FinExpert.e15.cz

Srovnání: Kolik platíme v nemocnici?

V Česku platíme za den v nemocnici šedesát korun. Jak je to v ostatních zemích?
Srovnání: Kolik platíme v nemocnici?

Peněžní prostředky vynakládané na zdravotní péči (státem i lidmi) ve všech vyspělých zemích světa rostou. Nejvíce potom rostou výdaje za léky (průměrný roční růst 6 %). Ve většině zemí tak dochází ke zvyšování poplatků placených pacienty s cílem zajistit dostatek finančních zdrojů k poskytování kvalitní lékařské péče. Finanční prostředky proudící do zdravotnictví ovlivňují kvalitu zdravotní péče. Náklady spojené na chod zdravotnických zařízení či na nové zdravotní přístroje rok od roku rostou. Proto mnohé evropské země zvyšují spoluúčast pacientů.

Česko – 60 Kč za každý den

V Česku platí pacienti dle zákona č. 48/1997 Sb. zákon o veřejném zdravotním pojištění za každý den strávený v nemocnici, v odborných léčebných ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných či v lázních regulační poplatek 60 Kč za každý den (mimo výjimek stanovených zákonem). Důvodem zavedení regulačních poplatků bylo snížení nákladů spojených s čerpáním zdravotní péče v těchto lékařských zařízeních. Stejný princip je zaveden ve většině evropských zemích. Celá zdravotní péče včetně léků není v žádné evropské zemi hrazena pouze ze systému zdravotního pojištění. Spoluúčast pacientů je v Česku jedna z nejnižších z evropských zemích. Je značně nižší než v zemích Skandinávie, tedy zemích s velmi propracovaným sociálním programem a státní sociální politikou. V budoucnu se dá tedy i v Česku očekávat nárůst výdajů spojených se zdravotní péčí.

Význam komerčního připojištění roste

Na rozdíl od státních zdravotnických zařízení je pobyt na soukromých klinikách v Evropě hrazen pacientem přímo nebo z komerčního připojištění. Význam komerčního připojištění se v Evropě proto zvyšuje. Z tohoto pojištění jsou potom adekvátním způsobem (dle uzavřené smlouvy) tyto náklady pacientovi hrazeny. V soukromých klinikách je zpravidla lepší vybavení a prostředí. Třeba v USA má soukromé zdravotní pojištění uzavřeno polovina lidí. Výhodné je však uzavřít komerční zdravotní pojištění i při hospitalizaci ve státní nemocnici. V tomto případě jsou náklady hrazené pacientem za hospitalizaci či léky uhrazeny z tohoto komerčního pojištění. Být dobře zdravotně pojištěn je pro mnoho Evropané velmi důležité, eliminuje se tím dopad všech plateb na rodinný rozpočet.

Počet uzavřených zdravotních pojistek každoročně stoupá. Důležité je uzavření komerčního připojištění v mladém věku. Mladší klienti uzavírají výhodnější smlouvy než starší klienty. U starších klientů je pro pojišťovnu větší riziko. Živitel rodiny má často ve vyspělých zemích rovněž uzavřeno životní pojištění. Rovněž platí, čím dříve, tím lépe. Životní pojistka poskytuje rodině ochranu proti různým životním rizikům, v závislosti na uzavřené smlouvě. A to dokonce hned od počátku uzavřeného smluvního vztahu. 

Jak je to ve vybraných evropských zemích?

Pouze v několika málo evropských zemích je veškerý pobyt pacienta ve státní nemocnici či hospitalizace v jiném státním zdravotnickém zařízení h hrazen z veřejného zdravotního pojištění či vybraných daní. Jedná se například o Polsko, Lotyšsko, Španělsko či Řecko. Ve většině zemí musí pacienti dále hradit popletek za pobyt, mnohdy i za léky či zvlášť za stravu. Podívejme se na výši spoluúčasti pacientů ve vybraných evropských zemích za den hospitalizace.

Belgie
Základní spoluúčast pacientů se zdravotním pojištěním ve státní nemocnici činí 14,14 € za den. (např. v psychiatrickém zařízení činí 23,57 € denně…).

Bulharsko
Zdravotně pojištění občané platí za každý den hospitalizace 2 % z minimální mzdy. V současné době činí minimální měsíční mzda 240 BGN (123 €). Spoluúčast za den tak činí 2,46 € za den. Maximálně však občané platí 10 dní za rok.

Estonsko
Výše spoluúčasti u hospitalizace se liší dle jednotlivých zdravotnických zařízení. Nejvíce však činí 25 EEK (1,60 €) denně. Pacienti nehradí více než 10 kalendářních dní u jednotlivého zdravotního případu.

Francie
Základní hospitalizační poplatek činí 16 € za den (12 € v psychiatrických zařízení).

Lotyšsko
Výše příspěvku pacienta se liší dle typu nemocnice a léčby. Příspěvek se pohybuje od 5 LVL po 12 LVL (od 7,12 € po 17 €). Ve většině nemocnic se platí horní sazba příspěvku. Maximální výše příspěvku pacienta činí 250 LVL (356 €) za rok.

Lucembursko
Hospitalizační poplatek činí 12,64 € za den. Maximálně pacienti hradí 30 dní hospitalizace.

Německo
Základní spoluúčast pacientů se zdravotním pojištění činí 10 € za každý den hospitalizace. Nejvíce však pacienti hradí 28 dní.

Rakousko
Výše příspěvku pacienta se liší dle typu nemocnice a spolkové země. Pohybuje okolo 10 € za den hospitalizace.

Švédsko
Výše spoluúčasti u hospitalizace se liší dle jednotlivých zdravotnických zařízení. Nejvíce však činí 80 SEK (7,46 €) denně.

Švýcarsko
Pacienti ve státních nemocnicích hradí příspěvek na náklady a ubytování 10 CHF (6,72 €) denně.

Zdroje: MISSOC Database 2009 – Health Care 2009

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená