FinExpert.e15.cz

Statistika: Exportní velmoci Evropské unie

Pro každý stát je důležitým ekonomickým hlediskem úspěšnost zahraničního obchodu, především je důležitý export hotových technologicky náročných výrobků. Liberální zahraniční obchod je jednoznačně důležitým předpokladem pro ekonomický rozvoj země. Není jistě bez zajímavosti, že všechny nové členské země Evropské unie zvýšily export v roce 2004 oproti roku 2003 podstatně více než původních patnáct členských zemí Evropské unie.
Statistika: Exportní velmoci Evropské unie

Země s nejvyšším exportem na osobu

Pro lepší posouzení úspěšnosti vývozu jednotlivých členských zemí Evropské unie jsme použili ukazatel výše exportu na osobu (v dolarech). Dle tohoto ukazatele patří Česku 13. místo v rámci Evropské unie. Země mající nejvyšší příjmy z turistického ruchu mají samozřejmě nižší vývozy, protože domácí ekonomika je orientována na spotřebu přijíždějících turistů, jedná se především o poslední Řecko a dále pak o Španělsko, Kypr, Maltu a Portugalsko. Dalšími zeměmi s menším vývozem jsou nové členské země (Pobaltské země či Polsko), které v mnoha případech nevyváží konečné výrobky, ale jejich části.  

Lucembursko (vývoz na osobu 29 777 dolarů)

Hlavními lucemburskými vývozními produkty jsou: stroje a zařízení, ocelářské produkty a sklo. Hlavními obchodními partnery jsou: Německo (22% vývozu), Francie (20%), Belgie a Velká Británie (10%). Lucemburské bankovnictví a pojišťovnictví je uznávané všude na světě. Nejúspěšnější banky jsou: Banque et Caisse d`Epargne de l`Etat a Société Nationale de Crédit et d`Investissement. Po USA, Japonsku, Švýcarsku patří Lucembursku čtvrtá příčka ve významnosti finančního sektoru na světě.

Irsko (vývoz na osobu 26 615 dolarů)

Irsko nabízí velmi dobré podmínky pro vstup zahraničního kapitálu. Velkou výhodou Irska je jeho neutralita a poloha v bezpečné oblasti. Navíc má Irsko stabilní demokratický režim. Všechny politické strany napříč politickým spektrem výrazně podporují zahraniční investice. V Evropské unii nenajdeme liberálnější ekonomiku než je ta irská. Současně investorům Irsko nabízí kvalifikovanou pracovní sílu a rozvinutý sektor služeb. V posledních letech také došlo k modernizaci infrastruktury. Zahraniční investoři získávají  řadu daňových úlev a grantů. V Irsku je rovněž nejnižší sazba daně z příjmů právnických osob z členských zemí Evropské unie (12,5%). Hodně zahraničních firem působících v Irsku se orientuje na vývoz, a proto je aktivní saldo obchodní bilance v Irsku od roku 2000 vyšší než 30 mld. EURO. Největšími vývozními partnery jsou: USA (21%), Velká Británie (18%), Belgie (13%), Německo (8%), Francie (6%), Nizozemí (5%). Největšími dovozci do Irska jsou Velká Británie (35%), USA (16%), Německo (8%), Nizozemí (4%). Nejvýznamnějšími irskými firmami jsou: CRH, Kerry Group, Ryanair či Diageo.

Belgie  (vývoz na osobu 24 586 dolarů)

Belgický zahraniční obchod je dlouhodobě aktivní, od roku 1997 nekleslo aktivní saldo obchodní bilance pod 10 mld. EURO. Nejvíce se na vývozu podílí: chemické výrobky, dopravní prostředky, plastové a gumové prostředky a strojní zařízení. Nejvíce se do Belgie naopak dováží: chemické výrobky, elektronika, dopravní prostředky a nerostné produkty. Nejvíce belgické firmy vyváží do: Německa (19%), Francie (17%), Nizozemí (12%), Velká Británie (9%), USA (7%). Nejvíce do Belgie dováží: Německo (18%), Nizozemí (17%), Francie (13%), Velká Británie (7%). Nejvýznamnějšími belgickými firmami jsou: Interbrew, Bekaert, Janssen Pharmaceutitals, Omega Pharma či Belgacom.

Nizozemí (vývoz na osobu 18 092 dolarů)

Nizozemí vykazuje dlouhodobě aktivní saldo obchodní bilance, od roku 2000 neklesl rozdíl mezi vývozem a dovozem pod 25 mld. EURO. Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou: stroje a přepravní zařízení, chemikálie a potraviny. Nejvíce se do země dováží: stroje a různé průmyslové výrobky. Nejvíce nizozemské firmy vyvážejí do Německa (25%), Belgie (13%), Francie (10%), Velká Británie (10%), Itálie (6%). Nejvíce naopak dováží z: Německa (18%), Belgie (10%), USA (8%), Velká Británie (7%), Čína (6%). Nejvýznamnějšími nizozemskými firmami jsou: Philips, Royal Dutch Shell, Unilever, ABN AMRO a Heineken.

Dánsko (vývoz na osobu 13 537 dolarů

Dánská ekonomika se může pochlubit aktivním saldem obchodní bilance již od roku 1987. Nejvíce se na vývozu podílí: medicínské a farmaceutické výrobky, strojírenské výrobky, maso, ropné výrobky a telekomunikační přístroje. Nejvíce se do Dánska dováží: automobily, elektronické stroje a kancelářské stroje. Nejvíce dánské firmy vyvážení do: Německa (19%), Švédska (13%), Velké Británie (9%) a USA (8%). Naopak nejvíce do Dánska dováží: Německo (23%), Švédsko (13%), Velká Británie a Nizozemí (7%). Nejvýznamnějšímí dánskými firmami jsou: A P Moller, Novo Nordisk, Lego a Oticon.

Švédsko (vývoz na osobu 13 522 dolarů)

Od roku 1998 nebylo aktivní saldo v zahraničním obchodě ve Švédsku nižší než 15 mld. EURO. Nejdůležitějšími vývozními komoditami jsou: stroje a strojní zařízení, průmyslové výrobky, suroviny a nerostná paliva. Naopak se do země nejvíce dováží: strojní zařízení, chemikálie a elektrické přístroje. Nejvíce švédské firmy vyváží do: USA (12%), Německo (10%), Norsko (9%), Velká Británie (8%), Dánsko (7%), Finsko (6%). Nejvíce do Švédska dováží: Německo (19%), Dánsko (9%), Velká Británie a Norsko (8%). Nejvýznamnějšími švédskými firmami jsou: Ikea, Ericsson, Volvo, Tetra Pak, Scania a Electrolux.

Německo – vývozce číslo jedna

Německo se spolu se Spojenými státy a Japonskem řadí v absolutních číslech mezi tři největší světové vývozce. V loňském roce činil vývoz Německa dokonce nejvíce na světě.  Obchodní bilance Německa je vysoce aktivní řadu let, od roku 1998 nekleslo aktivní saldo obchodní bilance pod 60 mld. EURO. Celkový německý vývoz v roce 2004 činil 893,3 mld. dolarů. Nejvíce se na vývozu podílí vývoz německých automobilek (20%), strojí zařízení (14%), chemické výrobky (12%) a elektronika (5%). Nejvíce se na dovozu podílí dovoz automobilů a jejich dílů (11%), dovoz chemikálií (10%) a dovoz ropy a zemního plynu (7%). Nejvíce Německo vyváží do Francie (11%), USA (9%), Velká Británie (8%), Itálie (7%), Nizozemí (6%), Rakouska (5%), Belgie (5%), Španělska (5%) a Švýcarska (4%). Naopak nejvíce Německo dováží z Francie (9%), Nizozemí (8%), USA (7%), Itálie (6%), Velká Británie (6%). Z nových členských zemí Evropské unie má Německo nejčilejší obchodní spojení s Českem, následuje Polsko a Maďarsko. Nejvýznamnějšími německými firmami jsou: DaimlerChrysler, Siemens, BMW, Volkswagen, SAP, Porsche, BASF či Lufthansa.

Z nových členských zemí EZ nejvyšší nárůst zažilo Polsko (29,3%), Lotyšsko (28,2%) a Česko (23,8%).

Export  členských zemí EU (v mld. dolarů)

Země Export v roce 2004 (v mld. dolarů) Zvýšení exportu (v %) oproti roku 2003 Export na osobu (v dolarech)
Lucembursko 13,4 0,1 29777
Irsko 103,8 2,2 26615
Belgie 255,7 9,2 24586
Nizozemí 293,1 0,1 18092
Dánsko 73,1 6,1 13537
Švédsko 121,7 9,6 13522
Rakousko 102,7 12,9 12524
Finsko 61 5,2 11730
Německo 893,3 10,9 10827
Slovinsko 14,9 11,5 7450
Francie 419 5,6 6736
Malta 2,6 2,9 6500
Česko 66,5 23,8 6456
Itálie 336,4 6,7 5850
Velká Británie 347,2 1,3 5825
Slovensko 29,2 12,8 5407
Maďarsko 54,6 15,8 5405
Estonsko 5,7 20,5 4384
Španělsko 172,5 6,1 4039
Kypr 1,1 1,9 3666
Portugalsko 37,7 0 3590
Litva 8,8 20,9 2588
Polsko 75,9 29,3 1961
Lotyšsko 3,6 28,2 1565
Řecko 15,5 2,5 1409
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená