v březnu, stejně jako daňové přiznání, musí poprvé zaplatit vypočtenou zálohu na zdravotní pojištění za měsíc březen 2010. V praxi to znamená, že první platba ve výši 495 Kč musí být provedena na účet příslušené zdravotní pojišťovny do 8. dubna 2010.

3) Výpočet sociálního pojištění za rok 2009
(Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ je podán např. v březnu 2010)

Studenti mají pro účely platby sociálního pojištění výhodu. V prvním roce samostatné výdělečné činnosti při studiu nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Pokud byl navíc jejich zisk ze samostatné výdělečné činnosti nižší než 56 532 Kč, tak nemusí sociální pojištění platit a v dalším roce jim nevznikne povinnost hradit ani minimální zálohu při vedlejší činnosti.

 

Příjmy pana Novotného z výdělečné činnosti110 000 Kč
Výdaje pana Novotného z výdělečné činnosti66 000 Kč
Zisk (110 000 Kč – 66 000 Kč)44 000 Kč
Počet měsíců výdělečné činnosti6
Vyměřovací základ (44 000 Kč ∙ 50 %)0 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2009 (vyměřovací základ ∙ 29,2 %)0 Kč
Záloha na další období0 Kč

 

Shrnutí sociálního pojištění
Studentu Novotnému nevznikne za rok 2009 povinnost platit sociální pojištění, v dalším období nebude muset platit zálohy na sociálním pojištění. Přehled o příjmech a výdajích však musí být podán v zákonném termínu, i když nemusí student Novotný zaplatit ničeho.

Závěr

Samostatná výdělečná činnost při studiu je výhodná, jak jsme si ukázali na vzorovém příkladu. Při příjmech 110 tisíc korun zaplatí student Novotný pouze 2 970 Kč na zdravotním pojištění. Na dani z příjmu a sociálním pojištění nezaplatí ničeho. Výdaje neměl při překládání téměř žádné. Na povinných odvodech je tak odvedeno pouze 2,7 % z celkových příjmů (zisku).
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená