FinExpert.e15.cz

Souhrn novinek u daňových a účetních zákonů

Na konci legislativního procesu se nachází několik návrhů zákonů, které obsahují nepřímé novely daňových zákonů a zákona o účetnictví. Jedná se o:

  • Novelu zákona o nemocenském pojištění: Obsahuje změny souvisejících zákonů v návaznosti na nový zákon o nemocenském pojištění, především osvobození náhrady mzdy placené zaměstnavatelem po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti od daně z příjmů. Novela byla schválena Parlamentem přes veto prezidenta a nabývá účinnosti 1. 1. 2007.
  • Novelu insolventního zákona: Novelizuje v návaznosti na nový insolventní zákon všechny daňové zákony (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti, silniční daň), zákon o rezervách pro zjištění základu daně a zákon o účetnictví. Jedná se především o terminologické změny a úpravu správy příslušné daně v průběhu insolventního řízení. Zákon o daních z příjmů nově osvobozuje od zdanění příjmy plynoucí úpadci ve zdaňovacím období, kdy bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, a v následujících dvou zdaňovacích obdobích. Návrh novely zákona byl schválen ve 3. čtení a po dokončení legislativního procesu by měl nabýt účinnosti 1. 7. 2007.
  • Návrh zákona o některých druzích podpory kultury: Zavádí nový titul pro osvobození od daně z příjmů v podobě ocenění v oblasti kultury dle zvláštních právních předpisů a darů poskytnutých fyzickým osobám pro poskytování kulturních služeb. Novela byla podepsána prezidentem. Účinnost nastane dnem vyhlášení zákona.
  • Novelu zákona o rezervách pro zjištění základu daně: Upravuje způsob daňové tvorby rezerv na pěstební činnost a ostatních rezerv dle § 10 zákona o rezervách (například báňské rezervy). Podle novely bude v případě nové daňové tvorby rezerv striktně vyžadováno jejich reálné krytí v podobě deponování peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet. Novela řeší i zajištění eliminace inflace vytvořených prostředků rezerv s využitím buď bankovního depozita, nebo „účtu správy prostředků rezerv“, na který dle rozhodnutí poplatníka budou prostředky rezerv uloženy. Související novela zákona o daních z příjmů sjednocuje tvorbu a krytí rezerv v oblasti horního zákona s tvorbou ostatních obdobných rezerv dle zákona o odpadech a atomového zákona. V této souvislosti byla provedena také novela zákona o daních z příjmů, která výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním účtu osvobozuje od daně z příjmů. Novela byla podepsána prezidentem. Účinnost nastane dnem vyhlášení zákona.
  • Novelu zákoníku práce: Změna zákona o daních z příjmů reaguje především na novou úpravu cestovních náhrad a pracovněprávních nároků zaměstnanců v zákoníku práce. Novela zákona o účetnictví posouvá povinnost vést podvojné účetnictví pro neziskové organizace o rok, to je z 1. 1. 2007 na 1. 1. 2008.
Zdroj: KMPG
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená