FinExpert.e15.cz

Strop pro odvod pojistného na sociální a zdrav. pojištění

Společníci obchodních společností mohou takto "vytahovat" zisk ze společnosti a ušetřit tím i statisíce na daních.
Strop pro odvod pojistného na sociální a zdrav. pojištění

Každý z nás, kdo musí platit do státní pokladny odvody související buď se závislou činností či s podnikatelskou činností, velmi často přemýšlí, jak na odvodech státu ušetřit. V tomto článku se zaměříme na jednu z možností jak ušetřit na odvodech státu, a to zcela legální cestou. Fyzické osoby mají možnost využít v některých případech tzv. stropu pro placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Konstrukce maximálního vyměřovacího základu

Od ledna 2008 byl v souvislosti s reformou veřejných financí v oblasti zdravotního a sociálního pojištění zaveden tzv. maximální vyměřovací základ. Hodnota maximálního ročního vyměřovacího základu je konstruována jako 48násobek průměrné mzdy.
 
Průměrnou mzdou v roce 2008 je částka, která se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok 2006 a přepočítacího koeficientu.
 

Nařízení vlády č. 257/2007 Sb. stanovuje výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 na částku 20 050 Kč a hodnotu přepočítacího koeficientu 1,0753 pro úpravu tohoto vyměřovacího základu. Průměrná mzda pro rok 2008 tak činí 20 050 x 1,0753 = 21 560 Kč

Maximálním vyměřovacím základem je pak částka 1 034 880 Kč (48 x 21 560 Kč). Tato částka je jednotná jak pro příjmy ze zaměstnání, tak pro příjmy z podnikatelské činnosti.

Právě tohoto „magické číslo“ je možno efektivně využít ke snížení daňového zatížení příjmů ze zaměstnání či z podnikatelské činnosti. Maximální roční vyměřovací základ poté zjednodušeně funguje na tom principu, že pokud jej poplatník v rámci roku dosáhne (úhrn jeho hrubých mezd u jednoho zaměstnavatele dosáhne v roce 2008 částku 1 034 880 Kč), nebude z částky nad tento maximální roční vyměřovací základ hrazeno ani zaměstnancem ani jeho zaměstnavatelem pojistné na zdravotní a sociální pojištění, a to až do konce roku 2008.

Maximální vyměřovací základ v praxi

Ve zdaňovacím období 2008 pobírá pan Novák měsíční plat 100 000 Kč. Předpokládáme stejné zaměstnání po celé zdaňovací období a stejnou výši platu v každém z měsíců. Zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. 

V listopadu již tak dochází k překročení maximálního vyměřovacího základu (1 034 880 Kč) a povinnost platit sociální a zdravotní pojištění jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele je vztažena pouze k částce 34 880 Kč. V prosinci se již z hrubé mzdy pojistné na zdravotní a sociální pojištění neodvádí (viz následující tabulka).

Klepněte pro větší obrázek

Z tabulky je zřejmé, jakého „ušetření“ na odvodech státu lze dosáhnout. Většině zaměstnanců se ovšem o takto vysokém platu může jenom zdát. Aby mohl poplatník využít výhod maximálního vyměřovacího základu pro rok 2008, musel by jeho průměrný měsíční příjem v tomto roce činit více než 86 240 Kč.

Mnohem častější je využití tohoto nástroje například v obchodní společnosti, jak vyplyne z následujícího příkladu.

Společníkům může strop ušetřit i statisíce

Příklad si uvedeme na společnících u společnosti s ručením omezeným, kteří jsou u ní taktéž v pracovněprávním poměru. Tato společnost jako právnická osoba podléhá dani z příjmů právnických osob, kde sazba daně z příjmů pro rok 2008 činí 21 % ze zaokrouhleného základu daně. 

Takto zdaněný zisk společnosti s ručením omezeným je možné rozdělit dále společníkům ve formě podílu na zisku. Pro společníky příjem ve formě podílu na zisku je zdanitelným příjmem, který podléhá zdanění dle § 8 zákona o daních z příjmů jako příjem z kapitálového majetku, kde sazba daně z příjmů pro rok 2008 činí 15 %.
 
Příklad 
Upravený základ daně z příjmů společnosti s ručením omezeným dosahuje výše např. 20 000 000 Kč. Daň zaplacená obchodní společností je ve výši 4 200 000 Kč (21 % sazba daně z příjmů). Disponibilní zisk obchodní společnosti je ve výši 15 800 000 Kč. Společnost se rozhodla rozdělit veškerý zisk mezi společníky, kteří zaplatí 15 % daň z příjmů z podílu na zisku 2 370 000 Kč. Celkově je na odvodech státu, při daném postupu zaplaceno 6 570 000 Kč.
 
Řešení ovšem může být i jiné. Pokud jsou společníci současně i zaměstnanci společnosti s ručením omezeným mohou vhodně využít maximálního vyměřovacího základu a „dostat domů“ zisk společnosti v konečné fázi zdaněný dle § 6 zákona o daních z příjmů (příjem ze zaměstnání) pouze 15% sazbou daně.
 

Využijeme stejná vstupní data a budeme předpokládat, že upravený základ daně z příjmů společnosti s ručením omezeným ke konci zdaňovacího období by měl dosahovat výše 20 000 000 Kč. Společníci se ovšem rozhodnou, že „peníze domů“ chtějí dostat s nižším daňovým zatížením právě s využitím stropu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění, proto v posledním měsíci zdaňovacího období si zvýší mzdu společníků formou jednorázově odměny v součtu 20 000 000 Kč. Předpokladem výpočtu je, že společníci stropu pro odvod pojištění již dosáhli v listopadu.

Výpočet daně z příjmů v prosinci činí: 20 000 000*0,15 = 3 000 000 Kč. Celková výše daně z příjmů zaplacené státu je tak 3 000 000 Kč.

Společnici tak na daních u tohoto příkladu ušetřili více jak 3 miliony Kč a „dostali domů“ peníze ve větším objemu. Otázkou ovšem zůstává, zda takováto politika státu je žádoucí či nikoliv.

Vyplatí se nejprve pozorně počítat

Využívání stropu pro zdravotní a sociální pojištění ovšem nemusí být dle výše uvedeného postupu vždy výhodné, a to zejména pokud je více společníků, malý zisk společnosti či dokonce kombinace obou těchto faktorů.  

Dosažení stropu u každého ze společníků totiž na druhou stranu přináší náklady na zdravotní a sociální pojištění zaplacené jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele do částky stropu. Je třeba poté zvážit, zda náklady na toto pojištění nepřevýší ušetřenou částku.

Další možností, kterou by společníci poté mohli zvolit, je vyplácení pouze minimální mzdy a tím ušetřit na odvodech sociálního a zdravotního pojištění a čistý zisk společnosti rozdělit a zdanit sazbou 15 % jako příjem z kapitálového majetku.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Da se ušetřit 2x tolik
RV
17. 10. 2008, 11:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená