FinExpert.e15.cz

Stát změnil dotace v oblasti podpory rodiny

Poskytování dotací nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2008 se změnilo.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje v roce 2008 již počtvrté v řadě dotační řízení na podporu nestátních neziskových subjektů, které se zabývají podporou rodiny v České republice. Dotační řízení na podporu rodiny je vyhlašováno v souladu s vládním prohlášením, ve kterém vláda deklaruje podporu rodiny a rodinné politiky jako jednu ze svých priorit.

Občanská sdružení, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti mohou požádat o dotační podporu v následujících podprogramech:

  1. Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti.
  2. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí.
  3. Podpora náhradní rodinné péče.
  4. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči.

MPSV chce průběh dotačního řízení maximálně zefektivnit a zajistit jeho větší transparentnost, tak z tohoto důvodu bylo pro dotační období 2008 přijato na základě připomínek ze strany žadatelů a zkušeností z minulých let několik opatření, která by měla vést k jeho zkvalitnění.

  • Plynulejší průběh a zrychlení dotačního řízení – tohoto cíle by mělo být dosaženo zejména pomocí úpravy časového harmonogramu a zkrácením některých termínů, např. pro zpracování došlých žádostí.
  • Zpřesnění terminologie – v metodice pro poskytování dotací došlo k určitému zpřesnění terminologie, které by mělo přispět k vetší srozumitelnosti celého textu.
  • Zjednodušení, zkrácení a zpřehlednění dotačního řízení – stát vyšel vstříc nestátním neziskovým organizacím, jelikož byla kompletně přepracována, zkrácena a zpřehledněna žádost pro poskytování dotace.
  • Lepší informovanost a spolupráce – pro zajištění větší informovanosti a přiblížení procesu poskytování dotací NNO pořádá odbor rodinné politiky ve dnech 10. a 11. září 2007 školení pro žadatele. Součástí školení bude především seznámení žadatelů s principy dotační politiky MPSV, představení harmonogramu dotačního řízení a samozřejmě také upozornění na nejčastější problémy a chyby, kterých se žadatelé dopouštějí.
  • Navýšení počtu kontrol v organizacích – pro příští rok dojde k navýšení počtu kontrol v organizacích, které získaly dotaci. Cílem těchto kontrol má být především posílení transparentnosti při poskytování a čerpání dotací, metodické vedení a osobní konzultace s žadateli.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená