FinExpert.e15.cz

Spočítejte si daň správně a vyhněte se dodatečnému přiznání

Podmínky jsou od ledna letošního roku přísnější.
Spočítejte si daň správně a vyhněte se dodatečnému přiznání

Od ledna letošního roku začal platit zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. V daňovém řádu jsou uvedeny podmínky pro opravná a dodatečná daňová přiznání. Oproti předchozí úpravě v zákoně o správě daní a poplatků dochází ke zpřísnění podmínek. Vypočítat si vyšší daňovou povinnost se nemusí vyplatit. Možnosti nápravy jsou omezené.

Jak je možné opravit chyby v daňovém přiznání?

Udělat chybu v daňovém přiznání se může podařit firmě, živnostníkovi i občanovi, který si daňové přiznání podává sám a nenechává si provést roční zúčtování u svého zaměstnavatele.

Chybu lze napravit podáním opravného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání. Pro opravné daňové přiznání i dodatečné daňové přiznání se používá stejný formulář k dani jako u řádného daňového přiznání. Na předepsaném formuláří na první stránce je nutné uvést, o jaké daňové přiznání se jedná a uvést rozdíly oproti poslední známé daňové povinnosti.

Jak na opravné daňové přiznání?

Mnohem jednodušší je situace, když si daňový poplatník uvedenou chybu uvědomí ještě před uplynutím řádného termínu pro podání daňového přiznání. V tomto případě stačí podat opravné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání je upraveno v § 138 daňového řádu. „Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový subjekt nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží.“

Příklad z praxe: Pan Modrý podal daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 24. února 2011 a zapomněl zde uvést slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Jeho daňová povinnost tak byla vyšší o 24 840 Kč. Tuto svoji chybu si však ryche uvědomil a 3. března podal opravné daňové přiznání, kde již uvedl slevu na manželku a vyčíslená daňová povinnost je tedy o 24 840 Kč nižší. Finanční úřad tak nebude k daňovému přiznání z 24. února 2011 přihlížet. Posuzovat se bude pouze opravné daňové přiznání z 3. března 2011.

Jak na dodatečné daňové přiznání?

V případě, že daňový poplatník zjistí, že v daňovém přiznání udělal chybu až po uplynutí řádné lhůty pro odevzdání daňového přiznání, tak je nutné chybu napravit dodatečným daňovým přiznání.

Praktický příklad: Daňové přiznán k dani z příjmu za rok 2010 je nutné podat do března 2011. Pan Šedý podal daňové přiznání 3. března a 1. června 2011 si uvědomil, že daňové přiznání je chybné a jeho daňová povinnost má být vyšší, a proto urychleně podat dodatečné daňové přiznání.

Dodatečné daňové přiznání je upraveno v § 141 daňového řádu. Oproti minulosti došlo k velké změně. Podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost nebude snadné. Podmínky se výrazně zpřísnily, především v případě, že daňový poplatník si v původním daňovém přiznání vypočetl vyšší daňovou povinnost, než odpovídá skutečnosti.

Nové skutečnosti či důkazy

Podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost je tak možné pouze, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši.

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistit podat dodatečné daňové přiznání. Při podání dodatečného daňového přiznání na vyšší daň je nutné počítat s tím, že bude zapotřebí doplatit nejenom chybějící částku daně, ale také úroky z prodlení. Úroky z prodlení se však nepředepisují, jestliže je tato částka nižší než 200 Kč.

Podání dodatečného daňového přiznání je možné pouze v zákonné lhůtě. Další podmínkou je, že podání daňového přiznání musí být přípustné. Kdy není? Jestliže je daň předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy… Dodatečné daňové přiznání se vyplňuje stejným způsobem jako řádné daňové přiznání, je však zapotřebí v oddíle 6 daňového přiznání uvést poslední známou daňovou povinnost.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Jak je to v případě, že omylem člověk zdaní, co nafa...
Katka
2. 4. 2012, 14:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená