FinExpert.e15.cz

SOS nabízí pomoc při řešení mimosoudních sporů v oblasti finančního poradenství

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) nabídlo Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) spolupráci při urovnávání možných sporů mezi členy AFIZ a jejich klienty. Představensko AFIZ tuto spolupráci schválilo.

„Zástupce SOS se bude zúčastňovat jednání, podmínkou je, že s tím budou obě strany (klient i poradce) souhlasit. Klient by tak měl mít jistotu, že právní názor prezentovaný zástupci AFIZ a SOS je opravdu objektivní a nestraní finančnímu poradci coby členovi AFIZ,“ uvádí předseda SOS David Šmejkal.

Služba s názvem AFIZ SMÍR umožňuje klientům členů AFIZ, kteří mají za to, že byli poškozeni při poskytování služby finančního zprostředkování nebo poradenství, dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Podmínkou je souhlas všech zúčastněných (tedy klienta a poradce) s tímto řešením. V takovém případě poskytuje AFIZ prostředí pro uzavření smíru, což znamená, že zástupce právního oddělení AFIZ je přítomen jednání o narovnání a poskytuje v průběhu něho na požádání kvalifikovaný právní názor na vzniklou situaci. Díky tomu by klient měl získat přiměřené zadostiučiní  v případě, kdy mu skutečně vznikla škoda v důsledku jednání poradce a naopak, poradce by měl zadostiučinění poskytnout pouze v případě, že za škodu zodpovídá. Zástupce AFIZ v této věci dává pouze právní názor, nemá zde postavení rozhodce. Celé jednání je tedy založeno pouze na dohodě mezi klientem a poradcem. Pokud k ní dojde, má zpravidla písemnou formu.
AFIZ i SOS tuto službu poskytují bezplatně, což představuje nespornou výhodu pro klienty členů AFIZ oproti klientům ostatních zprostředkovatelů a poradců, kteří jsou zpravidla odkázáni na nákladné a zdlouhavé soudní řízení.

Vzhledem k délce trvání soudních sporů preferuje SOS systém mimosoudního řešení sporů, který je rychlejší a levnější variantou.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená