FinExpert.e15.cz

Státní podpora k hypotečním úvěrům byla obnovena

Ministerstvo pro místní rozvoj včera vyhlásilo průměrnou úrokovou sazbu za rok 2008. Díky tomu, že její výše dosáhla 5,66 %, mohou letos mladí lidé do 36 let věku počítat se státní podporou k hypotečním úvěrům. Všichni žadatelé o státní finanční příspěvek, kteří splní podmínky dané nařízením vlády č. 249/2002 Sb., a kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru v období od 1.února 2009 do 31.ledna 2010, mají nárok na státní příspěvek ve výši jednoho procentního bodu. Podpora však bude platit nejen pro nové žadatele, ale i pro stávající příjemce podpory, u kterých dojde v daném termínu podle smlouvy o hypotečním úvěru ke změně běžné úrokové sazby banky, bude jim tedy končit fixační období.

Státní podpora ve formě úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby je výše dotace nově stanovena. Dotace je poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let.

Podmínky získání státní podpory:

  • Žadatel v roce podání žádosti o poskytnutí příspěvků nedovrší 36 let.
  • Žadatel není k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, který byl zakoupen s pomocí úvěru, k němuž jsou žádány příspěvky podle tohoto nařízení.
  • K datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky od kolaudace.
  • Byt nebo rodinný dům s jedním bytem jsou na území České republiky.
  • Příspěvky se poskytují příjemci nebo nabyvateli k úvěru nebo jeho části určeným na koupi bytu nejvýše do částky 800 tis. Kč, nebo na koupi rodinného domu s jedním bytem nejvýše do částky 1,5 mil. Kč. Přesahuje-li úvěr nebo jeho část určená na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem částky uvedené ve větě první, příspěvky se na část úvěru přesahující tyto částky neposkytnou.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená