FinExpert.e15.cz

Starobní penze v Česku pod lupou

Pro přiznání starobní penze je v Česku potřeba splnit zákonné podmínky a o důchod si požádat na místně příslušné OSSZ.
Starobní penze v Česku pod lupou

Dle současné právní úpravy musí pro přiznání důchodu v Česku občan splnit dvě základní podmínky:

 • získání potřebné doby pojištění
 • dosažení důchodového věku.

Jestliže občan tyto dvě podmínky splní, může si požádat o starobní penzi. Jestliže se ovšem rozhodne dále pracovat, nic mu v tom nebrání. Pobírat důchod a pracovat lze ovšem pouze v případě, že je pracovní smlouva sjednána na dobu určitou (maximálně na jeden rok). Smlouvu však lze opakovaně prodlužovat.

Od roku 2012 doba pojištění 35 let

V současné době má občan nárok na starobní důchod, jestliže jeho doba pojištění činí nejméně 25 let a dosáhl důchodového věku nutného pro přiznání starobní penze nebo 15 let pojištění a dosáhl alespoň 65 let věku. Od roku 2012 se však doba pojištění potřebná pro přiznání starobní penze prodlužuje až na 35 let. Obdobně dlouhá doba pojištění se vyžaduje ve všech vyspělých zemích Evropské unie (v některých je to i 40 či 45 let).

Kdy jste pojištěn?

Samozřejmě se do potřebných let pojištění započítávají odpracované roky v pracovním poměru nebo roky, kdy OSVČ vykonávala samostatně výdělečnou činnost, dále však např.:

 • doba studia po dobu prvních šesti let po dosažení věku 18 let
 • doba péče o dítě ve věku do 4 let (tzv. rodičovská dovolená)
 • osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci nenáleží
 • osoby, které jsou dle zvláštních zákonů jmenovány nebo voleny do funkce
 • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce
 • osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky
 • osoby konající civilní službu
 • aj.

Důchodový věk se zvyšuje

V současné době dochází k postupnému zvyšování věkové hranice, tak aby v roce 2012 byl:

 • 63 let u mužů
 • 59 let až 63 let u žen (v závislosti na počtu vychovaných dětí, 63 let je pro bezdětné ženy, 62 let pro ženy vychovávající jedno dítě, 61 let pro ženy vychovávající dvě děti, 60 let pro ženy vychovávající tři nebo čtyři děti a 59 let pro ženy vychovávající alespoň pět dětí).

Tento důchodový věk by byl však na evropské poměry pořád nízký a tak bude i po roce 2012 docházet k postupnému zvyšování důchodového věku, tak aby v roce 2030 byl:

 • 65 let u mužů
 • 62 let až 65 let u žen (opět v závislosti na počtu vychovaných dětí).

Výpočet důchodu v roce 2009

V našem příkladě počítáme, že žadatel o penzi odpracoval 44 let. Pro jednotlivé roky jsme počítali přibližně průměrnou mzdu. Občan nemá žádné vyloučené doby (tj. nebyl např. nemocný nebo nepobíral neplacené volno). Koeficienty se každý rok mění, vždy se však uvádějí výdělky od roku 1986. Počet dní v rozhodném období činí 8 401 (tj. počet dní od roku 1986 do roku 2008). Průměrný počet dní v měsíci se počítá 30,1467.

Rok

Příjem (v Kč)

Koeficient

Přepočtený příjem v Kč)

1986

34 000

7,9470

270 198

1987

35 000

7,7842

272 447

1988

36 000

7,6107

273 985

1989

37 000

7,4306

274 932

1990

40 000

7,1683

286 732

1991

50 000

6,2118

310 590

1992

60 000

5,0721

304 326

1993

70 000

4,0493

283 451

1994

85 000

3,4157

290 335

1995

100 000

2,8824

288 240

1996

120 000

2,4344

292 128

1997

125 000

2,2022

275 275

1998

135 000

2,0145

271 958

1999

145 000

1,8613

269 889

2000

155 000

1,7461

270 646

2001

168 000

1,6089

270 295

2002

170 000

1,4993

254 881

2003

192 000

1,4047

269 702

2004

205 000

1,3172

270 026

2005

228 000

1,2523

285 524

2006

235 000

1,1748

276 078

2007

240 000

1,0942

262 608

2008

250 000

1,0000

250 000

Celkem

x

x

6 374 245

Osobní vyměřovací základ:

(6 374 245 : 8 401) x 30,4167 = 23 078 Kč

Výpočtový základ (redukce):

 • částka do 10 50010 500
 • nad 10 501 do 27 000 se počítá 30 %3 773
 • nad 27 001 se počítá 10 %0
 • celkem14 273 Kč

Procentní výměra:

 • počet odpracovaných let 1,5 x 44 = 66 %
 • 14 273 x 66 % = 9 420 Kč

Výše důchodu:

9 420 + 2 170 (základní výměra) = 11 590 Kč

Jak jsme si názorně (avšak zjednodušeně) vypočítali, bude občan pobírající celý svůj produktivní život průměrnou mzdu mít měsíční penzi 11 590 Kč. Průměrná mzda v prvním pololetí letošního roku činila 22 605 Kč. Vypočítaný důchod již však na rozdíl od průměrné mzdy nepodléhá zdanění.

Redukce je v Česku vysoká

Nyní si spočítáme důchod u občana pobírající po celé roky dvojnásobně vysoký příjem. Osobní vyměřovací základ je 46 157 Kč (dvojnásobně vysoký), výsledný důchod však při stejných podmínkách činí 13 631 Kč. Důvodem tak malého zvýšení důchodu je značná redukce. Výpočtový základ nad 27 tisíc Kč se započítává pouze ve výši 10 %. Z tohoto důvodu jsou penze občanů s nadprůměrnými příjmy následně v porovnání s jejich odvody do systému nízké. U občanů pobírající 2,5násobek průměrné mzdy činí výsledná penze zhruba 31 % jejich příjmu před odchodem do důchodu. Méně je to pouze v Dánsku, Koreji, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Novém Zélandu. Naopak občané pobírající polovinu průměrné mzdy mají v Česku penzi téměř na úrovni mzdy pobírané před odchodem do důchodu. Lepší podmínky pro výpočet penze občanů pobírající podprůměrnou mzdu jsou jenom v Řecku, Francii, Islandu, Dánsku, Rakousku, Finsku, Švédsku, Kanadě, Itálii, Lotyšsku a Španělsku. Jsou i země, kde je penze u občanů pobírajících podprůměrnou mzdu vyšší než mzda pobíraná před důchodem (např. Lucembursko, Portugalsko či Turecko). Důvodem je daňové zvýhodnění penzistů či vysoká základní minimální penze.

Poměr výše důchodu k předchozímu příjmu

(u nadprůměrných mezd ve výši 2,5násobku průměrné mzdy a u podprůměrných mezd ve výši 0,5násobku průměrné mzdy)

Země

2,5násobek průměrné mzdy

0,5násobek průměrné mzdy

Lucembursko

100,0

125.0

Řecko

99,9

99.9

Itálie

89,0

89.3

Portugalsko

86,9

115.9

Nizozemí

82,8

82.5

Maďarsko

81,8

86.6

Finsko

79,3

90.7

Švédsko

75,0

90.2

Lotyšsko

72,5

89.2

Polsko

71,0

69.6

Španělsko

68,8

88.7

Slovensko

67,8

58.2

Turecko

66,8

113.2

Litva

63,5

81.7

Rakousko

63,2

91.2

Estonsko

61,7

59.9

Chorvatsko

58,9

66.7

Island

55,1

95.8

Německo

54,2

61.7

Francie

53,4

98.0

Bulharsko

52,9

67.1

Norsko

42,8

85.5

Japonsko

35,8

80.1

USA

35,5

61.4

Švýcarsko

34,3

71.4

Belgie

34,2

82.7

Austrálie

31,3

77.0

Česko

31,0

88.3

Dánsko

30,8

95.6

Korea

27,8

65.3

Kanada

25,1

89.4

Velká Británie

24,7

78.4

Irsko

18,3

63.0

Nový Zéland

18,1

77.1

Pramen: The Worldbank – Pensions Panorama - Retirement-Income Systems in 53 Countries

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

porovnanie SVK/CR
pbiro
31. 12. 2009, 09:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená