FinExpert.e15.cz

Stavební spoření je v krizi výhodnější než hypotéky

Spořitelny se mohou pochlubit tím, že do roku 2009 vstoupily s kapitálem klientů v objemu přesahujícím 400 miliard korun.
Stavební spoření je v krizi výhodnější než hypotéky

Tradiční systém stavebního spoření umožňuje peníze ukládat, investovat a samozřejmě i výhodně půjčovat. Do pětice českých spořitelen, které stavební spoření nabízejí, patří Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot stavební spořitelna. 

Stavební spořitelny, aneb kdo je kdo

Stavební spořitelny
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Modrá pyramida
Raiffeisen
Wüstenrot
Základní kapitál
(v Kč)
1,5 miliard
750 milionů
500 milionů
650 milionů
820 milionů
Datum zahájení činnosti
8. 9. 1993
1. 7. 1994
16.12. 1993
7. 9. 1993
11.11. 1993
Tržní podíl
bilanční sumy
36%
22%
16%
18%
8%
Čistý zisk
(v tisících Kč)
428 091
416 957
192 977
183 094
55 189
 Zdroj: stavební spořitelny, Asociace českých stavebních spořitelen
  

Spořitelny krizi ustojí

Peněžní instituce mají v současné době společného strašáka - celosvětovou finanční krizi. Stavební spoření je ale produkt, který funguje bez většího vlivu okolního peněžního trhu. Poskytuje totiž peněžní prostředky na financování bydlení z vlastních zdrojů tvořených rezervami peněz spořících klientů nevyužívajících úvěr. V důsledku toho může nabízet dlouhodobě neměnné úrokové sazby úvěrů.
 

Jak si nyní stojí na českém trhu?

Denně se dostáváme do kontaktu se spekulacemi, dohady, ale i fakty souvisejícími s ekonomickým ochlazením. Podle marketingových analýz se počty nově uzavřených a navýšených smluv v rámci celého trhu stavebních spořitelen ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2008 snížily o 7,8 %, což znamená pokles v meziročním srovnání o necelých 20 tisíc smluv. Průměrná cílová částka uzavíraných smluv klesla na průměrnou hodnotu necelých 286 tisíc Kč, tedy o více než 12 tisíc Kč na jednotlivou smlouvu.
Pokles během prvního čtvrtletí se nedotkl pouze stavebního spoření, ale i úvěrů. Jejich počet se snížil o 18,2 %. Největší propad ve sledovaném období však zaznamenaly hypoteční úvěry, jež se propadly o 31 %. Lidé jsou v dnešní době již obezřetnější a nevrhají se po hlavě do „lákavých“, leč mnohdy pro klienty značně nevýhodných hypoték. Pokud se zadluží, tak volí pro financování bytových potřeb raději úvěry ze stavebního spoření. Důvodem je jistota v neměnných úrokových sazbách, kterou jim hypotéky s měnící se úrokovou sazbou po ukončení doby fixace neposkytnou. Hypoteční banky si na poskytované úvěry peníze většinou půjčují a úroková sazba se tudíž odvíjí od délky fixace a ceny peněz na mezibankovním trhu. Není divu, že mnoho klientů poté, co jim je splátka hypotéky navýšena, refinancují svoje zbývající závazky k hypotečním bankám úvěry ze stavebního spoření. Stavební spořitelny půjčující peníze ze svých vlastních zdrojů mohou garantovat pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení dluhu.
  

Počty nových smluv za první čtvrtletí 2009 
Stavební spořitelny
Českomoravská stavební spořitelna
Stavební spořitelna České spořitelny
Modrá pyramida
Raiffeisen
Wüstenrot
Počet nových smluv za 1. čtvrtletí 2009
85 885
50 271
42 129
37 729
17 336
Tržní podíl
36,8 %
21,5 %
18,1 %
16,2 %
7,4 %
Průměrná cílová částka nových smluv
(v tisících Kč)
380,6
164,3
226,1
303,4
272,3
Počet nových úvěrových smluv za 1. čtvrtletí 2009
13 413
6 217
3 592
3 638
1 719
Tržní podíl
46,9 %
21,8 %
12,6 %
12,7 %
6,0 %
Průměrná výše nově poskytnutých úvěrů
(v tisících Kč)
482,9
315,5
599,4
489,5
570,4

Zdroj: stavební spořitelny

Výhody stavebního spoření

Systém stavebního spoření se stal v průběhu let svého působení v České republice velmi rozšířenou a oblíbenou formou kumulování peněz. Stavební spoření, jakožto výhodný produkt pro zhodnocení financí, přitahuje klienty nejen díky vyplácení státní podpory, ale i možností čerpat úvěr s výhodnou úrokovou sazbou. Pro všechny spořitelny stejně vysoká státní podpora činí 15 % z ročně uspořené částky (maximálně však 3 000 Kč) a u smluv uzavřených do konce roku 2003 až 4 500 Kč. Pro získání nároku na vyplacení státního příspěvku je třeba dodržet vázanou smluvní lhůtu pět nebo šest let. Do výpočtu státní podpory se započítávají vklady, jejich zhodnocení a odečítají se zaplacené poplatky. Úrokový výnos je navíc osvobozen od srážkové daně 15 %. Vypočítat úložky stavebního spoření můžete v kalkulačce na FinExpert.cz.
 

Kontaktní údaje spořitelen 

Stavební spořitelny
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Modrá pyramida
Raiffeisen
Wüstenrot
Webové stránky – http://
www.cmss.cz
www.burinka.cz
www.modrapyramida.cz
www.rsts.cz
www.wuestenrot.cz
Bezplatná linka
800120100
800207207
-
800112211
841111113
800225555
E-mail
info@cmss.cz
burinka@sscs.cz
info@modrapyramida.cz
rsts@rsts.cz
kontakt@wustenrot.cz

Zdroj: stavební spořitelny 

Co je dobré vědět

Stavební spořitelny nabízí výhodné úvěry na bydlení. Právě v oblasti úvěrů nalezneme nejvíce odlišností, jež se týkají zejména podmínek poskytnutí úvěru, zajištění a v neposlední řadě úrokových sazeb.
 
Pokud si klient uzavře smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 500 tisíc Kč a ukládá na ni dle doporučení většiny spořitelen 0,5 % z cílové částky, během šesti let naspoří asi 210 tisíc Kč. Po uplynutí šestiletého období může peníze vybrat a použít na cokoliv. Navíc získá nárok na úvěr 290 tisíc Kč, který však musí využít účelově. Úvěr lze samozřejmě využít i dříve než po šesti letech od uzavření smlouvy.
 
Minimální doba spoření pro to, aby bylo možné získat zvýhodněnou půjčku, činí téměř u všech spořitelen dva roky. Dvouleté ukládání peněz však není jediným kritériem. Velmi důležité je také to, aby zůstatek spořicího účtu činil dle požadavků jednotlivých spořitelen od 30 % do 50 % z cílové částky a navíc byly splněny i další hodnotící parametry. Úroková sazba se pohybuje v rozmezí od 3 do 5 %. Nechce-li klient čekat na to, až splní všechny požadavky pro získání úvěru, nabízí se mu možnost využít překlenovacího úvěru, o který lze zažádat hned po uzavření smlouvy. Úroková sazba je ovšem v porovnání s klasickým úvěrem vyšší.
 
Nemalá výhoda pro účastníka úvěrového případu spočívá v tom, že zaplacené úroky si lze každý rok odečíst ze základu daně z příjmu. Pokud tedy klient platí měsíční splátku úroků ve výši 1 000 Kč, ročně si sníží daň o 1 800 Kč. Každý účastník stavebního spoření si navíc podle aktuální potřeby může kdykoliv stávající cílovou částku své smlouvy zvýšit, snížit či smlouvu rozdělit.
 
Jelikož všechny peněžní ústavy bojují o klientelu a tudíž neustále srovnávají své nedostatky s konkurencí, rozdíly mezi jednotlivými produkty spořitelen nejsou tak výrazné. Hlavní rozlišující faktor při výběru stavební spořitelny souvisí s výší poplatků. Poplatek za uzavření smlouvy činí většinou 1 % z cílové částky. Některé spořitelny však nabízejí zvýhodnění pro děti, mladistvé, ale i různé akce v průběhu celého roku, poplatek proto může být poloviční či dokonce nulový. Navíc lze získat jistých výhod kombinací stavebního spoření s dalšími produkty z nabídky dané spořitelny, respektive finanční skupiny, do které spořitelna patří. Jedná se například o pojištění, podílové fondy, penzijní připojištění, spotřebitelské úvěry a mnohé další.
Velkou výhodou také je, pokud stávající či potenciální klient má alespoň malý přehled o tom, co která peněžní instituce nabízí a alespoň částečně se orientuje v jednotlivých sazebnících poplatků.
 

Poplatky spořitelen

Stavební spořitelny
Českomoravská stavební spořitelna
Stavební spořitelna České spořitelny
Modrá pyramida
Raiffeisen
Wüstenrot

Minimální cílová částka
40 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
20 000Kč
Sankce při výpovědi smlouvy do 5/6ti let
0,5% z cílové částky
0,5% z CČ
0,5% z CČ
0,5 – 2%
z CČ
0,5% z CČ
Snížení cílové částky
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
0,5% z rozdílu CČ, min.
100 Kč
Úroky z úvěru dle variant
3,7% - 4,8%
4,75 %
3% - 5%
3,5 % - 4,9 %
3,7 % - 4,8 %
Výše úvěru bez zajištění
do 500 000 Kč
do 400 000 Kč
do 300 000 Kč
do 500 000 Kč
do 400 000 Kč
Úhrada za vedení vkladového účtu
290 Kč/rok
úroková sazba 2% - 300 Kč
úroková sazba 3% - 470 Kč
úroková sazba 4% - 550 Kč
300 Kč/rok
308 Kč/rok
250 Kč/rok, pro nezletilé zdarma
Roční výpis z vkladového účtu
zdarma
zdarma,
u účtů s úrokovou sazbou 3%, 4% -
30 Kč
 
zdarma
23 Kč
poštou 30 Kč
elektronicky
20 Kč

 Zdroj: stavební spořitelny – sazebníky úhrad stavebních spořitelen, všeobecné obchodní podmínky

 
Romana Melicharová

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Roční poplatky u ČMSS 310 Kč
proof
10. 7. 2009, 22:14

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená