FinExpert.e15.cz

Spotřebitelé versus banky: Spory o poplatky

Koncem února informovala média o sporu, který se dvěma bankami vedl jistý důchodce z Prahy. Týkal se neoprávněně účtovaných bankovních poplatků. V obou sporech vyhrál a to uvedlo do pohotovosti organizace hájící zájmy spotřebitelů.
Spotřebitelé versus banky: Spory o poplatky

Mít vlastní běžný účet je v současné době pro každého člověka takřka životní nezbytností. Banky jsou si toho velmi dobře vědomy. Razantně zvyšují poplatky za vedení účtu a související služby, které polykají kromě úroků i uložené peníze a mění tuto formu ukládání peněz ve ztrátovou záležitost.

Jaký zákony je chráněn klient banky?

Základní právní rámec pro podnikání bank v tomto tržním segmentu tvoří především zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon o bankách č. 21/1992 Sb. a zákon o platebním styku č. 124/2002 Sb., vše v platném znění. Smluvní vztahy s klienty pak upravuje převážně obchodní zákoník a pokud jde o ochranu spotřebitele, je třeba zohlednit významně ochranářskou právní regulaci, obsaženou v občanském zákoníku (např. ustanovení o spotřebitelských smlouvách, odpovědnosti za škodu).

Vzhledem k silné vyjednávací pozici peněžních ústavů, povaze smlouvy o běžném účtu a počtu bankovních klientů je pro uzavírání smlouvy charakteristická její formulářová neboli adhezní podoba, kdy není dán prakticky žádný prostor k smluvnímu vyjednávání s bankou o podmínkách uzavírané smlouvy ve stylu "ber nebo nech ležet".

Vztah mezi spotřebiteli a finančními ústavy je tedy dosud bohužel značně asymetrický – klienti mají povinnosti a finanční ústavy práva. Ani dozorové orgány nejsou kultivaci tržního prostředí příliš nápomocny a často nezbývá než případný problém s bankou řešit soudně. Určitou alternativou ke zdlouhavému a nákladnému řešení soudního sporu může být předložení pře finančnímu arbitrovi, ovšem pouze v těch případech, ve kterých mu aktivní zásah umožní zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (viz: www.finarbitr.cz).

Podle poznatků Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se množí stížnosti klientů na chování českých bank. Spotřebitelé upozorňují na jednostranné zvyšování poplatků i tam, kde to neumožňují smluvní podmínky, zpoplatňování služeb, které jsou v zahraničí běžně zdarma, existenci poplatků, které omezují klientovi operativní volbu a přechod mezi peněžními ústavy (typicky např. poplatek za zrušení účtu), zpoplatnění plateb za vklad provedený třetí osobou a nakonec polemika o tom, co je vlastně obsahem poplatku za vedení běžného účtu, když už je vše ostatní zpoplatněno zvlášť!

Braňte se - máte šanci!

Koncem února upoutala pozornost sdělovacích prostředků zpráva o důchodci, který vysoudil tisíce korun za některé neoprávněně účtované bankovní poplatky. Dnes by již pan Volek podle svého vyjádření peníze do banky nedal. Proč? Zkušenost se dvěma soudními spory - s Českou spořitelnou a Československou obchodní bankou o vrácení bezdůvodného obohacení ho dostatečně poučila.

Ve sporu s Českou spořitelnou šlo o poplatek za vedení běžného účtu. Spořitelna nabízela v polovině devadesátých let dvě formy vedení běžného účtu; buď bude mít klient vedení účtu zdarma a prostředky na účtu nebudou úročeny, nebo klient bude platit poplatky a k tomu dostávat i úroky. Pan Volek zvolil první možnost. Jaké bylo ale jeho překvapení, když po několika letech, poté, co nepřistoupil na změnu smlouvy, Spořitelna přišla se zpoplatněním vedení účtu a peníze začala z účtu automaticky strhávat. U několika vyúčtování to klient řešil reklamací výpisu a důsledným trváním na tom, že smlouva nepředpokládá toto zpoplatnění. Po nějaké době však banka začala oprávněné argumenty ignorovat a stržené poplatky již nevracela. Banka se během soudního řízení rozhodla nárok klienta uznat. To bylo v danou chvíli z pozice banky velmi prozíravé, protože soudní rozhodnutí pro uznání není třeba odůvodňovat, a tak vlastně soud kromě výroku o zaplacení nevyslovil právní názor, kterým by mohli argumentovat další podobně poškození klienti, pakliže by došlo na jejich soudní při s bankou. Navíc se vše odehrálo bez nežádoucí publicity.

Podstatou soudního sporu s Československou obchodní bankou zase byla skutečnost, že banka klientovi v období let 1996-2001 účtovala poplatek za tzv. restante (vyzvedávání výpisů na pobočce banky), o kterém pan Volek tvrdil, že je účtován neoprávněně. I v tomto případě mu (sice až odvolací) soud dal zapravdu, když rozhodl, že banka může klientovi účtovat jen ty poplatky, které věcně souvisí se službou vedení běžného účtu a nesmí na klienta přenášet organizační náklady spojené se svým podnikáním. Na základě pravomocného rozsudku SOS vyzvalo banku, aby informovala veřejnost o tom, jaké z tohoto rozhodnutí soudu vyvodila závěry pro ostatní klienty. Spotřebitelské organizaci se dostalo poměrně strohé odpovědi, že není informačním místem, které je banka ze zákona povinna informovat.

Když konkurenční prostředí nestačí

„Tento případ považujeme za další důkaz toho, že by se spotřebitelé neměli dát, když jsou přesvědčeni, že zákon stojí na jejich straně. Banky jsou velmi silné finanční instituce a na trhu bankovních služeb v České republice se budou chovat vždy tak, jak jim to spotřebitelé dovolí. Pokud jsou spotřebitelé přesvědčeni, že jsou v právu, neměli by si podobné jednání nechat líbit,“ komentovala zkušenost pana Volka za SOS Ivana Picková.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR se tématem bankovních poplatků dlouhodobě zabývá. Již v loňském roce podalo podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže kvůli problému rostoucích poplatků ze stavebního spoření. ÚOHS rozhodl ve prospěch spotřebitelů, nicméně jeho rozhodnutí ještě nenabylo právní moci, jelikož stavební spořitelny podaly proti rozhodnutí rozklad.

Četné spotřebitelské stížnosti na bankovní poplatky motivovaly k jednání také Českou obchodní inspekci. Podle tiskové zprávy ČOI ze 14. března 2005 přistupuje Česká obchodní inspekce k ustavení expertního týmu, který v nejbližší době porovná současnou výši a množství poplatků za bankovní služby v ČR s podmínkami poskytování těchto služeb v EU a provede analýzu právního prostředí. K zapojení do expertního týmu bylo přizváno a svého zástupce již určilo Ministerstvo financí. Česká národní banka poskytne ČOI součinnost při shromažďování veřejných údajů, které nejsou předmětem bankovního tajemství, účast přislíbili i nezávislí ekonomové.   

„Sdělení České obchodní inspekce je jednoznačně dobrou zprávou pro spotřebitele. Vítáme její iniciativu, a věříme, že přispěje ke kultivaci trhu v České republice,“ řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS, a jak dále zdůraznil, SOS nepovažuje přístup bankovních domů za solidní. Proto vyzvalo spotřebitele, aby SOS předávali své poznatky o situacích, ve kterých se cítí být finanční institucí poškozeni. Ve zdůvodněných případech SOS využije svého práva, vyplývajícího z § 25 zákona o ochraně spotřebitele.

Sdružení připravilo pro spotřebitele jednoduchý dotazník, který je dostupný na internetových stránkách www.spotrebitele.info. Zejména v případech, kdy je spotřebitel přesvědčen, že mu banka účtuje nesouvisející poplatky či je neoprávněně zvyšuje, doporučuje SOS tento dotazník vyplnit a poslat na adresu: Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Ve Smečkách 7, 110 00 Praha 1.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená