FinExpert.e15.cz

SOS: Spotřebitelům chybí možnost mimosoudního řešení sporů

Ve většině členských zemí EU je běžné, že spotřebitelé mají kromě soudní ochrany možnost spor s podnikatelem řešit mimosoudní cestou. Ne však v Česku.

Zjednodušeně řečeno, kromě soudního sporu existují  dvě základní možnosti – řízení, jehož výsledkem je nezávazné doporučující stanovisko nestranného subjektu (mediace) nebo stanovisko závazné a právně vykonatelné (arbitráž). Alarmující je v české praxi především využívání institutu rozhodčího řízení psaného na tělo podnikatelským sporům, kde není dostatečně zajištěna ochrana spotřebitele. Tento stav kritizuje již také Evropská komise.

„Kontaktují nás spotřebitelé s tím, že spor ze smlouvy mezi ním a podnikatelem má řešit soukromý subjekt. Náklady rozhodčího řízení několikanásobně převyšují soudní poplatky, a to vše s odkazem na stávající zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. V takovém případě je obezřetnost zcela na místě. Výsledek, byť rychlý, nemusí mít v případě spotřebitelských sporů se spravedlností nic společného a rozhodnutí přitom bude právně vykonatelné,“ říká právnička Klára Přikrylová z SOS.

„Domníváme se, že rozhodčí řízení v současné podobě může práva spotřebitele dokonce poškodit. Ve většině případů lze s úspěchem pochybovat o platnosti rozhodčích doložek a jejich souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech, která každému zajišťuje právo na spravedlivý proces. Na základě evropských standardů spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují platné právní předpisy,“ zdůrazňuje  Filip Gregor z programu GARDE Ekologického právního servisu.

SOS zadalo u Ekologického právního servisu zpracování studie, která monitoruje základní možnosti pro nastavení mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli v ČR. SOS vychází z toho, že většina spotřebitelů se v okamžiku uplatnění svých práv u prodávajícího nebo poskytovatele služeb nechce soudit, protože si uvědomuje nesouměřitelnost hodnoty věci či služby a nákladů (nejen finančních) na soudní řízení. Jinou možnost ale v současné době v ČR nemá.

Hlavními výhodami mimosoudního řešení sporů je jeho dobrovolnost, rychlost vyřešení sporu, který by jinak byl rozhodován možná ve zdlouhavém soudním řízení, transparentnost, nízké nebo žádné náklady řízení pro obě strany, vykonatelnost rozhodnutí – to vše v případě, kdy je zajišťováno nezávislými a kvalifikovanými osobami bez vazby na podnikatelské subjekty.

Studie GARDE – EPS vychází ze dvou doporučení Evropské komise* a zahraničních příkladů, které mohou být pro nastavení alternativního způsobu řešení sporů v ČR v mnohém inspirující. Toto téma je také jednou z priorit Koncepce spotřebitelské politiky zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu na období 2006-2010. Podle informací SOS však MPO zatím žádný konkrétní návrh na změnu právní úpravy nepředložilo, a tak českým spotřebitelům možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle evropských standardů stále chybí. Výjimku tvoří spory klientů s bankovními domy v rámci bezhotovostního platebního styku řešené finančním arbitrem.

*doporučení  98/257/ES o zásadách pro orgány příslušné  pro mimosoudní urovnávání sporů, doporučení 2001/310/ES o zásadách, jež se týkají mimosoudních orgánů při konsensuálním řešení spotřebitelských sporů

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená