FinExpert.e15.cz

Srovnání výnosu tři investičních produktů Komerční banky

Základním arzenálem investičních společností působících u většiny našich bank bývají termínované vklady, fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Pro investici s vyšší mírou rizika jsou pak nachystány fondy smíšené a akciové. Ukažme si výhody a nevýhody prvních tří uvedených produktů na jednom konkrétním příkladě.
Srovnání výnosu tři investičních produktů Komerční banky

Obvyklá formule zní, že bezrizikovou investicí je termínovaný účet, mírně rizikové jsou pak peněžní a dluhopisové fondy. V případě minimálního obvyklého investičního horizontu se hovoří o šesti až dvanácti měsících u peněžního fondu a o dvou až třech letech u dluhopisového fondu. Termínované vklady jsou nabízeny v podstatě na jakoukoliv dobu. Jak je to ale ve skutečnosti s výnosností, časovým horizontem a rizikem? Níže se pokusím srovnat, co by přinesla investice do těchto tří instrumentů u Komerční banky, resp. její Investiční kapitálové společnosti v posledních třech letech při současné úrovni poplatků.

Porovnání produktů IKS Komerční banky

Termínovaný vklad nese pouze riziko spojené se schopností emitenta splácet své závazky. Zde lze pro Komerční banku použít rating vydaný renomovanou společností Standard & Poor’s na stupni BBB+, tj. investiční úroveň. Toto riziko je českou pobočkou agentury Moody’s u IKS hodnoceno na srovnatelném stupni A.

Rizikovost dluhopisů v portfoliu fondu lze hodnotit stejně, tedy podle ratingu emitenta, který má podstatný vliv při stanovení tržní ceny dluhopisu. Většina dluhopisů spravovaných v portfoliu dluhopisového fondu IKS (české dluhopisy státní a korporátní) má rating na shodné úrovni jako Komerční banka, maximálně o jednu úroveň nižší.

Peněžní fond pak investuje především do nástrojů, jako jsou státní pokladniční poukázky, termínované vklady a i dluhopisy. Povinností pěněžního fondu IKS je udržovat průměrnou splatnostnost investic do 1 roku. Z uvedeného tedy vyplývá, že rizikovost všech tří instrumentů je prakticky stejná.

Reálná výnosnost za období posledních 6 měsíců, 1 rok a 3 roky při započítání inflace a všech poplatků (aktuální hodnoty):

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: archív autora

Ze srovnání reálných výnosů plyne, že termínovaný vklad byl schopen překonat inflaci pouze při krátkém uložení na šest měsíců. V délce jednoho roku se této metě nepřiblížil ani jeden z uvedených nástrojů. Pro nejdelší období tří let pak překvapivě není nejlepší dluhopisový fond, ale fond peněžního trhu! Ten je zároveň nejlepší i pro šest měsíců a stejně „dobrý“ pro roční investici, jako termínovaný vklad. Je tedy jednoznačně nejlepším z těchto tří nástrojů Komerční banky za poslední tři roky.

Je nutné poznamenat, že zejména roční výnosy byly ovlivněny rychlým růstem inflace, zatímco inflace v posledním půl roce i ve tříletém horizontu byla podstatně nižší. Do reálného výnosu byly započteny poplatky, daně a inflace. Daň z příjmů je v případě investice delší, než šest měsíců uplatňována pouze u termínovaných vkladů, zato zde nejsou žádné poplatky. Fond peněžního trhu účtuje za správu 0,8% p.a., dluhopisový fond účtuje 1% výstupní poplatek a 1,3% p.a. za správu.


Petr Bártek působí jako analytik ve společnosti Cyrrus.


 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená