FinExpert.e15.cz

Spadlo vám do klína velké dědictví? Pozor na oznamovací povinnost

Pokud věc neoznámíte, čeká na vás vysoká sankce.

Přestože jsou některé příjmy od daně z příjmu osvobozeny, tak je nutné tyto příjmy finančnímu úřadu oznámit, pokud je tento příjem vyšší než 5 miliónů korun. Nesplnění zákonné povinnosti je sankciováno.

Pokud během roku 2016 obdržíte příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je přitom vyšší než 5 miliónů korun, musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu v řádném termínu pro podání daňového přiznání za rok 2016. V praxi se např. jedná o dědictví i dary, na které se zaměříme.

Rodinný rozpočet | Zákony | Dluhy

Co dělat, když zdědíte dluhy?

Do pozůstalosti jsou podle nového občanského zákoníku zahrnuty veškeré dluhy v plné výši.

Pro splnění oznamovací povinnosti se limit posuzuje jednotlivě. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání. Pokud nejsou oznámeny osvobozené příjmy nad limit, potom vzniká povinnost uhradit vysokou pokutu, a sice ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, když daňový poplatník tuto skutečnost splní, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud bude zákonná povinnost plněna v náhradní lhůtě
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, jestliže nesplní daňový poplatník zákonnou povinnost ani v náhradní lhůtě

Praktický příklad

Penzistka paní Nováková zdědí po své mamince částku 5,5 miliónu korun. Uvedený příjem formou dědictví je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, protože od daně z příjmu je osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Paní Nováková nebude platit žádnou daň z příjmu, neboť obdržený důchod i dědictví jsou daňově osvobozenými příjmy, paní Nováková nebude tedy vyplňovat daňové přiznání. V zákonné lhůtě však musí finančnímu úřadu písemně oznámit, že obdržela osvobozený příjem nad limit. V písemném oznámení, pro které není stanoven žádný závazný tiskopis, stačí uvést výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl.

Které příjmy se nemusí zveřejňovat?

Písemně oznamovat se nemusí příjmy nad 5 miliónů korun, které si může finanční úřad zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. V praxi se tedy jedná o osvobozený příjem z prodeje nemovitosti v osobním vlastnictví, které jsou zapsány v Katastru nemovitosti.

Pokud se jedná o příjem nad limit plynoucí do společného jmění manželů, potom stačí, když tuto skutečnost oznámí finančnímu úřadu jeden z manželů.

Kdy jsou od daně osvobozeny dary?

Při splnění zákonných podmínek jsou od daně z příjmu osvobozeny i dary. Darovací daň byla zrušena a od roku 2014 patří příjmy z darování pod daň z příjmu. Pokud je částka daru nad limit, potom je nutné tyto příjmy oznámit, i když se z nich žádná daň z příjmu fyzických osob neplatí. Od daně z příjmu jsou osvobozeny tyto dary, které při překročení limitu je nutné finančnímu úřadu oznámit:

  • dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • dary od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

Zaměstnavatel může provést roční zúčtování daně

Zaměstnanec, který během roku 2016 bude mít pouze příjem ze závislé činnosti od svého zaměstnavatele, a současně obdrží daňově osvobozený příjem formou dědictví nebo daru nad limit, nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Daňové záležitosti za tohoto zaměstnance může vyřídit jeho zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. V zákonném termínu však tento zaměstnanec musí finančnímu úřadu písemně oznámit příjem nad zákonný limit. 

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Kdo má čisté svědomí, se bát nemusí? Tohle už jsem ...
AntiSo
28. 10. 2016, 18:24
Nejvíc se toho zákona samozřejmě bojí členové ODS a ...
Havlovo Česko
27. 10. 2016, 13:18
Babiš si prosadil zákon, který ukládá tuhle zhovadil...
Tomáš Fuk
26. 10. 2016, 15:01
Občane, jásej, daně sic neplatíš, ale FU bude mít o ...
lap
26. 10. 2016, 03:30

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  5

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

NN | Živnostníci | Daně | Podnikání | Sociální pojištění | OSVČ | Vyděláváme

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více