FinExpert.e15.cz

Společné zdanění manželů v Evropě není samozřejmostí

V letošním roce mohly manželské páry poprvé vyzkoušet společné zdanění. To, co je pro nás novinkou, však v mnoha evropských státech úspěšně funguje již několik let. Každá země ale má vlastní originální přístup a svoji specifickou úpravu.
Společné zdanění manželů v Evropě není samozřejmostí

Společné zdanění domácnosti

V tomto případě nejde přímo o společné zdanění manželů, ale prakticky k němu dochází, neboť povinnost platit daň z příjmů nemá poplatník jako samostatná osoba, ale poplatníkem je celá domácnost. To znamená, že příjmy všech členů domácnosti se sčítají a daň se vypočítá až z takto stanoveného základu. Domácnost jako subjekt daně z příjmů existuje např. ve Švýcarsku, Francii nebo Portugalsku. V České republice fungoval tento systém za první republiky, kdy podle zákona 76/1927 Sb. o přímých daních se daň platila z příjmů všech členů domácnosti. Za poplatníka, jako osobu za zaplacení daně odpovědnou, zákon určoval hlavu rodiny, tedy osobu, která stála v čele jednotné domácnosti. V pochybnostech byl za hlavu domácnosti považován muž. Společná domácnost byla založena jak manželstvím, tak faktickým spolužitím osob.

Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že daň je zaplacena od více osob současně, nemusí každý vyplňovat vlastní daňové přiznání, v podstatě se z několika osob stane jeden daňový subjekt.
Existuje zde však jedna velká nevýhoda pro poplatníky – ve všech třech uvedených zemích je zdanění příjmů progresivní, tedy čím vyšší je základ daně, tím větší část z něj bude odvedena jako daň. Kdyby byl základ daně stanoven pro každého člena domácnosti zvlášť, pravděpodobně by každý z nich podléhal nižší sazbě daně. Když se stanoví jeden základ daně za všechny, bude pochopitelně vyšší a tedy na něj také dopadne vyšší sazba daně.

Společné zdanění bývá jednou z možností

Většina evropských zemí, ve kterých funguje institut společného zdanění manželů, jej nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost. V České republice představuje společné zdanění zjištění jednoho základu daně pro oba manžele, který se poté mezi manžele rozdělí rovným dílem a každý z manželů si vypočítá svoji daň, vyplní svoje daňové přiznání, sám svoji daň odvede finančnímu úřadu a za její odvedení také sám odpovídá. Takto přistupuje ke společnému základu daně také Španělsko nebo Polsko, není to ale přístup obvyklý ve většině evropských zemí.

Společně až do smrti i v daních

Například v Německu je společné zdanění manželů považováno za výchozí. Naopak pokud se manželé rozhodnou, že každý zdaní svoje příjmy samostatně, musí to oznámit svému správci daně. Nedojde-li k oznámení volby, má se za to, že manželé se rozhodli pro společné zdanění. Stejně jako ve většině ostatních zemí ze společného zdanění manželů automaticky vyplývá společná odpovědnost za dlužnou daň. To znamená, že manželé společně ručí za to, že daňová povinnost bude uhrazena.

Rovněž na Maltě je společné zdanění manželů téměř povinné. Výjimkou jsou pouze příjmy ze zákonem stanovených zdrojů: pokud jich manžel dosáhl, může se rozhodnout je zdanit samostatně. Vzhledem k tomu, že manželé jsou obvykle zdaňováni společně, pro zjednodušení je k jednání se správcem daně způsobilý pouze jeden z nich. Manželé se musí rozhodnout, který z nich bude tzv. „odpovědný manžel“ a toto své rozhodnutí nemohou změnit po dobu pěti let (pouze z vážných důvodů společným prohlášením u správce daně). Veškerá daňová přiznání jsou poté podávána jménem odpovědného manžela, musejí však být podepsána oběma manžely. Za vypočtenou daň ale odpovídají oba manželé společně a nerozdílně.

Rozvedení nemají šanci

Ve všech zemích je možnost společného zdanění manželů vázána na konec zdaňovacího období. To znamená, že k poslednímu dni roku musí trvat manželství, případně musí manželé splňovat další zákonem stanovené podmínky. Estonsko jako jediná země dává možnost uplatnit společné zdanění i v případě, že v průběhu zdaňovacího období jeden z manželů zemřel, což samozřejmě vylučuje existenci manželství ke konci tohoto období, protože smrtí jednoho z manželů manželství zaniká.

Česká úprava má spoustu chyb

Možnost společné odpovědnosti manželů za výslednou daňovou povinnost je to, co v české úpravě společného zdanění výrazně chybí. Na místo toho musí manžel, který dosáhne využitím společného zdanění přeplatku na dani, žádat, aby byl tento přeplatek použit na úhradu nedoplatku druhého manžela. Kdyby u nás fungovala společná odpovědnost manželů za daňovou povinnost, například v podobě společných účtů manželů u finančních úřadů, bylo by toto započítávání automatické.

V České republice navíc podmiňuje možnost společného zdanění skutečnost, že s manžely ve společné domácnosti žije alespoň jedno vyživované dítě. To však vylučuje využití tohoto institutu mladými páry, které ještě děti nemají, nebo naopak staršími manžely, kteří již mají děti odrostlé. Ostatně už název – společné zdanění manželů – nasvědčuje tomu, že by mělo jít o možnost danou manželům, nikoliv rodičům. Absurdnost této podmínky v českém zákoně dokazuje i fakt, že v žádné jiné evropské úpravě není společné zdanění manželů vázáno na to, že manželé společně vychovávají nebo někdy vychovávali děti.

Není všechno společným zdaněním, byť to tak vypadá

Některé země sice ve svých daňových zákonech výslovně společné zdanění manželů neumožňují, přesto mají manželé v některých případech možnost disponovat svými příjmy, případně daňovými úlevami tak, aby si navzájem pomohli využít různé výhody a dosáhnout tak pro svoji rodinu co nejnižší daňové povinnosti.

V Belgii může v rodinách, kde má příjmy pouze jeden z manželů, tento manžel převést 30 % svých příjmů na druhého manžela, aby tak mohli oba dva uplatnit základní odpočet (nezdanitelnou částku), čímž se pochopitelně sníží celková daňová povinnost rodiny. V Dánsku rovněž neexistuje možnost společného zdanění manželů, v této zemi se mezi manžely ale převádí nevyužitá část základní nezdanitelné částky. To znamená, že pokud příjmy jednoho z manželů jsou natolik nízké, že od nich lze odečíst pouze část nezdanitelné částky, zbytek této částky si může od svých příjmů odečíst druhý z manželů.

Nesezdaní musí na Island

Obdobně na Islandu se o nevyužitou část slevy na dani jednoho z manželů zvyšuje sleva na dani druhého manžela. Přitom Island jde v odděleném zdanění příjmů manželů dokonce tak daleko, že i příjmy ze společného majetku může zdaňovat jen jeden manžel (obvykle v zemích, kde není možné společné zdanění manželů, jsou tyto příjmy buď rozděleny mezi manžele rovným dílem, nebo – tak jako v ČR – si manželé mohou zvolit, který z nich tyto příjmy zahrne do svého základu daně), a sice ten, jehož příjmy ze zaměstnání jsou vyšší. I když není na Islandu možné společné zdanění, přesto manželé navzájem odpovídají za zaplacení daně. Navíc na Islandu jsou i spolužijící osoby (tedy v českých podmínkách druh a družka) pro daňové účely posuzovány jako manželé, to znamená, že výše uvedené platí i pro ně.

Česko má pořád co dohánět

Z evropských úprav společného zdanění manželů bychom se mohli poučit minimálně v možnosti společné nebo vzájemné odpovědnosti manželů za splnění daňové povinnosti. Odpadlo by tak alespoň papírování a žádání o započtení přeplatků a nedoplatků navzájem mezi manžely. Kdyby se naši zákonodárci, dříve než společné zdanění do zákona zavedli, pokusili seznámit s tím, jak tento institut již v Evropě funguje, sotva by se jim mohla taková chybička do zákona vloudit. Také zrušení požadavku na vyživované dítě v domácnosti manželů by bylo na místě, protože ani v důvodové zprávě k novele zákona, která společné zdanění manželů uvedla v život, není tato podmínka nijak vysvětlena, tedy ji zcela oprávněně můžeme považovat za zbytečnou.

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Ad zadost o zapocteni ....
berushka
10. 4. 2006, 11:24
Re: Ad zadost o zapocteni ....
Romana Juříčková
5. 4. 2006, 21:45
Re: Ad zadost o zapocteni ....
Michal Kára
5. 4. 2006, 20:44
Re: Ad zadost o zapocteni ....
Vít Doležálek
5. 4. 2006, 17:54
Ad zadost o zapocteni preplatku
Michal Kára
5. 4. 2006, 15:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená