FinExpert.e15.cz

Státní pomoc v hmotné nouzi a příspěvek na péči

Struktura dávek, na které mají nárok rodiče postižených dětí, se letos změnila. Menší dávky by však rodiny dostat neměly.

Na internetových diskusních fórech probíhají intenzivní diskuse o příspěvku na péči ve vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Jejich jádrem je „započítávání příspěvku na péči pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi“ a „snížení dávek rodičům se zdravotně postiženým dítětem oproti roku 2006“.  Pracovníkům úřadů rozhodujících o dávkách pomoci v hmotné nouzi a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR je vytýkán „svévolný výklad zákona prostřednictvím metodických pokynů“.

Řada rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením se obrací v této věci i na ministra práce a sociálních věcí a svěřuje se mu se svými obavami. Ty však podle ministerstva často vycházejí z nepodložených, nepřesných nebo dokonce zcela nesprávných informací. Částečně mohou vznikat i proto, že rodiče ještě neznají přesnou výši jednotlivých dávek ani celkovou částku, protože významná část příjmů, zejména dávky státní sociální podpory, jsou v nové výši vypláceny až od února 2007.

U postiženého dítěte se zvyšují dávky pro rodiče

Například u sociálního příplatku se nyní významně projeví skutečnost, že v rodině je zdravotně postižené dítě. Výrazně se zvyšuje též rodičovský příspěvek a nově náleží tato dávka i při péči o dítě s nárokem na příspěvek na péči, a to ve výši jedné poloviny rodičovského příspěvku. Do 31. prosince 2006 při nároku na obdobnou dávku – příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičovský příspěvek nenáležel. 

V současné době je platné nově vypracované stanovisko ministerstva, podle kterého postupují všechny zainteresované strany.

Výplata příspěvku nemá vliv na další dávky

Příspěvek na péči se nepovažuje za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku na péči tedy neovlivní výši takových dávek, jako je přídavek na dítě, sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení. Poskytování příspěvku na péči však ovlivní výši rodičovského příspěvku náležejícího z důvodu péče o dítě, které je příjemcem příspěvku na péči (poskytuje se v poloviční výši).

Příspěvek na péči se nepovažuje pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) za příjem osoby, které tento příspěvek náleží, protože dávka je účelově zaměřena na úhradu péče. Toto pravidlo stanoví zákon o životním a existenčním minimu (§ 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu).  Za příjem se však podle zákona o životním a existenčním minimu považují „další opakující se nebo pravidelné příjmy“ (§ 7 odst. 1 písm. j). Proto se při posuzování výše příjmu rodiny (společně posuzovaných osob) pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi musí obě tato ustanovení zákona o životním a existenčním minimu vzít v úvahu ve své vzájemné souvislosti.

Osoba, které příspěvek na péči náleží, může tuto dávku využít k zakoupení sociální služby (péči mu poskytne registrovaný poskytovatel sociálních služeb) nebo může poskytnout určitou finanční částku osobě, která péči poskytuje (rodinný příslušník nebo jiná osoba), popřípadě může docházet ke kombinaci obou možností. V takovém případě může použít např. část prostředků z příspěvku na péči na nákup služby nebo na nákup speciálních hygienických prostředků apod. a část poskytne např. rodinnému příslušníku, který o ni pečuje.

V rámci rodiny nejde o příjem, u ostatních pečujících osob ano

Pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi nepovažuje stát příspěvek na péči ani jeho část (například částky, které si matka za péči ponechá) za příjem v případech, kdy se tato dávka využije v rámci osob společně posuzovaných s osobou, které náleží příspěvek na péči (např. matka pečuje o dítě, kterému náleží tento příspěvek). Tato dávka, pokud je využita v rámci společně posuzovaných osob, nemůže měnit svůj charakter ve vztahu k zákonu o životním a existenčním minimu.

Jiná je situace, kdy požádá o dávky pomoci v hmotné nouzi osoba, se kterou se osoba, o níž pečuje, do okruhu společně posuzovaných osob nepočítá. V takovém případě se finanční částky, které za vykonávanou péči dostává, pokud mají znaky opakujícího se nebo pravidelného příjmu, považují podle zákona o životním a existenčním minimu za příjem. Těmto pečujícím osobám by se neměl automaticky započítávat příjem ve výši příspěvku na péči, na který má nárok osoba, o níž pečují, ale jen částka, kterou osoba pečující uvede v „Dokladu o výši měsíčních příjmů“, protože část příspěvku na péči mohla být použita na zakoupení služby, pořízení speciálních hygienických prostředků apod.

Celkové dávky budou vyšší

Osamělý rodič, který pečuje o dítě se zdravotním postižením, které má nárok na příspěvek na péči, bude po 1. lednu 2007 oproti roku 2006 z dávkových sociálních systémů pobírat vyšší dávky. Struktura těchto dávek je však odlišná, zejména se zvyšuje příjem z dávek státní sociální podpory. Podle ministerstva však nelze předpokládat, že by i přes zcela rozdílné situace jednotlivých rodin v konkrétních případech rodina získala menší finanční prostředky než v roce 2006. Rodiny naopak získají disponibilní příjem z příspěvku na péči, který nebude v návaznosti na dohodnutý postup brán v úvahu.

Za osoby celodenně osobně a řádně pečující o osoby ve stupni závislosti II, III a IV je státem placeno zdravotní pojištění, doba péče je jim započítávána pro důchodové účely jako náhradní doba. Pro účely zákona o hmotné nouzi nemusí osoby pečující celodenně osobně a řádně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) anebo o osobu starší 80 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), prokazovat snahu o zvýšení příjmu vlastní prací.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená