FinExpert.e15.cz

Stát hospodařil v lednu s přebytkem

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč a vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006.

Proti pokladnímu plnění za rok 2005 rozpočet počítá s nárůstem příjmů o 17,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %, výdaje by měly vzrůst o 36,0 mld. Kč, tj. o 3,9 % a rozpočtovaný schodek je vyšší o 18,1 mld. Kč.

Z růstu celkových příjmů o 17,9 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 14,1 mld. Kč, tj. růst o 3,1 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 15,3 mld. Kč, tj. o 14,7 %, a DPH o 9,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 25,1 mld. Kč (růst o 8,1 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout o 21,3 mld. Kč (snížení o 22,1 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala nerozpočtované příjmy kapitol z rezervních fondů ve výši 22,6 mld. Kč a příjmy z převodu z fondu státních záruk ve výši 21,9 mld. Kč. Po vyloučení nerozpočtovaných příjmů by ostatní příjmy měly výrazně růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací od EU (50,9 mld. Kč proti 13,4 mld. Kč v roce 2005).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti roku 2005 o 36,0 mld. Kč, z toho 23,7 mld. Kč připadá na běžné výdaje a 12,3 mld. Kč na výdaje kapitálové. Na nárůstu běžných výdajů se především podílí sociální dávky (růst o 16,7 mld. Kč) a výdaje kapitoly Státní dluh (růst o 8,8 mld. Kč).

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 79,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 76,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 3,4 mld. Kč (v lednu 2005 vykázán přebytek 3,5 mld. Kč).

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená