FinExpert.e15.cz

Spočítejte si srážky ze mzdy

Dlužníkům nelze exekučně srazit ze mzdy celý čistý měsíční příjem, musí jím zůstat minimální částka, která se liší dle rodinné situace, typu pohledávky a výše čisté mzdy. Čím více osob dlužník vyživuje, tím vyšší částka mu musí měsíčně zůstat, při výpočtu se mezi vyživované osoby započítává i manželka (manžel). Srážka ze mzdy u přednostních pohledávek je vyšší než pro nepřednostní pohledávky, mezi přednostní pohledávky se řadí např. výživné nebo daňové nedoplatky. Srážky ze mzdy se provádějí ze zúčtovaného čistého příjmu.

Vstupní údaje
Čistá mzda:  Kč
Počet vyživovaných osob:  Kč
Přednostní pohledávka:


Výpočet
Srážka ze mzdy:  Kč
Mzda obdržená na účet:  Kč