FinExpert.e15.cz

Soudit se bude dražší

Dle novely zákona budou od roku 2011 soudní poplatky dvojnásobně vysoké a osvobození od poplatků výjimečné. Mimosoudní dohoda bude ještě výhodnější.
Soudit se bude dražší

Počet soudních jednání v Česku rok od roku roste. Češi se naučili soudit i kvůli drobnostem. Zvýšením poplatků si Ministerstvo spravedlnosti slibuje, že vyšší poplatky odradí lidi se soudit kvůli maličkostem. Vyšší poplatky však zvýší např. finanční náročnost podnikání (již nyní je v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi vysoká).

Současné poplatky spojené s podnikáním (před zvýšením):

  • 5 000 Kč - první zápis podnikatele do obchodního rejstříku
  • 3 000 Kč – výmaz z obchodního rejstříku
  • 1 000 Kč – změna či doplnění v obchodním rejstříku

Vyšší poplatky však přinesou vrásky na čele i věřitelům. Již nyní je stojí soudní vymáhání jejich prokazatelné pohledávky nemalé finanční prostředky. Výsledek je přitom vždy nejasný. Usnesení soudu či platební rozkaz ještě neznamená, že své peníze v budoucnu uvidí.

Jak postupovat, když obchodní partner neplatí

Jestliže se nemůžeme se svým obchodním partnerem domluvit na úhradě jeho závazku, musíme se s naším návrhem obrátit na místně příslušný soud. Domoci se svého práva soudní cestou však můžete pouze tehdy, je-li pohledávka prokazatelná. Musíme tedy náš požadavek doložit kupní smlouvou, zajištěnou směnkou, potvrzené a podepsané faktury či jiného písemného potvrzení. Tato listina je následně nedílnou součástí návrhu na vydání platebního rozkazu. Tento návrh sepíšeme buď sami nebo prostřednictvím advokáta. Návrh na vydání platebního rozkazu podáváme na soud v místě bydliště žalovaného (našeho dlužníka). Jak vysoký poplatek musíme zaplatit nyní (před jeho zvýšením)?

V případě, že se domáháme peněžitého plnění

  • 600 Kč do částky ve výši 15 tisíc Kč
  • 4 % z požadované částky u částek nad 15 tisíc Kč

V případě, že se domáháme nepeněžitého plnění

  • 3 000 Kč za každou nemovitost
  • 10 000 Kč za každý podnik nebo jeho organizační složku

V případě našeho úspěchu musí sice uvedenou částku zaplatit náš dlužník, ale soudní spory trvají v Česku poměrně dlouho. Zvýšení uvedených částek na dvojnásobek tak v některých případech zvýší šance dlužníků, že je věřitel nebude žalovat.

Úloha mimosoudního vyrovnání posílí

Finanční a časová náročnost soudního vymáhání firmy a podnikatele velmi zatěžuje. Mimosoudní vyrovnání a dohoda tak bude v mnoha případech priorita. Domluva na splátkovém kalendáři či úhradě dluhu protislužbou nebo dodávkou jiného zboží tak bude často výhodnější než zdlouhavý a nákladný soudní spor.

I když je totiž naše pohledávka prokazatelná a soud vydá platební rozkaz, dlužník může podat v zákonné lhůtě odpor. U podaného odporu nemusí být dokonce uveden důvod, soudní poplatek se nevybírá a platební rozkaz je zrušen. Soud následně nařídí soudní jednání, kde musíme opětovně prokázat naši pohledávku. Teprve nyní soud vydá usnesení, ve kterém zaváže dlužníka k úhradě jeho dluhu. Přesto nám náš dlužník nemusí svůj závazek uhradit ani na základě tohoto usnesení a my se musíme obrátit na exekutora. Pole působnosti exekutora je ze zákona sice široké, ale na „zkušené“ podnikatele či firmy si stejně nepřijde. V případě neúspěchu exekutora tak musí věřitel počítat s tím, že náklady exekutora uhradí sám. Když dlužník oficiálně nic nevlastní, nikde nepracuje, je šance věřitele minimální. V takovém případě věřitel nejenom, že nedostane ze své oprávněné pohledávky ani korunu, ale ještě bude mít nemalé výdaje spojené se soudním jednáním a následným neúspěšným vymáháním. Úspěšné mimosoudní vymáhání ušetří spoustu času a peněz.

Kontrola odběratelů je nutností

Předpokladem pro úspěšnou mimosoudní dohodu je, že každá firma a podnikatel musí svým pohledávkám věnovat maximální úsilí. Každá nezaplacená faktura se musí řešit ihned po uplynutí splatnosti. Čím dříve se totiž začínají pohledávky řešit, tím je větší šance na inkaso domluvené částky. Nové zákazníky je potřeba dobře prověřit z dostupných registrů dlužníků na internetu a pokud to jde, zajistit si osobní reference. I když je zakázek v současné době méně, ale zhotovená a nezaplacená zakázka je pro firmu horší než žádná zakázka. Vynaložené a nezaplacené náklady firmu i podnikatele finančně likvidují.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

A jaké budou ceny?
Standa
16. 9. 2009, 12:04

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená