FinExpert.e15.cz

Srovnání nabídky on-line brokerů

Online brokeři nabízejí pohodlné investování z domova. Které společnosti patří mezi největší hráče na trhu?

Kdo chce mít reálný přehled o svých investicích, možnost online sledovat data (a moci tak kdykoliv zadávat online pokyny), včetně spousty dalších výhod, jistě rád využije služby některého z online brokerů. V tomto článku si ukážeme možnosti a rozdíly aplikací nejvýznamnějších hráčů na českém brokerském trhu.

Představení největších brokerů v ČR

Atlantik finanční trhy, a.s. (Atlantik FT) je vedoucí nezávislý obchodník s cennými papíry s téměř desetiletou tradicí. Společnost poskytuje od svého založení makléřské služby domácím a zahraničním klientům z řad institucionálních investorů a fyzických osob.

Atlantik FT je členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s.. Atlantik FT patří do skupiny společností významného českého podnikatele p. Karla Komárka, který je jejím 100procentním akcionářem.

Fio, burzovní společnost, a.s. je součástí Finanční skupiny Fio. Fio, burzovní společnost, a.s. je největším českým obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na drobnou klientelu. V obchodování s akciemi po internetu má jednoznačně dominantní postavení na českém trhu. Fio, burzovní společnost, a.s. je akcionářem a jedním z nejvýznamnějších členů Burzy cenných papírů Praha. Na trhu RM-SYSTÉM zprostředkovává značnou část všech obchodů s akciemi. V popředí je rovněž svým podílem na trhu zprostředkování obchodů českých klientů na amerických akciových trzích a v Německu.

Patria Direct, a.s. je společností patřící do skupiny Patria Finance, a.s., která je významnou finanční institucí působící v České republice od roku 1994, kdy vznikla jako první investiční banka v České republice. Patria Direct je od 10.5.2001 licencovaným obchodníkem. Patria Finance je držitelem povolení České národní banky, které ji opravňuje k obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika jejích orgánech. Patria Finance je členem skupiny KBC Group, která patří mezi největší a nejsilnější finanční skupiny v Evropě. V únoru 2005 se společnost KBC Securities stala jediným akcionářem Patria Finance.

Brokerjet České spořitelny, a.s. byl založen v říjnu 2002 jako dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a rakouské společnosti ecetra Internet Services AG, dceřiné společnosti Erste Bank. Brokerjet České spořitelny je obchodník s cennými papíry patřící do finanční skupiny České spořitelny, který nabízí obchodování s akciemi prostřednictvím internetu. Pomocí internetové aplikace Brokerjet, která byla vyvinuta ve spolupráci s rakouskou společností ecetra (minoritní akcionář společnosti brokerjet), se investorům nabízí rychlý a přímý přístup na světové finanční trhy s veškerým informačním a poradenským servisem ke kvalitnějším investičním rozhodnutím.

Počet investorů využívajících služby 4 největších brokerů

Počet klientů využívajících služeb online brokerů se v posledních letech značně rozšířil. Především v roce 2007 se téměř zdvojnásobily řady klientů brokerů. Největší obchodník s cennými papíry u nás Fio má nyní zhruba 14 tis. zákazníků. Brokerjet má asi 11 tis. klientů. Přes Patria Direct investuje okolo 8,5 tis. investorů a Atlantik využívá cca 5 tis. zákazníků. Na pražské burze obchoduje okolo 30 tis. drobných investorů. Dalších zhruba 25 tis. investorů pak sami obchodují přes RM-Systém. Celkově v ČR obchoduje na burze a mimoburzovním trhu 50 tis. drobných investorů.

Co je online obchodování

Jedná se o nejlevnější způsob obchodování, při kterém již s brokerem nepřicházíte vůbec do kontaktu. Veškeré příkazy se totiž zadávají elektronicky přes počítač (skrze tak zvanou online obchodní platformu). K online nakupování a prodávání akcií a dalších cenných papírů vám tudíž stačí pouze počítač a připojení na internet (včetně platformy, kterou dostanete zdarma od brokerského domu, u kterého si účet otevřete, např. e-Broker od společnosti Fio). Po uskutečnění obchodu jsou cenné papíry automaticky převedeny na Váš majetkový účet u brokera. Výhodou je, že u cenných papírů (mimo podílových fondů, které lze také nakupovat přes online aplikace) znáte aktuální nákupní a prodejní kurz. Zřízení účtu u online brokera je zdarma. Dále je zdarma i vedení nebo případné zrušení účtu. Výhodou oproti telefonnímu zadávání pokynů je, že podání pokynů, zrušení pokynů je zdarma (případně změna). Platí se pouze za uskutečněné pokyny.

Než začneme obchodovat

Po založení účtu je nutné si nechat poslat peníze na peněžní účet brokera vedený u některé banky (např. Patria má účet u ČSOB viz. Tabulka 1). Banka jež vede účet může být také jedním z důvodů při rozhodování o výběru online brokera.

Klepněte pro větší obrázek 

Zdroj: stránky brokerů

Podle čeho se rozhodovat?

  • rozsah nabídky – podle toho co nás zajímá (rozsah trhů, cenných papírů s nimiž lze obchodovat, a které předpokládáme že využijeme)
  • poplatková struktura na trzích na nichž chceme obchodovat, případně u cenných papírů jež chceme obchodovat
  • funkce online aplikace, její přehlednost
  • doprovodné služby, jejichž využití předpokládáte (komentáře, analytické nástroje, analýzy, zprávy z trhů atd.), případně zpoplatnění těchto služeb nebo jazyk, ve kterém jsou vedeny (pro někoho kdo neumí anglicky budou zbytečné rozsáhlé analýzy a nástroje v tomto jazyce)
  • renomé brokera
  • poplatky za měnovou konverzi u nákupu cenných papírů v cizí měně
  • další výhody u brokera (banka u níž je veden účet, nižší velikost lotu – standardního objemu obchodu ve SPADu, makléř na telefonu, počet aktivních investorů u brokera atd.)

Srovnání nabídky trhů na nichž lze obchodovat u jednotlivých brokerů

Atlantik využívá online aplikaci eBroker, díky níž můžete investovat pouze na trzích v USA (NYSE, AMEX a NASDAQ). Nakupovat můžete akcie, ETF (indexové akcie) a Aholdr´s (akciové koše na vybrané obory vytvořené bankou Merril Lynch).

Brokerjet vyžívá stejnojmennou aplikaci díky níž můžete nakupovat na trzích v USA (NYSE, AMEX a NASDAQ), a to akcie i ETF. Dále lze obchodovat prostřednictvím evropských trhů (Nizozemí, Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Itálie, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, Francie, Německo (XETRA Frankfurt, EUWAX Stutgart a regionální burzy) a mimoburzovních trhů. Na těchto trzích můžete obchodovat s akciemi, ETF, certifikáty, warranty a také na mimoburzovním trhu s SFD (akciový pákový derivát). Na pražské burze si pak můžete koupit akcie v segmentu SPAD a KOBOS. Dále pak lze obchodovat s certifikáty, futures a warranty. Nevýhodou alternativních cenných papírů je jejich obchodování v cizí měně (většinou v euru), což může českému investorovi přinést problémy. Kromě výše uvedených trhů a cenných papírů lze prostřednictvím Brokerjetu nakupovat i podílové listy více než dvou stovek investičních společností.

Patria provozuje aplikaci Patria Direct, jež umožňuje nákup cenných papírů na trzích v ČR (BCPP) – obchodní systémy SPAD, KOBOS a MINISPAD. V MINISPADu nakoupíte cenné papíry v nižších standardních lotech než je tomu ve SPADu a to se stejnou likviditou (jsou zde však vyšší poplatky). Velikost lotu je v průměru nastavena na 100 000 Kč. Kromě akcií si můžete koupit investiční certifikáty, warranty a futures. Na trzích v USA (NYSE, NASDAQ a AMEX) si můžete prostřednictvím Patria Direct nakoupit akcie nebo ETF. V Kanadě a na evropských burzách v (Portugalsku, Belgii, Německu, Nizozemí, Španělsku, Rakousku, Švýcarsku, Velká Británii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Norsku, Polsku a Maďarsku) pak můžete nakoupit akcie nebo ETF. Kromě toho můžete na německé burze EUWAX nakoupit ještě certifikáty nebo warranty. Mimo to můžete také nakoupit více než 60 ETC (exchange traded commodities) neboli indexové komodity, pomocí nichž můžete participovat přímo na jednotlivých komoditách nebo komoditních indexech, a to bez fyzického dodání. Dále můžete nakoupit i podílové fondy, zatím však jen od tří emitentů (KBC, Credit Suisse a ING).

Fio má k dispozici aplikace e-Broker a EasyWobchod (kterou dostanete uzavřete-li smlouvu prostřednictvím poboček RM-systému). Funkce a rozsah trhů, na kterých se prostřednictvím obou aplikací obchoduje jsou srovnatelné. Nabízí obchodování s akciemi, certifikáty, ETF, warranty a futures na trzích BCPP, v Německu (XETRA), USA (NYSE, AMEX, NASDAQ, mimoburzovní trhy) a Maďarsku. Kromě toho můžete nakupovat akcie a podílové listy na mimoburzovním trhu v ČR a to na RM-systému. Některé akcie lze navíc nakupovat prostřednictvím easyclicku. Zde se prodávají akcie pouze v lotech, které jsou menší než v segmentu SPAD na BCPP (např. ČEZ v easycklicku 50 ks – na BCCP 5000 ks). Poplatky jsou zde vyšší než ve SPADu (ovšem nižší než v KOBOSu), ale se stejnou likviditou . Velikost lotu je v průměru nastavena na 50 000 Kč.

V tabulce 2 si můžete prohlédnout cenné papíry, s nimiž lze obchodovat na trzích uvedených v seznamu pod tabulkou.

 Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: stránky brokerů

Nadstandardní servis online brokerů a jejich aplikací

Atlantik nabízí přístup k analytickým produktům a komentářům a také přístup k informacím z trhů 24 hodin denně. Nabízí také okamžitý přehled o aktuálním vývoji na trzích (reálná data). Investor je má první dva měsíce zdarma, poté je podmínkou určité množství obchodů, jinak jsou zpoplatněna. Ukazuje také nejvíce obchodované tituly včetně těch s největším růstem a nejvyšším poklesem. Měnovou konverzi CZK/USD na českém mezibankovním trhu provádí broker zdarma od 5 000 USD. Přehled některých funkcí a analytického servisu si můžete prohlédnout v tabulce 3.

Atlantik umožňuje svým klientům realizovat mimo standardních nákupů a prodejů cenných papírů za hotovost i maržové obchody, REPO operace a short operace. Formou maržových obchodů mohou klienti realizovat nákup cenných papírů na zahraničních trzích a cenných papírů obchodovaných v ČR standardně do 10 mil. CZK. Atlantik požaduje zajištění úvěru vlastními prostředky klienta ve výši 30 % v případě cenných papírů obchodovaných na zámořských trzích. Atlantik umožňuje také REPO operace - úvěr následně jištěný převodem CP na účet Atlantiku a short sell (prodeje na krátko), a to pouze v ČR.

Fio dává k dispozici denně doporučovaná cenová pásma nejvýznamnějších akcií. Nabízí také detailní hloubku trhu a klienti mají k dispozici také technickou a fundamentální analýzu. Reálná data mají klienti k dispozici zdarma mimo maďarského trhu. Fio provádí měnovou konverzi zdarma aktuálními kurzy devizi nákup a prodej stanovené bankou ČSOB pro jednotlivé měny. Klienti si mohou také zafixovat kurz, za který platí pouze stanovený úrok (např. 2 % p.a. u CZK/USD). Přehled některých funkcí a analytického servisu si můžete prohlédnout v tabulce 3. Fio nabízí klasické obchody na margin . Spočívají v tom, že klient použije své prostředky a k nim se doplní příslušná část z úvěru (v USA maximálně 50 %, v Německu až 70 % a v ČR dokonce 80 % ceny akcií - pouze akcie ze SPADu). Fio umožňuje také short sell, neboli prodej "na krátko", čili prodej akcií, které nevlastníte, s tím, že je dokoupíte, až klesne kurz akcie.

Patria – nabízí informační servis, analytické nástroje, technickou a fundamentální analýzu v rámci placených služeb (investor plus, data export a další). Dále Patria předkládá investorům servis aktuálních zpráv z trhů a investiční doporučení. Reálná data jsou pro BCCP zdarma pro ostatní trhy podmínkou množství obchodů. Patria nabízí investorům směnit si měnu na forexovém trhu, kde pro každou měnu je nastaven spread (cca 30 haléřů na každou stranu).

Přehled některých funkcí a analytického servisu si můžete prohlédnout v tabulce 3. Patria Direct poskytuje úvěr na nákup akcií (margin) obchodovaných na všech burzách, na kterých můžete díky Patria Direct obchodovat. Patria Direct požaduje u nákupu akcií alespoň 50 procent vlastních prostředků na účtu. U nákupu jiných instrumentů nebo u jiných obchodníků se tento poměr může lišit.

Brokerjet – můžeme si detailně prohlížet informace o cenných papírech. Analytické nástroje jsou pak volně k dispozici na portálu Brokerjet. Podrobný analytický servis včetně technické analýzy najdou klienti v aplikaci Financejet. Reálná data najdou zdarma pouze z pražské burzy a z ostatních trhů jsou za poplatek v aplikaci Financejet. Ukazuje také přehled akciových titulů s největším nárůstem a nejvyšším poklesem. Při nákupu cizí měny než té, kterou máte na účtu, si Brokerjet neúčtuje žádný poplatek. Pro každou měnu je však nastaven určitý spread (na každou stranu od středového kurzu).

Investor se také může zajistit proti kurzovému poklesu nákupem certifikátu, jenž podkladovým aktivem je kurzový rozdíl dvou měn. Přehled některých funkcí a analytického servisu si můžete prohlédnout v tabulce 3. Brokerjet neposkytuje typické úvěry na obchodování s cennými papíry, ale "pouhé" úvěry zajištěné cennými papíry v majetku klienta. Musíte tedy nejprve akcie vlastnit, pak vám Brokerjet půjčí.

Shrnutí

Elektronické aplikace mimo Atlantiku umožnují přístup na všechny hlavní trhy (USA, Německo, ČR). Počtem trhů na nichž lze obchodovat má navrch Patria těsně následovaná Brokerjetem (ten však nabízí i přístup na regionální německé burzy). Podobné pořadí je i v nabídce cenných papírů. Brokerjet má však oproti svým konkurentům v nabídce tísíce podílových fondů od dvou stovek investičních společností. Výhodou Fia je zase přístup drobných investorů k cenným akciím na mimoburzovním trhu RM-Systém.

Rozsah analytického přístupu je velmi podobný u všech 4 zkoumaných online brokerů. Největší analytický a informační servis nabízí Patria následovaná Brokerjetem (v rámci služeb Investor Plus u Patrie a Financejet u Brokerjetu). Výhodou Fia je však, že tyto služby nabízí zdarma. Všichni brokeři pak nabízejí obchodování na úvěr (margin). Atlantik a Fio umožňují také short sell (obchodování na krátko). Atlantik umožňuje ještě REPO operace. Záleží tedy na každém investorovi, na jakých trzích chce obchodovat, jaké investiční produkty bude využívat a jaké doplňkové nástroje využije. V dalším článku si pak v blízké době ukážeme srovnání online brokerů dle poplatkové nákladovosti.

Publikováno ve spolupráci s magazínem Fondmarket

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: "Investor se také může zajistit proti kurzovém
Michal Zhanel
29. 7. 2008, 12:25
"Investor se také může zajistit proti kurzovému po
VlK
29. 7. 2008, 10:14
FIO a Brokerjet
Vlada Kynsky
28. 7. 2008, 22:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená