FinExpert.e15.cz

Stav nouze nařizuje práci nezaměstnaným i komukoliv

Povinnost pracovat na příkaz obce

Orgány krizového řízení (obce, kraje) mohou vyzvat lidi k pracovní povinnosti. Fyzické osoby jsou pak povinny vykonávat po dobu nezbytně nutnou určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace (například stavět hráze). Tyto činnosti jsou lidé povinni provádět v místě, které určí orgán krizového řízení, a podle potřeb i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu stanoví pracovním příkazem hejtman. Pracovní příkaz musí obsahovat osobní údaje fyzické osoby, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal.

Lze pracovat přesčas

Pokud je nutné, aby se lidé podíleli na jednorázových a mimořádných úkolech nezbytných pro řešení krizové situace (např. pomoc při evakuaci), mohou je orgány krizového řízení vyzvat k pracovní výpomoci. Tu jsou fyzické osoby povinny vykonávat v místě, které určí orgán krizového řízení, a podle potřeby i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

Pracovní výpomoc v době krizového stavu ukládá hejtman nebo obec. Po ukončení této povinnosti vydají fyzické osobě potvrzení. To musí obsahovat osobní údaje fyzické osoby, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.

Nařízení se musí uposlechnout

Fyzická osoba je v době krizového řízení povinna uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení, aby se zaevidovala z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Lidé jsou také povinni strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu.

Plnění uvedených povinností mohou lidé odmítnout pouze v případě, že by tato činnost mohla ohrozit buď jejich vlastní zdraví či život, nebo by mohla ohrozit jiné osoby. Možnost odmítnout existuje také v případě, že jsou ukládané povinnosti v rozporu se zákonem.

Vyhnout se práci lze jedině ze zdravotních důvodů

Pokud člověk není schopen vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo výpomoc ze zdravotních důvodů, musí tuto skutečnost doložit lékařským posudkem. Ten mu vystaví zdravotnické zařízení, které určí orgán, jenž vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc.

Nezaměstnaní musejí na příkaz pomáhat

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny podílet se na zpracování krizových plánů při přípravě na krizové situace. Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví, nebo pokud hrozí škody velkého rozsahu na majetku nebo životním prostředí, jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, pokud jim tyto úkoly uloží hejtman nebo orgány obce.

Postiženým obcím nabízejí pomocnou ruku také úřady práce (ÚP), a to prostřednictvím vytvoření míst na veřejně prospěšné práce. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidencích ÚP, tak mohou v případě zájmu starostů pomáhat při odstraňování následků povodní s tím, že úřady práce poskytnou prostřeky na jejich mzdy.

Zdroj: MPSV

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: To je síla, co si ....
Pabour
6. 4. 2006, 08:38
Re: To je síla, co si ....
xXx
6. 4. 2006, 08:35
Re: To je síla, co si může ....
Marta
6. 4. 2006, 08:10
To je síla, co si může vrchnost dovolit !!!
Pabour
6. 4. 2006, 07:43
Re: čekal jsem víc
Jarmila
5. 4. 2006, 17:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená